Tiêu chuẩn FSC là gì? Chứng Nhận rừng FSC cho Doanh Nghiệp

Hơn 30 năm qua diện tích rừng trên thế giới đã bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Bên cạnh nguyên nhân chặt phá rừng bừa bãi và buôn lậu gỗ thì còn do chính sách lỏng lẻo trong việc quản lý và khai thác rừng gây ra. Do các vấn đề về rừng toàn cầu ngày càng trở nên rõ ràng hơn mà cộng đồng Quốc tế đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ rừng. Một trong số đó là việc áp dụng tiêu chuẩn FSC/CoC/FM về bảo vệ rừng bền vững.

tiêu chuẩn FSC/COC/FM
tiêu chuẩn FSC/COC/FM

FSC LÀ VIẾT TẮT CỦA TỪ GÌ ?

Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) tại Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất (Earth Summit) đã đưa ra được các nguyên tắc sơ khai về quản lý rừng, tuy các nguyên tắc này không có ràng buộc về pháp lý nhưng nó đã tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ hợp tác cùng đưa ra một chứng nhận mang tính quốc tế về rừng.

FSC là viết tắt từ các chữ cái tiếng Anh (Forest Stewardship Council) – một tổ chức Quốc tế, phi chính phủ được thành lập vào năm 1993.  Tổ chức FSC đề ra những biện pháp kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, đồng thời có lợi ích cho xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

Trụ sở chính fsc được đặt tại thành phố Born của Đức, hiện nay có hơn 50 quốc gia cùng 900 thành viên tham gia. Bao gồm tổ chức phi chính phủ,.. với mục đích chung là bảo tồn và kiểm soát được nguồn tài nguyên rừng hiện nay trên thế giới.

CHỨNG NHẬN FSC

Giấy chứng nhận FSC là bản giấy xác nhận của Tổ chức FSC đối với cơ sở có phạm vi được đánh giá đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn FSC. Hiện nay có 02 loại chứng nhận FSC đang được các Tổ chức chứng nhận cấp như sau:

– Chứng nhận FM (Forest Management) Certificate – hay còn gọi là Chứng nhận Quản lý rừng: là chứng nhận cấp cho một hoặc các khu rừng xác định đã tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, cộng đồng, xã hội và kinh tế.

– Chứng nhận CoC (Chain of Custody Certificate) – hay còn gọi là Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm: là chứng nhận cấp cho các tổ chức đã chứng minh được các sản phẩm gỗ giao dịch từ các nguồn gốc đã được cấp chứng nhận, các sản phẩm này có thể sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của Tổ chức chứng nhận (bên thứ 3).

→ Xem thêm Chứng nhận FSC

Tiêu chuẩn FSC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH FSC

Tài nguyên rừng không chỉ là điều kiện phát triển quan trọng của bất kỳ quốc gia nào mà còn là mục tiêu cần hướng tới bảo vệ của toàn thế giới. Bởi nếu khi không có sự đảm bảo tài nguyên rừng sẽ dẫn tới việc khai thác quá mức, cân bằng hệ sinh thái mất đi và thiên tai sẽ diễn ra gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của chính con người và sinh vật trong môi trường đó.

Đứng trước những vấn đề này một tổ chức đó chính là FSC đã được thành lập để đảm bảo cho bảo tồn, kiểm soát chặt chẽ hơn cho chính tài nguyên rừng. Một tổ chức với hơn 50 quốc gia và gần 900 thành viên đã tham ra luôn với mục đích chính cho sự bảo đảm đưa ra giải pháp bảo tồn tài nguyên rừng khỏi mọi sự phá hoại. Các tổ chức tham gia cũng thật sự đa dạng và không hề có bất kỳ sự giới hạn nào về thành viên, từ các tổ chức phi chính phủ tới các tổ chức khoa học, hiện diện của các chuyên gia, nhà tư vấn, nhà đầu tư,..

Năm 1990 họp tại California, USA về vấn đề bảo tồn rừng. Đến tháng 10/1993 Tổ chức FSC chính thức ra đời tại Toronto Canada. Tại thời điểm này 1 chứng nhận FSC-FM tại Mexico được cấp và 1 chứng nhận FSC-COC tại USA được cấp. Vào hè năm 1994 Chính thức thông qua các nguyên tắc & tiêu chí của FSC và FSC được thành lập hợp pháp ở Mexico. Tháng 2/1996 FSC phe duyệt lại 10 nguyên tắc đối với khu rừng trồng. Tháng 1/2003 Ban điều hành FSC dời từ Oaxaca Mexico đến trung tâm Born Đức.

NHÃN CỦA FSC ĐƯỢC DÁN TRÊN CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Tiêu chuẩn FSC
Một số loại dán nhãn chứng nhận FSC

→ Xem thêm Nhãn dán FSC 100 / FSC Recycled / FSC Mix là gì?

ĐỐI TƯỢNG CẦN CÓ CHỨNG NHẬN FSC – CoC?

Chứng nhận FSC-CoC này được sử dụng bởi các tổ chức, đơn vị, Doanh Nghiệp thuộc các lĩnh vực như:

 • Đơn vị chuyên khai thác và thu mua nguyên liệu gỗ.
 • Đơn vị chuyên sơ chế gỗ thành phẩn và bán thành phẩm.
 • Những đơn vị chuyên tinh chế các sãn phẩm gỗ.
 • Đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm từ gỗ.

Tiêu chuẩn FSC

MỤC ĐÍCH CỦA CHỨNG NHẬN FSC

Sự suy giảm nhanh chóng diện tích rừng trên thế giới và lo ngại về sự suy thoái hoặc suy thoái của luật rừng là lý do chính đằng sau các sáng kiến ​​cấp chứng chỉ rừng. Đặc biệt, các tổ chức khu vực đã đóng vai trò cơ bản trong việc phổ biến thuật ngữ chứng chỉ rừng trên toàn cầu. Chứng chỉ FSC là một công cụ hỗ trợ quản lý rừng có trách nhiệm và bền vững trên thế giới.

Bởi vậy FSC có nhiệm vụ là khuyến khích việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế. Là con đường mà nguyên liệu thô từ rừng phải trải qua để đến với người tiêu dùng, bao gồm những giai đoạn liên tục của việc chế biến, vận chuyển, sản xuất và phân phối.

10 nguyên tắc chính của chứng nhận rừng FSC

Nguyên tắc 1: Tuân theo pháp luật nước sở tại và các nguyên tắc của tổ chức FSC

Hoạt động quản lý rừng phải tôn trọng pháp luật hiện hành của nước sở tại áp dụng tại từng nước sở tại và các hiệp ước, thỏa thuận quốc tế mà nước sở tại ký kết tham gia, và tuân thủ mọi nguyên tắc và tiêu chí của tổ chức FSC đề ra.

Nguyên tắc 2: Quyền và trách nhiệm trong sử dụng đất

Quyền sử dụng, hưởng dụng đất, tài nguyên rừng dài hạn phải được xác định rõ, văn bản hóa hóa và được pháp luật nước sở tại thừa nhận.

Nguyên tắc 3: Các quyền của người bản địa

Các quyền hợp pháp và truyền thống của người bản địa về sở hữu sở dụng và quản lý đất, tài nguyên được công nhận và tôn trọng .

Nguyên tắc 4: Các quan hệ cộng đồng và các quyền của công nhân lâm nghiệp

Các hoạt động quản lý rừng sẽ duy trì hoặc cải thiện vị thế kinh tế và xã hội của công nhân lâm nghiệp và cộng đồng trong dài hạn.

Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng

Thực hành quản lý rừng sẽ khuyến khích sử dụng hiệu quả các loại lâm sản, các dịch vụ rừng nhằm đảm bảo lợi ích về kinh tế và các lợi ích to lớn về môi trường và xã hội.

Nguyên tắc 6: Tác động môi trường

Hoạt động quản lý rừng phải bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị của nó về nguồn nước, tài nguyên đất, và hệ sinh thái độc đáo, dễ tổn thương, sinh cảnh, và giúp duy trì các chức năng sinh thái và tính toàn vẹn của rừng.

Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý và sử dụng đất đai

Kế hoạch quản lý rừng phải tương thích với quy mô và cường độ quản lý phải xây dựng và thực thi, thường xuyên cập nhật. Trong đó nêu rõ các mục tiêu dài hạn và các tác động nhằm đạt được mục tiêu. Kế hoạch quản lý rừng sẽ tích hợp vào quy hoạch sử dụng đất chung và dựa vào kiểm kê rừng hàng năm.

Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá

Cần tiến hành hoạt động giám sát sao cho phù hợp với quy mô và mật độ quản lý rừng để nắm bắt được điều kiện của rừng, sản lượng sản phẩm rừng, chuỗi hành trình sản phẩm, các hoạt động quản lý và các tác động về mặt môi trường và xã hội của các hoạt động này.

Nguyên tắc 9: Duy trì rừng có giá trị bảo tồn cao

Các hoạt động quản lý tại các khu rừng có giá trị bảo tồn cao cần được duy trì hoặc phát huy các thuộc tính tạo nên loại rừng này. Các quyết định liên quan tới các khu rừng có giá trị bảo tồn cao luôn cần được xem xét trong bối cảnh chú trọng giải pháp phòng ngừa.

Nguyên tắc 10: Rừng trồng

Rừng trồng cần phải được quy hoạch và quản lý theo các nguyên tắc từ 1 – 9 và các nguyên tắc đi kèm cũng như nguyên tắc 10, và các tiêu chí khác kèm theo. Rừng trồng không những có thể đem lại rất nhiều lợi ích, góp phần đáp ứng như cầu về các sản phẩm lâm nghiệp của thế giới mà còn làm cho hoạt động quản lý thêm phần đa dạng, giảm áp lực lên rừng tự nhiên, phát huy, khôi phục và bảo tồn rừng tự nhiên.

→ Xem thêm 10 Nguyên tắc trồng rừng theo Tiêu chuẩn FSC

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG FSC 

Tiêu chuẩn quản lý rừng FSC được phân ra thành 3 loại chứng nhận cụ thể:

 • FSC-FM (Forest Management certification): Chứng nhận về quản lý rừng. Chứng chỉ FSC-FM dành cho các đơn vị trồng và khai thác rừng. Chứng nhận khu rừng/ đơn vị quản lý rừng xác định đã tuân thủ theo 10 nguyên tắc FSC phù hợp các nguyên tắc về môi trường, kinh tế, xã hội.
 • FSC- CoC (Chain of Custody certification): Chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm. Chứng chỉ FSC – CoC dành cho các đơn vị chế biến các sản phẩm từ rừng. Chứng nhận hệ thống quản lý cho các đơn vị sản xuất, chế biến và thương mại những sản phẩm từ rừng được chứng nhận FSC. Xác nhận nguyên liệu hay sản phẩm FSC được tách biệt với các sản phẩm, nguyên liệu khác trong quá trình quản lý và gắn nhãn
 • FSC-CW (Controlled Wood): Chứng nhận gỗ có kiểm soát FSC,chứng nhận hệ thống quản lý cho các đơn vị quản lý rừng hay sản xuất, chế biến và thương mại những nguồn gỗ theo tiêu chuẩn kiểm soát FSC. Gỗ có kiểm soát FSC là nguồn gỗ được FSC chấp nhận là có kiểm soát để loại trừ với 5 nguồn gỗ không được chấp nhận.

→ Xem thêm Chứng chỉ FSC CoC là gì?

CÁC BƯỚC ĐẠT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN FSC

 • Bước 1: Liên hệ với Công ty CHÚNG TÔI. Bạn cung cấp cho CHÚNG TÔI các thông tin cần thiết về hoạt động của bạn chúng tôi sẽ lên các thủ tục và đơn giá chứng nhận FSC cho bạn.
 • Bước 2: Tiến hành đánh giá chứng nhận. Sau khi sắp xếp thời gian thống nhất giữa hai bên, CHÚNG TÔI và đối tác sẽ tiến hành đánh giá tại khách hàng.
 • Bước 3: Sau khi làm việc với CHÚNG TÔI và đối tác của CHÚNG TÔI, nếu các hoạt động của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của FSC thì bạn sẽ được cấp chứng chỉ FSC.

Chứng chỉ FSC có giá trị trong vòng 5 năm, trong thời hạn của chứng chỉ CHÚNG TÔI sẽ tiến hành đánh giá giám sát hằng năm để đánh giá sự tuôn thủ các yêu cầu của FSC trong tổ chức của bạn (đánh giá giám sát 4 lần trong vòng 5 năm)

→ Xem thêm Hướng dẫn tra cứu chứng nhận FSC

LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN FSC

Chứng nhận FSC xây dựng tiêu chuẩn công nghiệp trong quản lí rừng. Chứng chỉ rừng FSC là nền tảng duy nhất được hỗ trợ bởi các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Hòa Bình Xanh (GreenPeace) và WWF. Nó đặt ra các tiêu chuẩn cho toàn thể cộng đồng và tổ chức lâm nghiệp trên thế giới.

Chứng nhận FSC tạo ra những lợi ích không thế chối cãi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Như việc áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trách nhiệm môi trường trong thực tiễn mua sắm tại khu vực tổ chức tư nhân và cộng đồng đang ngày càng tăng nhanh trên thế giới, được chứng nhận FSC sẽ đưa các chủ rừng và các nhà sản xuất gỗ tham gia thị trường mới, mạnh mẽ hơn, có thêm nền tảng khách hàng đa dạng, tạo nên doanh thu cao hơn.

Chứng chỉ FSC tạo nên sự liên kết mạnh mẽ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Có được chứng nhận FSC sẽ tạo sự tin cậy cho thương hiệu của doanh nghiệp vì người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn vào nguồn gốc và quá trình làm ra sản phẩm mà họ mua.

Giúp bảo vệ hệ sinh thái rừng và chống lại việc thay đổi khí hậu. Đảm bảo cho doanh nghiệp xuất khấu cập nhật kịp thời với các yêu cầu của chính phủ tại thị trường mục tiêu.

→ Xem thêm Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn FSC

—————————————————————————————————————-

Để được hỗ trợ làm giấy chứng nhận FSC/CoC hoặc tư vấn FSC một cách tốt nhất xin liên hệ thuvientieuchuan.org theo số Hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com

Bài viết khác

Lạng Sơn: Kiểm tra việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại 71 đơn vị

Mới đây UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đưa ra được Quyết định phê duyệt những. . .

Thống nhất tiêu chuẩn đường sắt đô thị – Nâng cao hiệu quả và tối ưu nguồn lực

Một thách thức đặt ra cho ngành đường sắt chính là việc thiếu đi sự đồng. . .

Bắc Giang: Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Việc áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà. . .

Đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo phương thức nào?

Với những doanh nghiệp có mong muốn làm giấy chứng nhận hợp quy và hợp chuẩn. . .

Mứt tết bắt buộc phải công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường

Thông qua Luật về An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số. . .

Giấy chứng nhận phân tích COA là gì trong xuất nhập khẩu?

Có nhiều cách khác nhau để doanh nghiệp có thể chứng minh chất lượng của. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ