Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì? - An toàn sức khỏe nghề nghiệp

Làm thế nào để tạo ra được môi trường làm việc an toàn, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động là mối quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Để làm được điều đó cần thực hiện một tổng thể các biện pháp phối hợp chặt chẽ với nhau như xây dựng chính sách, pháp luật để tạo dựng hành lang pháp lý, cung cấp hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra nên áp dụng thêm các hệ thống tiêu chuẩn hóa quốc tế trong đó có ISO 45001:2018. Trong bài viết này chúng tôi xin đề cập đến tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Bộ tiêu chuẩn đặc thù dành riêng cho các tổ chức muốn có được một hệ thống Quản lý giúp chủ động và đáp ứng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. 

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

ISO 45001 LÀ GÌ ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành chính thức vào ngày 12-03-2018. ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. Cùng với đó là các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động. Ngoài ra còn giúp ngăn ngừa thương tích, tử vong liên quan đến nghề nghiệp và bệnh tật cũng như liên tục cải thiện sức khỏe và an toàn.

ISO 45001 là hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Chúng cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện lao động, giảm thiểu rủi ro, tạo điều kiện làm việc an toàn hơn. ISO 45001 cho phép một doanh nghiệp thông qua hệ thống quản lý để tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an toàn như chăm sóc sức khỏe/ phúc lợi nhân viên. Nhưng vẫn phải lưu ý rằng một doanh nghiệp có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành để giải quyết các vấn đề đó.

ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001 (các doanh nghiệp được chứng nhận theo OHSAS 18001 đến ngày 12/03/2021 sẽ được chuyển sang ISO 45001). Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và ISO 14001.

→ Xem thêm ISO 45001 thay thế OHSAS 18001 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Theo tính toán năm 2017 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), có tới 2.78 triệu vụ tai nạn chết người xảy ra trong công việc hàng năm. Điều này có nghĩa là, mỗi ngày, gần 7.700 người chết vì các bệnh liên quan đến công việc hoặc thương tích. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 374 triệu người thương tích và bệnh tật dù không bị tử vong, nhiều trường hợp dẫn đến nghỉ việc kéo dài. Điều này làm cho bức tranh về nơi làm việc hiện đại rõ nét hơn – nơi mà người lao động có thể chịu hậu quả nghiêm trọng mà không chỉ đơn giản là đến “làm công việc của họ”.ISO 45001 được kỳ vọng sẽ thay đổi điều này. Nó cung cấp cho các cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp và các bên liên quan khác có ảnh hưởng bằng hướng dẫn có hiệu lực và có thể sử dụng để cải thiện an toàn lao động ở các nước trên thế giới.

Để bảo vệ sức khỏe và an toàn nghề nghiệp ngày càng mở rộng và trở lên quan trọng đối với mọi công ty/ doanh nghiệp. Trước đó, cơ sở hình thành một hệ thống quản lý sức khỏe- an toàn nghề nghiệp là tiêu chuẩn OHSAS 18001 của Anh và các nguyên tắc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18002.

Để xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe – an toàn nghề nghiệp trên phạm vi quốc tế, tiêu chuẩn mới ISO 45001 đã được phát triển bởi nhóm công tác ISO/PC 283 từ năm 2013. Bản sơ thảo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001 được đưa ra vào tháng 02 năm 2016 nhưng đã không được thông qua. Lần bỏ phiếu kín đối với phiên bản bản thảo thứ hai của Tiêu chuẩn ISO 45001 sau đó đã nhận được đa số ¾ phiếu thuận theo quy định.

Việc công bố tiêu chuẩn quốc tế về quản lý sức khỏe – an toàn nghề nghiệp đã được đảm bảo. Tiêu chuẩn đã được chính thức công bố vào ngày 12 tháng 03 năm 2018.

→ Xem thêm Lịch sử ra đời tiêu chuẩn ISO 45001

ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Dù cho tổ chức của bạn là doanh nghiệp nhỏ, một tập đoàn toàn cầu, một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức từ thiện, một tổ chức đào tạo, hoặc một tổ chức chính phủ. Miễn là tổ chức của bạn có những người làm việc hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức, thì việc áp dụng hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức đó.

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể được áp dụng cho các tổ chức, công ty, doanh nghiệp có các hoạt động với mức độ rủi ro thấp cũng như những tổ chức lớn có mức độ rủi ro cao.

Tiêu chuẩn có thể được sử dụng bởi các tổ chức có các hoạt động với mức độ rủi ro thấp cũng như những tổ chức lớn và phức tạp có mức độ rủi ro cao. Trong khi tiêu chuẩn yêu cầu các rủi ro OH&S phải được giải quyết và kiểm soát thì tiêu chuẩn cũng có một cách tiếp cận dựa trên rủi ro cho hệ thống quản lý OH&S để đảm bảo hệ thống có hiệu lực và được cải tiến để đáp ứng “bối cảnh” thay đổi liên tục của tổ chức. Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro này phù hợp với cách các tổ chức quản lý các rủi ro “kinh doanh” khác của mình và từ đó khuyến khích việc tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn vào các quá trình quản lý tổng thể của các tổ chức.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

MỤC ĐÍCH CỦA TIÊU CHUẨN ISO 45001

ISO 45001 được xây dựng để thiết lập và triển khai mục tiêu, chính sách về An toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHS). Xây dựng các quy trình có hệ thống nhằm xem xét các bối cảnh cũng như phát hiện các rủi ro, cơ hội, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác. Phát hiện các mối nguy hiển và rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động của doanh nghiệp. Xây dựng các biện pháp để kiểm soát các mối nguy trọng vấn đề an toàn lao động. Nâng cao nhận thức về các rủi ro OHS đối với tất cả nhân viên trong doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả OHS. Đưa ra các biện pháp cải tiến thông qua các hành động phù hợp.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN ISO 45001:2018

Hiện nay tiêu chuẩn ISO 45001 đã có một số thay đổi và bổ sung cải tiến:

 • Trong điều khoản 4.1 của ISO 45001, các vấn đề nội bộ và bên ngoài, giới thiệu các điều khoản mới để xác định có hệ thống và theo dõi bối cảnh của doanh nghiệp.
 • Giới thiệu việc tập trung vào mong đợi, nhu cầu của người lao động và các bên quan tâm và sự tham gia của người lao động.
 • ISO 45001 nêu rõ trách nhiệm quản lý rủi ro và cơ hội, theo đó các tổ chức cần xác định, xem xét và lên các biện pháp khắc phục các rủi ro và cơ hội có thể tác động đến hệ thống quản lý dù theo hướng tích cực hay tiêu cực nhằm cải thiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.
 • Tiêu chuẩn ISO 45001 đề cập đến việc trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý đối với lãnh đạo cao nhất trong tổ chức.

Vì tiêu chuẩn ISO 45001 được thiết kế để tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác của ISO và đảm bảo mức độ tương thích cao với ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 nên các tổ chức đã áp dụng một tiêu chuẩn trên, có nhiều cơ hội và thuận lợi trong việc áp dụng tiêu chuẩn này.

ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001, tài liệu tham khảo trên thế giới về sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc. Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có ba năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO 45001.

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH & S.

Điều khoản từ 1-3 liên quan đến phạm vi, tài liệu viện dẫn rồi giới thiệu ko phải điều khoản bắt buộc còn từ điều khoản 4 đến 10 là bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện để chứng minh hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với hệ thống iso 45001:

Cụ thể các điều khoản được tóm tắt như sau:

 1. Phạm vi tiêu chuẩn ISO 45001

OHSAS 18001 chỉ hướng tới việc thúc đẩy và hỗ trợ các chuẩn thực hành an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Còn ISO 45001 không chỉ hướng đến việc thiết lập một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà còn đưa ra các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các mối nguy, hoặc chấn thương có thể phát sinh trong công việc, cung cấp nơi làm việc an toàn hơn.

 1. Tài liệu viện dẫn

ISO 45001 không có tài liệu viện dẫn nhưng vẫn giữ nguyên điều khoản này để duy số thứ tự nhất quán trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

 1. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa của ISO 45001 không theo bảng chữ cái như các tiêu chuẩn khác mà được theo liệt kê theo tầm quan trọng. Có một số thuật ngữ và định nghĩa mới được sửa đổi trong tiêu chuẩn ISO 45001 từ OHSAS 18001.

 1. Bối cảnh của tổ chức

Doanh nghiệp cần xác định các nguyên nhân hoặc yếu tố nội bộ và bên ngoài có thể làm ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Các yếu tố bên ngoài có thể là sự bất ổn về xã hội, chính trị, kinh tế.

Ngoài ra, tổ chức cũng cần xác định nhu cầu của các bên quan tâm như các đối tác hoặc khách hàng về hệ thống quản lý ISO 45001.

Để nâng cao tính minh bạch, phạm vi cuối cùng của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải được xây dựng thành văn bản. Nếu tổ chức loại trừ một phần công việc kinh doanh ra khỏi phạm vi thì điều đó không thể chấp nhận được do ảnh hưởng đến kết quả hoạt động về an toàn và sức khỏe lao động. Mục tiêu của ISO 45001 là giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa chấn thương và bệnh tật có thể xuất hiện trong khi làm việc. Do vậy, việc loại trừ này sẽ làm giảm độ tin cậy, hình ảnh của tổ chức.

 1. Lãnh đạo và tham gia của mọi người

Trong điều khoản 5 đã chỉ ra rằng cần có sự cam kết của tất cả nhân viên và cấp lãnh đạo trong tổ chức. Toàn bộ doanh nghiệp sẽ cùng đồng lòng thực hiện vì yêu cầu sức khỏe và an toàn lao động chứ không đơn thuần chỉ là 01 người hoặc 01 nhóm.

 1. Lập kế hoạch cho hệ thống OH & S

Giúp tránh được các kết quả không như mong muốn như việc có thể gây ra thương tích, bệnh tật hoặc không đáp ứng luật pháp. Lưu ý rằng các mục tiêu và kế hoạch này bắt buộc phải có bằng chứng văn bản.

 1. Hỗ trợ

Các yếu tố hỗ trợ như nhận thức, năng lực và thông tin. Theo tiêu chuẩn ISO 45001, tổ chức nên thiết lập mục tiêu sao cho phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của đơn vị.

 1. Hoạt động

Yêu cầu kiểm soát hoạt động cũng như các hành động chuẩn bị ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đảm bảo đối với việc quản lý gia công và mua hàng cũng như việc quản lý rủi ro. Đồng thời, tổ chức cần quản lý nhà thầu chặt chẽ, không được chuyển giao cho các nhà thầu phụ.

 1. Đánh giá hiệu suất

Tuân thủ luật pháp và đánh giá nội bộ là những yếu tố trong việc giám sát và đo lường hiệu suất. Bên cạnh đó, lãnh đạo cần xem xét hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động có hiệu quả hay không.

 1. Cải tiến

Hệ thống quản lý cần liên tục được cải tiến bao gồm quy trình hành động khắc phục sự không phù hợp cũng như việc xử lý hiệu quả đối với việc không tuân thủ. Theo đó, nhân viên thực hiện được yêu cầu phải tham gia vào quy trình này vì đây là những người hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề hơn so với những người không trực tiếp tham gia vào quá trình.

→ Xem thêm Tư vấn ISO 45001

NHỮNG LỢI ÍCH MÀ ISO 45001 MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG 

Áp dụng chứng nhận ISO 45001 nhằm xác định các mối nguy và rủi ro OH&S gắn với các hoạt động của tổ chức, tìm cách loại bỏ chúng hoặc kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm ẩn. Đánh giá kết quả hoạt động OH&S và tìm cách cải tiến kết quả hoạt động đó thông qua các hoạt động thích hợp. Thiết lập các quá trình có hệ thống xem xét “bối cảnh” của tổ chức và có tính đến các rủi ro và cơ hội, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác. Xây dựng và thực hiện chính sách và các mục tiêu OH&S. Cải thiện khả năng đáp ứng với các vấn đề về tuân thủ pháp luật. Giảm chi phí về tai nạn, giảm chi phí đóng bảo hiểm, thời gian cho việc gián đoạn vận hành. Thiết lập các kiểm soát vận hành để quản lý các rủi ro OH&S cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác. Nâng cao nhận thức về các rủi ro OH&S của tổ chức. Đảm bảo người lao động có vai trò chủ động trong các vấn đề OH&S

Việc kết hợp các biện pháp này sẽ đảm bảo tăng cường danh tiếng của tổ chức. Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự. Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế (có thể tác động đến khách hàng đang quan tâm đến trách nhiệm xã hội)

giấy chứng nhận ISO 45001
giấy chứng nhận ISO 45001

→ Xem thêm Tại sao phải áp dụng ISO 45001

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN ISO 45001

Việc triển khai và xây dựng đạt chuẩn ISO 45001:2018 thông qua 12 bước sau:

1) Nhận được sự hỗ trợ của quản lý

Làm thế nào bạn sẽ nhận được hỗ trợ quản lý (cần nói chuyện riêng với từng cá nhân hay trong một cuộc họp chung)? Để hỗ trợ cho mục đích bán hàng, hãy xem xét 4 lợi ích chính của khi xây dựng và chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp của bạn và kế hoạch để triển khai ISO 45001.

2) Sự hiểu biết về các yêu cầu pháp lý

Bạn có nắm luật An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp cho ngành của mình không? Bạn đã nhìn vào cấp độ nào (khu vực, quốc gia và quốc tế)? Mục 6.1.3 của ISO 45001 nêu ra các yêu cầu để biết và duy trì sự tuân thủ của bạn để việc triển khai của bạn thành công.

3) Xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH & S của bạn

Hệ thống quản lý OH & S của bạn có áp dụng cho toàn bộ công ty của bạn hay chỉ một địa điểm (nhà máy, chi nhánh,.) của một công ty có nhiều địa điểm? Điều này sẽ rất quan trọng để viết Chính sách OH & S và các mục tiêu và kế hoạch hướng dẫn hệ thống quản lý OH & S của bạn.

4) Xác định các quy trình và thủ tục

Những quy trình và thủ tục nào cần được xác định để kiểm soát các mối nguy OH & S trong công ty của bạn? Làm thế nào bạn sẽ xác định được tất cả các mối nguy hiểm của bạn và các rủi ro liên quan đến chúng, để bạn có thể đảm bảo các biện pháp kiểm soát thích hợp sẽ được áp dụng? Đánh giá rủi ro nào bạn cần làm? Những gì kiểm soát hoạt động và thủ tục chuẩn bị khẩn cấp bạn cần? Những gì bạn sẽ viết ra, và những gì có thể được kiểm soát thông qua đào tạo và nhận thức thích hợp? Để biết một số hướng dẫn, hãy xem cuốn sách hướng dẫn: Checklist kiểm tra Tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của ISO 45001:2018.

5) Thực hiện các quy trình và quy trình OH&S

Bạn cần làm gì để đưa vào tất cả các quá trình và quy trình từ Bước 4? Bạn cần loại phân cấp kiểm soát thủ tục nào? Bạn có cần làm việc chặt chẽ với một số cá nhân trong tổ chức của bạn để đạt được thành công? Làm thế nào bạn sẽ đưa ra các trách nhiệm bổ sung mà một số nhân viên sẽ có?

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

6) Huấn luyện/đào tạo nhân viên của bạn và cho họ biết

Làm thế nào để nhân viên của bạn nhận thức được ISO 45001 là gì và tại sao lại cần triển khai nó? Bạn sẽ có các buổi đào tạo trong các cuộc họp của các bộ phận, hoặc thuê các bên đào tạo cho nhân viên? Những đối tượng nào cần được đào tạo về bất kỳ sự thay đổi mà bạn đã thực hiện cho các quy trình? Điều quan trọng là mọi người đều biết làm thế nào mà họ phù hợp với cấu trúc hệ thống Quản lý OH & S.

7) Chọn tổ chức chứng nhận ISO 45001: 2018 của bạn

Điều quan trọng là chọn một tổ chức chứng nhận phù hợp với công ty của bạn để có được lợi ích cao nhất, vậy bạn sẽ làm điều này như thế nào? Các đánh giá viên có biết về ngành của bạn và các mối nguy hiểm và rủi ro liên quan đến nó không? Những doanh nghiệp khác có công ty chứng nhận và mức độ hài lòng của họ là gì? Làm thế nào để tổ chức chứng nhận nghĩ rằng họ sẽ cung cấp một lợi ích cho bạn? Đây là tất cả những câu hỏi mà bạn nên hỏi các tổ chức chứng nhận tiềm năng khi bạn chọn đúng cho mình.

8) Sử dụng hệ thống quản lý OH & S và lưu giữ hồ sơ

Khi bạn tiến hành, hồ sơ OH & S cho bạn biết gì về quy trình của bạn? Chúng có hoạt động tốt không, hay bạn cần sửa đổi bất cứ điều gì thông qua quy trình hành động khắc phục của mình? Nhân viên của bạn có hiểu những gì họ cần làm, như được ghi trong hồ sơ, hoặc có cần đào tạo thêm trong một số lĩnh vực không? Bạn có thấy các khu vực để cải thiện quy trình của mình không và nếu có làm thế nào bạn có thể đạt được lợi ích từ việc này? Tìm hiểu từ tổ chức chứng nhận của bạn bao lâu, để họ có thời gian chuẩn bị trước khi xem xét hệ thống quản lý đủ chắc chắn để đánh giá chứng nhận.

9) Đánh giá nội bộ của bạn

Đánh giá nội bộ của bạn là công cụ bạn sử dụng để kiểm tra từng quy trình của mình, vậy nó đang nói gì với bạn? Hồ sơ của bạn có đủ để hiển thị quá trình đang hoạt động không? Có bất kỳ vấn đề mà bạn cần làm hành động khắc phục không? Có lĩnh vực nào cần đánh giá thường xuyên hơn?

10) Thực hiện xem xét lãnh đạo

Hệ thống quản lý OH & S của bạn có hoạt động như mong đợi như kế hoạch lãnh đạo không? Được thực hiện đúng và hiệu quả? Có nổ lực và cung cấp nguồn lực Những cải tiến đang được thực hiện, và các nguồn lực đầy đủ có được cung cấp cho nỗ lực không? Bạn sẽ chỉ biết điều này bằng cách xem xét quản lý, đầu ra của hệ thống quản lý của bạn.

11) Hành động khắc phục

Có vấn đề nào trong hệ thống quản lý OH & S của bạn mà bạn sẽ cần khắc phục không? Bạn có tìm thấy những điều này trong các phép đo quy trình, kiểm toán nội bộ hoặc đánh giá quản lý không? Bạn đã bao gồm điều tra sự cố OH & S trong hệ thống hành động khắc phục của mình chưa? Sử dụng quy trình “hành động khắc phục” để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và giải quyết nguyên nhân này bằng hành động khắc phục.

12) Đánh giá chứng nhận

Khi bạn đã sẵn sàng, tổ chức chứng nhận sẽ đến để khảo sát các kế hoạch, quy trình hệ thống quản lý OH & S của bạn, làm các thủ tục đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018.

 

giấy chứng nhận ISO 45001
giấy chứng nhận ISO 45001

Hướng dẫn triển khai áp dụng ISO 45001:2018

—————————————————————————————————

Để tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 45001:2018 hoặc dịch vụ chứng nhận ISO 45001, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com

Bài viết khác

Lạng Sơn: Kiểm tra việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại 71 đơn vị

Mới đây UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đưa ra được Quyết định phê duyệt những. . .

Thống nhất tiêu chuẩn đường sắt đô thị – Nâng cao hiệu quả và tối ưu nguồn lực

Một thách thức đặt ra cho ngành đường sắt chính là việc thiếu đi sự đồng. . .

Bắc Giang: Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Việc áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà. . .

Đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo phương thức nào?

Với những doanh nghiệp có mong muốn làm giấy chứng nhận hợp quy và hợp chuẩn. . .

Mứt tết bắt buộc phải công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường

Thông qua Luật về An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số. . .

Giấy chứng nhận phân tích COA là gì trong xuất nhập khẩu?

Có nhiều cách khác nhau để doanh nghiệp có thể chứng minh chất lượng của. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ