An toàn lao động

an toàn lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 6: Nhóm an toàn, vệ sinh viên.

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 6: Nhóm an toàn, vệ sinh viên.

Căn cứ vào Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP thì đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là yêu cầu bắt ...
Chi tiết
Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 5: Cán bộ phụ trách Y Tế cho Doanh Nghiệp

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 5: Cán bộ phụ trách Y Tế cho Doanh Nghiệp

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 5: Cán bộ phụ trách Y Tế cho Doanh Nghiệp. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ – CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người ...
Chi tiết
Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 4: Cán bộ không thuộc các nhóm 1,3,5,6

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 4: Cán bộ không thuộc các nhóm 1,3,5,6

Khi mà các rủi ro trong lao động, các vụ tai nạn lao động ngày càng có tác động tiêu cực không chỉ riêng với sức khỏe, tinh thần của người lao động mà còn gây ra thiệt hại kinh tế nặng nề, ảnh hưởng ...
Chi tiết
Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 2: Cán bộ phụ trách an toàn lao động cho Doanh Nghiệp

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 2: Cán bộ phụ trách an toàn lao động cho Doanh Nghiệp

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 2: Cán bộ phụ trách an toàn lao động cho Doanh Nghiệp. là cơ sở vững chắc đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển bền vững. Thực hiện đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao ...
Chi tiết
Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 3: Người làm công việc nặng có yêu cầu nghiêm ngặt

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 3: Người làm công việc nặng có yêu cầu nghiêm ngặt

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là đào tạo kiến thức, kỹ năng về giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe và các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm ...
Chi tiết
Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

Theo quy định của pháp luật, 6 nhóm người đã và đang làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh cần phải được đào tạo an toàn lao động. Nội dung huấn luyện an toàn lao động của mỗi nhóm người khác nhau ...
Chi tiết

Về chúng tôi

  • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
  • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
  • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ