Tư vấn SA8000 - Tư vấn Hiệu quả - Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn SA8000 là dịch vụ hữu ích hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn SA8000 và thành công sở hữu chứng chỉ quốc tế về Trách nhiệm xã hội.

TIÊU CHUẨN SA 8000 LÀ GÌ?

SA 8000 viết tắt từ cụm từ “Social Accountability 8000” là tên của tiêu chuẩn về Trách nhiệm xã hội do Tổ chức Quốc tế đa ngành phi chính phủ (Social Accountability International – SAI) xây dựng và phát triển vào năm 1997. Những yếu tố nền tảng của Tiêu chuẩn này dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), những quy chuẩn nhân quyền quốc tế và luật lao động của nước sở tại. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Trách nhiệm xã hội của một tổ chức.

tư vấn SA 8000

CÁC PHIÊN BẢN CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ SA8000

SA 8000 là bộ tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội đầu tiên trên thế giới. Tính tới nay, bộ quy tắc ứng xử SA 8000 có tất cả 4 phiên bản, bao gồm:

 • Tiêu chuẩn SA 8000:2001 (Năm 2001)
 • Tiêu chuẩn SA 8000:2004 (Năm 2014)
 • Tiêu chuẩn SA 8000:2008 (Tháng 12/2008)
 • Tiêu chuẩn SA 8000:2014 (Tháng 6/2014)

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG NỘI DUNG CỦA SA 8000

Tất cả các doanh nghiệp, công ty, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động trong mọi lĩnh vực với mọi quy mô sản xuất đều có thể áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 để thể hiện cam kết của mình trong việc tuân thủ trách nhiệm xã hội.

TIÊU CHUẨN SA 8000:2014 TIẾNG VIỆT PDF

Tiêu chuẩn SA 8000 đề cập tới những yếu tố chính sau đây:

 1. Lao động trẻ em

Không được sử dụng lao động trẻ em, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo quy định nhưng phải tuân thủ một số điều kiện

 1. Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

Không sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc; Không giữ giấy tờ tùy thân gốc hoặc giữ lương, tài sản của người lao động để ép họ tiếp tục làm việc

 1. Sức khỏe và an toàn

Cung cấp môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và các trang thiết bị bảo hộ cần thiết cho người lao động; Huấn luyện an toàn và sức khỏe định kỳ cho mọi nhân viên

 1. Tự do hội đoàn và quyền thương lượng tập thể

Nhân viên có quyền thành lập, tham gia và tôt chức công đoàn theo ý nguyện và nhân danh họ để thương lượng tập thể với tổ chức

 1. Phân biệt đối xử

Không phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tiền lương, cơ hội tiếp cận với việc đào tạo, thăng tiến, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu dựa trên đặc điểm cá nhân không liên quan tới công việc; Không cho phép tất cả các hành vi đe dọa, lạm dụng, bóc lột, cưỡng bức thân thể và tinh thần tại nơi làm việc.

tư vấn SA 8000
 1. Xử phạt

Không tham gia và dung túng cho việc sử dụng nhục hình, áp bức thể xác hoặc tinh thần; Nghiêm cấm các hành vi đối xử thô bạo hoặc vô nhân đạo

 1. Giờ làm việc

Giờ làm việc chính thức 1 tuần không vượt giá 48 tiếng; Cung cấp ít nhất 1 ngày nghỉ sau 6 ngày làm việc liên tục; Việc làm thêm giờ dựa trên nguyên tắc tự nguyên và không ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động

 1. Tiền lương

Trả lương ít nhất bằng mức lương tối thiểu theo luật hiện hành; Không kỷ luật bằng cách trừ lương

 1. Hệ thống quản lý

 • Chính sách, Quy trình và Hồ sơ Ghi chép
 • Ban Trách nhiệm Xã hội
 • Xác định và Đánh giá rủi ro
 • Giám sát
 • Giao tiếp và Thông tin nội bộ
 • Quản lý và Giải quyết khiếu nại
 • Kiểm chứng từ bên ngoài và Can thiệp của các bên liên quan
 • Hành động khắc phục và phòng ngừa
 • Huấn luyện và Xây dựng năng lực
 • Quản lý Nhà cung cấp và Nhà thầu

→ Xem thêm Thảo Luận Chi tiết nội dung của tiêu chuẩn SA 8000

10 LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ SA 8000

 • Tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với người lao động, khách hàng và các bên liên quan bên ngoài
 • Xây dựng các hệ thống quản lý hiệu quả hơn
 • Giúp hoàn thiện quy trình làm việc của tổ chức
 • Cải thiện chất lượng và năng suất lao động
 • Phát hiện, quản lý, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ và rủi ro tốt hơn
 • Tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng một cách có hiệu quả
 • Tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn
 • Nâng cao danh tiếng và uy tín với tư cách là một tổ chức thực hiện tốt trách nhiệm xã hội
 • Củng cố năng lực cạnh tranh trên thị trường, thu hút người mua toàn cầu
 • Có được lợi thế trong các cuộc đấu thầu của chính phủ

QUY TRÌNH TƯ VẤN SA8000 THEO CHECKLIST ĐÁNH GIÁ SA 8000

 
Nội dung Trách nhiệm tư vấn Trách nhiệm tổ chức
1. Chuẩn bị:

 • Họp khởi động dự án
 • Thành lập ban SA 8000
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng SA 8000 trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong việc áp dụng SA 8000
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo SA 8000
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan
2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với SA 8000
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
3. Đào tạo nhận thức SA 8000
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu SA 8000
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu SA 8000 vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số Phòng ban để tiến hành đánh giá như một bài tập mẫu
7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
8. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chứng nhận
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

Xem thêm Chứng nhận SA8000

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SA 8000:2014

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000 xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách SA 8000 và tuân thủ áp dụng trách nhiệm xã hội trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong công ty giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng SA 8000. Bởi vậy, công ty cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về SA 8000 cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công trách nhiệm xã hội. Mặc dù SA 8000 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp bất kể loại hình, lĩnh vực kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng SA 8000 càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng SA 8000 càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng và áp dụng trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000 tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.
tư vấn SA 8000

HỒ SƠ, BIỂU MẪU, TÀI LIỆU SA 8000 CẦN CÓ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Cam kết của tổ chức về việc tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000
 • Chính sách và quy trình thực hiện SA 8000
 • Nội quy lao động
 • Thang bảng lương
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quyết định chấp nhận ban chấp hành công đoàn
 • Giấy phép thẩm duyệt PCCC và hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC
 • Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC
 • Phương án PCCC và Cứu nạn cứu hộ
 • Báo cáo tai nạn lao động
 • Báo cáo tình hình sử dụng chất thải nguy hại
 • Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Báo cáo y tế lao động
 • Sổ theo dõi huấn luyện đào tạo Sơ cấp cứu
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động
 • Báo cáo về tình hình bảo hiểm thất nghiệp
 • Báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp
 • Hồ sơ đào tạo nhân viên
 • Báo cáo đánh giá, giám sát và theo dõi việc thực hiện của nhà cung cấp / nhà thầu phụ, cơ quan tuyển dụng tư nhân và nhà cung cấp thứ cấp
 • Báo cáo đánh giá rủi ro định kỳ
 • Báo cáo đánh giá nội bộ định kỳ
 • Hồ sơ về các hành động khắc phục và ngăn ngừa
 • Quy trình khiếu nại cho nhân viên và các bên liên quan đến nơi làm việc và/hoặc liên quan đến những điểm không tuân thủ với Tiêu chuẩn SA8000 dành cho nhân viên và các bên liên quan
 • Quy trình điều tra, theo dõi và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại

DỊCH VỤ TƯ VẤN SA 8000 CỦA CHÚNG TỐI

Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị tư vấn SA 8000 về trách nhiệm xã hội bởi những lý do sau:

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Chúng Tôi có 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấnhàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận đánh giá hợp lệ được thừa nhận và công nhận quốc tế.

Để nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận SA8000 quý khách có thể liên hệ thuvientieuchuan.org theo số Hotline: 0948.690.698  để được tư vấn một cách tốt nhất. 

Bài viết khác

Tiêu chuẩn thực phẩm Do Thái Kosher Food

Kosher là một từ tiếng Do Thái có nghĩa là phù hợp, phù hợp hoặc chính xác.. . .

Chi phí cấp chứng chỉ ISO 50001 cụ thể

Biết rõ Chi phí cấp chứng chỉ ISO 50001 một cách chi tiết, rõ ràng sẽ giúp. . .

Ví dụ về quản lý chất lượng toàn diện TQM tại Toyota

Nếu bạn đang cần một ví dụ về quản lý chất lượng toàn diện TQM thì chủ. . .

International Food Standards PDF – Tiêu chuẩn IFS PDF

International Food Standards PDF là tài liệu hữu ích dành cho những đơn vị, doanh. . .

Mục đích của ISO 50001 trong quản lý năng lượng

Tiêu chuẩn ISO 50001 quy định các yêu cầu đối với một tổ chức để thiết. . .

8 Trụ cột của Bảo trì năng suất toàn diện TPM là gì?

Tám trụ cột của Bảo trì năng suất toàn diện TPM tập trung vào những kỹ. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ