Tư Vấn SEDEX-SMETA - Tư vấn Hiệu quả - Đạt Chứng chỉ Quốc tế Năm 2024

Tư vấn Sedex-SMETA – Đào tạo Sedex SMETA – Tiêu chuẩn Đạo đức Kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – Cam kết đạt hiệu quả Báo cáo đánh giá Quốc tế – Chi phí hỗ trợ đến 20% – Miễn phí dịch vụ khác

SEDEX LÀ GÌ?

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2004 hướng tới hoạt động cải tiến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay Sedex có hơn 27.000 thành viên ở 150 quốc gia và góp mặt trong 23 lĩnh vực.

SẢN PHÂM CỦA THÀNH VIÊN SEDEX 

Sản phẩm cốt lõi của Sedex là một cơ sở dữ liệu trực tuyến an toàn cho phép các thành viên lưu trữ, chia sẻ và báo cáo về thông tin trong bốn lĩnh vực chính: Tiêu chuẩn lao động, sức khỏe và an toàn, môi trường, đạo đức kinh doanh.

Kể từ khi Sedex ra mắt vào năm 2004, hơn 38.000 tổ chức từ khắp nơi trên thế giới đã chọn Sedex là tạo nền tảng của họ để trao đổi dữ liệu về đạo đức trong chuỗi cung ứng. Sedex có 3 loại thành viên (A,AB và B) phản ánh các chức năng khác nhau sẵn có trong hệ thống. Sedex không phải là một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử hoặc xác nhận mà Sedex giúp chia sẻ thông tin một cách hiệu quả và quản lý chuỗi cung ứng, với mục đích thực hành cải tiến liên tục.

Cải thiện dữ liệu kiểm toán Smeta vào tháng 6 năm 2020, Sedex đã khởi động chương trình chất lượng kiểm toán được thiết kế để nâng cao chấp lượng của các cuộc kiểm toán SMETA, cải thiện việc phát hiện và báo cáo các vấn đề tại chỗ và đảm bảo tính nhất quán của các kỹ thuật kiểm toán, trong số các công ty kiểm toán liên kết Sedex.

TIÊU CHUẨN SMETA LÀ GÌ?

SMETA viết tắt từ “Sedex Member Ethical Trade Audit” có nghĩa là Đánh giá thương mại đạo đức thành viên Sedex. Đây là tiêu chuẩn về phương pháp kiểm toán đạo đức bao gồm tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh có trách nhiệm do Tổ chức Sedex xây dựng và ban hành. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SEDEX–SMETA

Tất cả các doanh nghiệp, công ty, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động trong mọi lĩnh vực với mọi quy mô sản xuất, tại mọi khu vực đều có thể áp dụng tiêu chuẩn SMETA để thể hiện cam kết của mình trong việc tuân thủ đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

CÁC YÊU CẦU CHÍNH CỦA BỘ TIÊU CHUẨN SMETA NĂM 2024

Tiêu chuẩn Sedex – SMETA về thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có 10 yêu cầu chính, bao gồm:

 1. Lao động cưỡng bức
 2. Tự do hiệp hội
 3. Sức khỏe và an toàn
 4. Lao động trẻ em
 5. Lương cơ bản
 6. Giờ làm việc
 7. Phân biệt đối xử
 8. Nhà thầu phụ, làm việc tại nhà, gia công ngoài
 9. Kỷ luật
 10. Các vấn đề khác (Quyền làm việc, di cư và cơ quan lao động; Môi trường; Thực hành kinh doanh)

→ Xem thêm Thảo Luận Chi tiết nội dung của tiêu chuẩn Sedex – SMETA

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG SEDEX SMETA – TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

 • Trở thành thành viên của SEDEX
 • Được phép truy cập vào kho dữ liệu SEDEX để học hỏi các kinh nghiệm trong hoạt động quản lý
 • Tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng an toàn, hiệu quả
 • Ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh
 • Giảm bớt các cuộc kiểm toán, điều tra về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức vào việc thanh tra, kiểm toán, chứng nhận liên tục
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Củng cố uy tín của thương hiệu và hình ảnh công ty trong mắt khách hàng và đối tác kinh doanh

QUY TRÌNH TƯ VẤN SEDEX-SMETA THEO CHECKLIST ĐÁNH GIÁ SMETA NĂM 2024

Nội dung Trách nhiệm tư vấn Trách nhiệm tổ chức
  1. Chuẩn bị:

 • Họp khởi động dự án
 • Thành lập ban Sedex
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng SMETA trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong việc áp dụng SMETA
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo Sedex
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan
  2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với SMETA
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
  3. Đào tạo nhận thức Sedex – SMETA
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
  4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu SMETA
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
  5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu Sedex SMETA vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
  6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số Phòng ban để tiến hành đánh giá như một bài tập mẫu
  7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
  8. Hỗ trợ đánh giá chính thức
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chính thức
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN SEDEX-SMETA

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm xã hội Sedex – SMETA xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách Sedex – SMETA kết hợp tuân thủ kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm xã hội trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong công ty giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng Sedex – SMETA. Bởi vậy, công ty cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về Sedex – SMETA cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Mặc dù Sedex – SMETA có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp mặc bất kể loại hình, lĩnh vực kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng Sedex – SMETA càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng Sedex – SMETA càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng và áp dụng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn Sedex – SMETA tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.

HỒ SƠ, BIỂU MẪU, QUY TRÌNH KHI TƯ VẤN SEDEX-SMETA CẦN CÓ

 • Sơ đồ mặt bằng nhà máy.
 • Luật và các quy định áp dụng
 • Hợp đồng lao động.
 • Cẩm nang cho nhân viên (điều khoản và điều kiện làm việc)
 • Thỏa thuận thương lượng tập thể (CBA)
 • Danh sách các hóa chất và dung môi được sử dụng tại nhà máy
 • Giấy phép các loại (Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận hoạt động,…)
 • Báo cáo kiểm tra của đơn vị quản lý nhà nước (Ví dụ như: vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ, an toàn kết cấu,….)
 • Hồ sơ kiểm tra máy móc / dịch vụ
 • Hồ sơ tai nạn và thương tích (Các vấn đề chung và các vấn đề nghiêm trọng)
 • Quy trình ứng phó với hành động khẩn cấp
 • Kế hoạch sơ tán
 • Thời gian làm việc thống kê trong 12 tháng gần nhất
 • Hồ sơ về tiền lương cho 12 tháng gần nhất
 • Tỷ lệ hồ sơ mảnh trong 12 tháng qua (nếu có)
 • Bảo hiểm, thuế và các khoản thu khác theo yêu cầu
 • Chi tiết các loại chính sách (Lao động trẻ em; Tiền lương và giờ làm việc; Kỷ luật; Lợi ích và các khoản phụ cấp; Sức khỏe & An toàn; Môi trường; Đào tạo; Phân biệt đối xử và quấy rối tại nơi làm việc; Lao động nội bộ, lao động bên ngoài, và thầu phụ; Các loại khác)
 • Hồ sơ liên quan đến sản xuất
 • Biên bản cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp về sức khỏe và an toàn hoặc các vấn đề khác
 • Báo cáo đánh giá về đạo đức kinh doanh của lần đánh giá trước, nhật ký hành động khắc phục, đánh giá nội bộ

DỊCH VỤ TƯ VẤN SEDEX-SMETA CỦA CHÚNG TÔI

Trong năm 2024 Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị tư vấn Sedex–SMETA về thực hành kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm xã hội bởi những lý do sau:

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Chúng Tôi có 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấnhàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được báo cáo đánh giá hợp lệ được thừa nhận & công nhận quốc tế.
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, TVTC cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận báo cáo hợp lệ 🔴 thuvientieuchuan.org@gmail.com
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 0948.690.698

 

Bài viết khác

Tư vấn EcoVadis – Hướng dẫn đạt Huy chương Kinh doanh Bền vững

Thư Viện Tiêu Chuẩn cung cấp Dịch vụ Tư vấn EcoVadis, hỗ trợ doanh nghiệp tìm. . .

Tư vấn GOTS – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn GOTS – Đào tạo GOTS – Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu – Cam kết. . .

Tư vấn GlobalG.A.P – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn GlobalG.A.P – Đào tạo GlobalG.A.P – Tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông. . .

Tư vấn ISO 50001:2018 – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn ISO 50001 nhanh chóng giúp doanh nghiệp đạt Chứng nhận năm 2024. Đây là. . .

Tư vấn IFS Food – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế năm 2024

Tư vấn IFS Food – Đào tạo IFS Food – Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế. . .

Tư vấn RDS – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn RDS – Đào tạo RDS – Tiêu chuẩn Lông vũ có Trách nhiệm –. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ