Tư vấn BSCI - Tư vấn Hiệu quả - Chứng chỉ Quốc tế năm 2024

Tư vấn BSCI – Đào tạo BSCI – Tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp – Cam kết đạt hiệu quả báo cáo đánh giá Quốc tế – Chi phí hỗ trợ đến 20% – Miễn phí dịch vụ khác trong năm 2024 

BSCI LÀ GÌ?

BSCI viết tắt từ cụm từ “Business Social Compliance Initiative” là tên của tiêu chuẩn về Trách nhiệm xã hội do Hiệp hội Ngoại Thương (FTA) nay là Hiệp hội kinh doanh toàn cầu về thương mại bền vững (Amfori) ban hành vào năm 2003. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá phù hợp với Trách nhiệm xã hội của một tổ chức.

Xem thêm Amfori BSCI PDF – Download Bộ tiêu chuẩn BSCI PDF

TIÊU CHUẨN BSCI PHIÊN BẢN MỚI NHẤT 

Hiện nay, trên trang chủ của tổ chức Amfori (amfori.org), tiêu chuẩn BSCI 2.0 được cập nhật năm 2018 đề cập đến bản nâng cấp mới nhất cho hệ thống BSCI, trong đó kết hợp các hướng dẫn quốc tế mới nhất về kinh doanh và nhân quyền của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO –International Labor Organization), Tổ chức Liên Hợp Quốc (UN – United Nation) và Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development).

tư vấn BSCI
tư vấn BSCI

Xem thêm Tiêu chuẩn BSCI

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI BSCI

Tất cả các doanh nghiệp, công ty, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động trong mọi lĩnh vực với mọi quy mô sản xuất đều có thể áp dụng tiêu chuẩn BSCI để thể hiện cam kết của mình trong việc tuân thủ trách nhiệm xã hội.

Xem thêm [BSCI Manual] Sổ tay hướng dẫn BSCI mới nhất

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ BSCI MỚI NHẤT 2024

Tư vấn BSCI

11 nguyên tắc của bộ quy tắc ứng xử Amfori BSCI:

 • Quyền tự do lập hiệp hội và quyền đàm phán tập thể
 • Trả công công bằng
 • Sức khỏe và an toàn lao động
 • Bảo vệ đặc biệt đối với lao động trẻ tuổi
 • Không sử dụng lao động lệ thuộc
 • Hành vi kinh doanh có đạo đức
 • Không phân biệt đối xử
 • Giờ công làm việc xứng đáng
 • Không sử dụng lao động trẻ em
 • Không cung cấp việc làm tạm thời
 • Bảo vệ môi trường

→ Xem thêm 11 quy tắc của Bộ quy tắc ứng xử BSCI

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG BSCI – TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

 • Đảm bảo tính minh bạch và đáng tin trong việc giám sát chuỗi cung ứng
 • Giúp xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh
 • Quản lý, giảm thiểu, loại bỏ các rủi ro có thể xảy ra cho chuỗi cung ứng
 • Tiết kiệm chi phí xử lý rủi ro và hạn chế thiệt hại
 • Tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc và cống hiến hết mình trong công việc
 • Cải thiện năng suất lao động và chất lượng sản phẩm
 • Đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và các bên quan tâm
 • Tạo dựng uy tín trong mắt khách hàng và nâng cao danh tiếng thương hiệu
 • Được các đối tác tin tưởng với tư cách là một doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội
 • Thuận lợi xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa sang các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng sản xuất, kinh doanh

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN BSCI NĂM 2024 GỒM NHỮNG HOẠT ĐỘNG GÌ?

Các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn BSCI sẽ tiến hành các hoạt động chính sau:

 • Đào tạo nhận thức về nội dung, yêu cầu, nguyên tắc ứng xử của BSCI cho doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo BSCI.
 • Huấn luyện kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn BSCI.
 • Đào tạo kỹ năng giải quyết rủi ro và nắm bắt cơ hội trong BSCI.
 • Hỗ trợ, đề xuất cải tiến, điều chỉnh để hệ thống BSCI vận hành hiệu quả.

Xem thêm [BSCI remediation plan] Kế hoạch khắc phục BSCI là gì?

CÁC BƯỚC TƯ VẤN BSCI THEO CHECKLIST ĐÁNH GIÁ BSCI NĂM 2024

Nội dung Trách nhiệm tư vấn Trách nhiệm tổ chức
  1. Chuẩn bị:

 • Họp khởi động dự án
 • Thành lập ban BSCI
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng BSCI trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong việc áp dụng BSCI
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo BSCI
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan
  2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với BSCI
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
  3. Đào tạo nhận thức BSCI
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
  4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu BSCI
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
  5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu BSCI vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
  6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số Phòng ban để tiến hành đánh giá như một bài tập mẫu
  7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
  8. Hỗ trợ đánh giá chính thức
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chính thức
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

Xem thêm Đánh giá BSCI

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG BSCI

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì trách nhiệm xã hội BSCI xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách BSCI và tuân thủ áp dụng trách nhiệm xã hội trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong công ty giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng BSCI. Bởi vậy, công ty cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về BSCI cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công trách nhiệm xã hội. Mặc dù BSCI có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp bất kể loại hình, lĩnh vực kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng BSCI càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng BSCI càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng và áp dụng trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn BSCI tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.

Xem thêm Yêu cầu triển khai và Tổ chức đánh giá BSCI

HỒ SƠ, BIỂU MẪU, QUY TRÌNH BSCI CẦN CÓ KHI TƯ VẤN BSCI

 • Giấy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất/ hợp đồng thuê đất
 • Thẩm định chất lượng công trình/ Kiểm định an toàn chịu lực công trình xây dựng (nếu không có hồ sơ xây dựng)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/thuế
 • Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)
 • Giấy phép xây dựng và hồ sơ hoàn công (biên bản nghiệm thu và bản vẽ hoàn công công trình)
 • Giấy phép sử dụng hóa chất nguy hiểm
 • Nội quy lao động
 • Thang bảng lương
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quyết định chấp nhận ban chấp hành công đoàn
 • Giấy phép thẩm duyệt PCCC và hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC
 • Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC
 • Phương án PCCC và Cứu nạn cứu hộ
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/Đề án bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Giấy phép và hồ sơ hoàn công công trình bảo vệ môi trường
 • Giấy phép xả thải
 • Giấy phép khai thác và sử dụng nước ngầm
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại
 • Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt
 • Báo cáo tai nạn lao động
 • Báo cáo tình hình sử dụng chất thải nguy hại
 • Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Báo cáo y tế lao động
 • Sổ theo dõi huấn luyện đào tạo Sơ cấp cứu
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động
 • Khai báo đối tượng kiểm định an toàn
 • Báo cáo về tình hình bảo hiểm thất nghiệp
 • Báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp
 • Báo cáo giám sát môi trường
tư vấn BSCI
tư vấn BSCI cho doanh nghiệp

Xem thêm Amfori BSCI Audit Checklist PDF

THỨ HẠNG ĐÁNH GIÁ BSCI

 1. Loại A – Xuất sắc (Có giá trị trong 1 năm)
 • Tương đương với mức độ hoàn thành từ 86 – 100%
 • Có ít nhất 7 nội dung thực hiện đạt cấp độ A
 • Không có nội dung nào ở cấp độ C, D, E
 • Không cần phải thực hiện đánh giá theo dõi
 1. Loại B – Đạt (Có giá trị trong 2 năm)
 • Tương đương với mức độ hoàn thành từ 71 – 85%
 • Nội dung thực hiện ở cấp độ C nhiều nhất là 3
 • Không có nội dung nào ở cấp độ D, E
 • Không cần phải thực hiện đánh giá theo dõi
 1. Loại C – Có thể chấp nhận (Có giá trị trong 1 năm)
 • Tương đương với mức độ hoàn thành từ 51 – 70%
 • Nội dung thực hiện ở cấp độ D nhiều nhất là 2
 • Không có nội dung nào ở cấp độ E
 • Doanh nghiệp phải triển khai Kế hoạch sửa đổi, khắc phục những điểm chưa tuân thủ trong vòng 60 ngày sau khi hoàn tất đánh giá chính thức
 • Cần tiến hành một cuộc đánh giá theo dõi trong vòng 12 tháng sau lần đánh giá gần nhất để xác nhận lại sự tuân thủ
 1. Loại D – Không đủ để chấp nhận (Có giá trị trong 1 năm)
 • Tương đương với mức độ hoàn thành từ 30 – 50%
 • Nội dung thực hiện ở cấp độ E nhiều nhất là 6
 • Doanh nghiệp phải triển khai Kế hoạch sửa đổi, khắc phục những điểm chưa tuân thủ trong vòng 60 ngày sau khi hoàn tất đánh giá chính thức
 • Cần tiến hành một cuộc đánh giá tiếp theo trong vòng 12 tháng sau lần đánh giá gần nhất để xác nhận lại sự tuân thủ
 1. Loại E – Không thể chấp nhận (Có giá trị trong 1 năm)
 • Tương đương với mức độ hoàn thành từ 0 – 29%
 • Nội dung thực hiện ở cấp độ E nhiều nhất là 7
 • Doanh nghiệp phải triển khai Kế hoạch sửa đổi, khắc phục những điểm chưa tuân thủ trong vòng 60 ngày sau khi hoàn tất đánh giá chính thức
 • Cần tiến hành một cuộc đánh giá tiếp theo trong vòng 12 tháng sau lần đánh giá gần nhất để xác nhận lại sự tuân thủ

→ Xem thêm [BSCI Audit Report] Phân loại Báo cáo đánh giá BSCI 

DỊCH VỤ TƯ VẤN AMFORI BSCI CỦA CHÚNG TỐI

Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị tư vấn BSCI về trách nhiệm xã hội bởi những lý do sau:

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Chúng Tôi có 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấn hàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được báo cáo đánh giá hợp lệ được thừa nhận & công nhận quốc tế.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI TƯ VẤN BSCI

Tư vấn BSCI
Công ty TNHH Haksan Vina

 

Tư vấn BSCI
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

 

Tư vấn BSCI
Công ty TNHH MTV JEONG WOO Việt Nam

 

Tư vấn BSCI
Công ty TNHH Đại Thành

 

Tư vấn BSCI
Công ty Cổ phần Foodtech

 

Tư vấn BSCI
Công ty TNHH Bigfun Leisure Toys & Sport Việt Nam

 

Tư vấn BSCI
Công ty TNHH Toàn Thắng

 

Tư vấn BSCI
Công ty TNHH MTV Ván Ép Tây Hà Nội

 

LIST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KÈM THEO

 • Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Long
 • Công ty TNHH Đại Thành
 • Công ty TNHH BIGFUN Leisure Toys & Sport Việt Nam
 • Công ty TNHH May Duy Minh
 • Công ty TNHH May Youngs & Longma
 • Công ty TNHH MTV Ván Ép Tây Hà Nội
 • Công ty Cổ phần Phú Khang
 • Công ty TNHH MTV Polywell Creation Ltd
 • Công ty Cổ phần May Kim Động
 • Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông
 • Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Ninh
 • Công ty Cổ phần Venture InternaNonal (Việt Nam)
 • Công ty TNHH MTV Dụng cụ Jinquan Việt Nam
 • Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Liên Thắng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất túi nhựa Hà Nội
 • Công ty TNHH SEOSIN ELECTRONICS VINA
 • Công ty Cổ phần BWG Mai Châu
 • Công ty TNHH Đức Phong
 • Công ty CP Sản xuất và Thương Mại Tâm Việt
 • Công ty TNHH Điện tử Sunshine Việt Nam
 • Công ty TNHH K-tarp Vina
 • Công ty TNHH TELSTAR Việt Nam
 • Công ty TNHH Samil Hà Nội Vina
 • vv…
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, TVTC cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận báo cáo hợp lệ 🔴 thuvientieuchuan.org@gmail.com
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 0948.690.698
Bài viết khác

Yêu cầu chung về an toàn cho sản phẩm bàn, ghế ngoài trời theo TCVN 13554-1:2022

Khác với các loại bàn ghế trong nhà thì bàn ghế ngoài trời được đánh giá. . .

Những yếu tố thúc đẩy tăng năng suất doanh nghiệp

Để nâng cao được năng suất doanh nghiệp thì có khá nhiều yếu tố có thể. . .

Tiêu chuẩn ISO hỗ trợ các giải pháp hành động vì khí hậu

Bộ tiêu chuẩn ISO có cam kết tiến hành hỗ trợ các chương trình nghị sự về. . .

Doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng để tăng năng suất

Với việc áp dụng các hệ thống Quản lý Chất lượng có thể giúp tổ chức,. . .

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về tiêu chuẩn hóa cho doanh nghiệp

Bộ tiêu chuẩn hiện nay chính là một trong những đóng góp khá quan trọng và cơ. . .

Áp dụng LEAN – công cụ hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp cải tiến

Có thể thấy được Lean là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp gia tăng. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ