Tư Vấn ISO 50001:2018 - Tư vấn Hiệu quả - Chứng chỉ Quốc tế năm 2024

✅ Tư Vấn ISO 50001:2018 – Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng. ISO 50001:2018 năm 2024 hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống quản lý năng lượng

TIÊU CHUẨN ISO 50001:2018 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Tiêu chuẩn ISO 50001 do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) soạn thảo và ban hành lần đầu tiên vào năm 2011. Đây là bộ tiêu chuẩn được công nhận trên phạm vi toàn thế giới bao gồm các quy định về hệ thống quản lý năng lượng. Trải qua những lần sửa đổi, bổ sung, tổ chức ISO đã ban hành phiên bản ISO 50001:2018 với tư cách là phiên bản mới nhất của hệ thống quản lý năng lượng. Một doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 50001 đồng nghĩa với việc hệ thống quản lý năng lượng của doanh nghiệp đó phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001:2018.

Tư vấn ISO 50001:2018
Tư vấn ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống quản lý năng lượng, trong đó bao gồm các nhiệm vụ chính là:

 • Xây dựng chính xác năng lượng
 • Xác định mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng
 • Xây dựng kế hoạch hành động liên quan đến hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ năng lượng
 • Quy định các yêu cầu của hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) đối với một tổ chức

NỘI DUNG CHÍNH CỦA TIÊU CHUẨN ISO 50001:2018 NĂM 2024

Tại Việt Nam, TCVN ISO:2019 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 50001:2018. ISO 50001 bao gồm các nội dung chính sau:

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu tổ chức và bối cảnh của tôt chức
 • Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý năng lượng
 • Hệ thống quản lý năng lượng
 1. Sự lãnh đạo
 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Chính sách năng lượng
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức
 1. Hoạch định
 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu
 • Xem xét năng lượng
 • Chỉ số kết quả thực hiện năng lượng
 • Đường cơ sở năng lượng
 • Hoạch định việc thu thập dữ liệu năng lượng
 1. Hỗ trợ
 • Nguồn lực
 • Năng lực
 • Nhận thức
 • Trao đổi thông tin
 • Thông tin dạng văn bản
 1. Thực hiện
 • Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện
 • Thiết kế
 • Mua sắm
 1. Đánh giá kết quả thực hiện
 • Trao đổi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện năng lượng và EnMS
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo
 1. Cải tiến
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

QUY TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHI TƯ VẤN ISO 50001:2018

Hệ thống quản lý năng lượng được xây dựng dựa trên chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act) với các bước chính sau đây:

 1. Lập kế hoạch (Plan)
 • Tìm hiểu bối cảnh của tổ chức
 • Thiết lập các chính sách năng lượng
 • Thành lập nhóm quản lý năng lượng trong tổ chức
 • Xem xét các hành động để giải quyết các rủi ro
 • Tiến hành đánh giá năng lượng
 • Xác định việc sử dụng năng lượng đáng kể (SEUs)
 • Thiết lập các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPls), các năng lượng cơ sở (EnB) và mục tiêu năng lượng
 • Xây dựng kế hoạch hành động cần thiết để mang lại kết quả cải thiện hiệu suất năng lượng phù hợp với chính sách năng lượng của tổ chức
 1. Thực hiện (Do)
 • Thực hiện các kế hoạch hành động
 • Đào tạo, hướng dẫn, phổ biển các kế hoạch, chính sách cho tất cả thành viên tham gia
 • Phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận
 • Duy trì thông tin liên lạc giữa các bên
 • Đảm bảo năng lượng và xem xét hiệu suất năng lượng
 1. Kiểm tra
 • Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện
 • Đánh giá, phân tích kết quả thực hiện
 1. Cải tiến:
 • Đề xuất các kiến nghị và thực hiện các giải pháp để giải quyết sự không phù hợp trong hệ thống
 • Thực hiện cải thiện hiệu suất năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng
 • Điều chỉnh lại mục tiêu, kế hoạch, chính sách nếu cần thiết

[Tài Liệu] Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN ISO 50001:2018 – Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng

DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO 50001:2018 TRONG NĂM 2024

Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể ngay lập tức đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001:2018. Nhiều doanh nghiệp gặp khá nhiều vướng mắc trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, nhất là với những doanh nghiệp lần đầu tiếp cận với hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO. Các tổ chức tư vấn ISO 50001:2018 ra đời nhằm giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp. Thông thường, dưới sự hỗ trợ của công ty tư vấn ISO 50001, quy trình xin cấp chứng nhận ISO 50001:2018 sẽ gồm các bước sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký tư vấn ISO 50001:2018 với tổ chức cung cấp dịch vụ
 • Bước 2: Chuyên gia của tổ chức tư vấn ISO 50001:2018 sẽ xuống cơ sở để khảo sát thực trạng của doanh nghiệp và tổng kết lại các vấn đề cần giải quyết trước khi triển khai ISO 50001
 • Bước 3: Tổ chức tư vấn ISO 50001 hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001:2018 vào hệ thống
 • Bước 4: Sau một thời gian, khi hệ thống quản lý năng lượng đã được vận hành tương đối ổn định, tổ chức tư vấn ISO 50001:2018 cùng với doanh nghiệp sẽ tiến hành tự đánh giá, trong đó đo lường mức độ tuân thủ của doanh nghiệp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001. Quá trình đánh cần liệt kê các điểm chưa đạt yêu cầu để tiến hành khắc phục
 • Bước 5: Để đảm bảo chắc chắn, sau khắc phục, doanh nghiệp đánh giá thực tế lại lần hai trước khi đăng ký chứng nhận ISO 50001
 • Bước 6: Tổ chức tư vấn ISO 50001 giúp doanh nghiệp đăng ký xin cấp chứng nhận ISO 50001:2018 với cơ quan được cấp phép
 • Bước 7: Tổ chức tư vấn cùng doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận ISO 50001:2018 và gửi cho cơ quan được cấp phép
 • Bước 8: Cơ quan được cấp phép tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận ISO 50001:2018 của doanh nghiệp và thẩm định hồ sơ, có thể yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu nếu cần thiết
 • Bước 9: Cơ quan được cấp phép cử chuyên gia xuống hiện trường cơ sở để đánh giá thực tế
 • Bước 10: Nếu doanh nghiệp đảm bảo thực trạng cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như trong hồ sơ đăng ký chứng nhận và tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001:2018 thì cơ quan được cấp phéo sẽ cấp giấy chứng nhận ISO 50001:2018 cho doanh nghiệp. Chứng chỉ ISO 50001:2018 có hiệu lực trong vòng 3 năm, sau 3 năm, doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá chứng nhận lại.

Để được Tư Vấn ISO 50001:2018 uy tín nhất trong năm 2024 xin liên hệ thuvientieuchuan.org theo số Hotline: 0948.690.698

Bài viết khác

Yêu cầu chung về an toàn cho sản phẩm bàn, ghế ngoài trời theo TCVN 13554-1:2022

Khác với các loại bàn ghế trong nhà thì bàn ghế ngoài trời được đánh giá. . .

Những yếu tố thúc đẩy tăng năng suất doanh nghiệp

Để nâng cao được năng suất doanh nghiệp thì có khá nhiều yếu tố có thể. . .

Tiêu chuẩn ISO hỗ trợ các giải pháp hành động vì khí hậu

Bộ tiêu chuẩn ISO có cam kết tiến hành hỗ trợ các chương trình nghị sự về. . .

Doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng để tăng năng suất

Với việc áp dụng các hệ thống Quản lý Chất lượng có thể giúp tổ chức,. . .

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về tiêu chuẩn hóa cho doanh nghiệp

Bộ tiêu chuẩn hiện nay chính là một trong những đóng góp khá quan trọng và cơ. . .

Áp dụng LEAN – công cụ hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp cải tiến

Có thể thấy được Lean là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp gia tăng. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ