Tư vấn IATF 16949:2016 - Tư vấn Hiệu quả - Chứng chỉ Quốc tế năm 2024

Tư vấn IATF 16949:2016 – Đào tạo IATF 16949:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành ô tô – Cam kết đạt hiệu quả chứng chỉ Quốc tế – Chi phí hỗ trợ đến 20% – Miễn phí dịch vụ khác trong năm 2024

IATF LÀ VIẾT TẮT CỦA TỪ GÌ?

IATF viết tắt từ “International Automotive Task Force” là tên của Hiệp hội Ô tô Quốc tế gồm các nhà sản xuất và kinh doanh trong ngành thương mại ô tô thành lập vào đầu thập niên 1990. Tổ chức IATF hoạt động hướng tới mục tiêu cung cấp các sản phẩm linh kiện ô tô với chất lượng cải tiến cho khách hàng trên toàn thế giới.

IATF 16949:2016 LÀ GÌ?

IATF 16949:2016 (gọi tắt là IATF 16949) là tên của tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành ô tô do Hiệp hội Ô tô Thế giới (International Automotive Task Force – IATF) và Hiệp hội ô tô Nhật Bản – (Japan Automobile Manufacturers Association – JAMA), với sự hỗ trợ của Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 176 – Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng – xây dựng và ban hành vào năm 1999. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất trong ngành ô tô.

CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN IATF 16949

Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành ô tô IATF 16949 có tất cả 4 phiên bản, cụ thể là:

 • Tiêu chuẩn ISO/TS 16949:1999 (Năm 1999)
 • Tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2002 (Năm 2002)
 • Tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 (Năm 2009)
 • Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (Năm 2016)

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH Ô TÔ IATF 16949

Tất cả các doanh nghiệp, công ty, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô với mọi quy mô sản xuất đều có thể áp dụng tiêu chuẩn IATF 16949 nếu muốn sở hữu một Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế và một chứng chỉ IATF 16949:2016 được công nhận toàn cầu. Các đối tượng sau THUỘC phạm vi Chứng nhận IATF 16949:

 • Các địa điểm diễn ra các quá trình sản xuất gia tăng giá trị
 • Các cơ sở vệ tinh cung cấp các chi tiết gia tăng giá trị, các thành phần, sản phẩm, lắp ráp bán thành phẩm và dịch vụ tham gia vào chuỗi cung cấp cho nhà sản xuất thiết bị gốc – OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • Các cơ sở vệ tinh trong chuỗi cung cấp ô tô, ở đó sản xuất ra các nguyên vật liệu sản xuất, các chi tiết; các sản phẩm lắp ráp, hoặc cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị để hoàn thiện sản phẩm, ví dụ như xử lý nhiệt, hàn, sơn, mạ điện…. cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có áp dụng tiêu chuẩn này.

Các đối tượng sau KHÔNG THUỘC phạm vi Chứng nhận IATF 16949:

 • Chuỗi cung cấp phương tiện cơ giới đối với hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, hoặc không sử dụng trên đường dành cho giao thông (Off-highway, ví dụ: khai khoáng, lâm nghiệp, xây dựng…).
 • Các chi tiết ô tô phục vụ cho dịch vụ sau bán hàng được sản xuất theo yêu cầu của các nhà sản xuất thiết bị gốc có đăng ký với IATF, nhưng không được mua hoặc xuất thông qua các nhà sản xuất này.
 • Các nhà sản xuất công cụ, thiết bị sản xuất, đồ gá, cấu kiện, khuôn đúc… được sử dụng trong công nghiệp ô tô.
 • Các chi tiết ô tô được tái sản xuất, làm lại.
 • Các trung tâm phân phối, kho hàng, đơn vị bao gói chi tiết, hỗ trợ dịch vụ hậu cần (logistics) và dịch vụ tiếp theo đó.
 • Các chức năng hỗ trợ (phi sản xuất, kể cả on-site hoặc off-site) sẽ không được cấp chứng nhận IATF 16949 một cách độc lập mà phải được đánh giá và được bao gồm trong chứng nhận IATF 16949 của cơ sở sản xuất mà các bộ phận chức năng này hỗ trợ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TIÊU CHUẨN IATF 16949 PDF TIẾNG VIỆT

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh tổ chức
 • Tìm hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
 • Tìm hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống
 1. Sự lãnh đạo
 • Lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo
 • Chính sách chất lượng
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức
 1. Hoạch định
 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu
 • Hoạch định các thay đổi
 1. Hỗ trợ
 • Nguồn lực
 • Năng lực
 • Nhận thức
 • Trao đổi thông tin
 • Tạo lập, cập nhật và kiểm soát thông tin dạng văn bản
 1. Thực hiện
 • Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch
 • Thiết kế phát triển sản phẩm, dịch vụ
 • Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 1. Đánh giá kết quả thực hiện
 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Đầu vào và đầu ra xem xét của lãnh đạo
 1. Cải tiến
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

Phụ lục A: Kế hoạch kiểm soát

 • Các giai đoạn của Kế hoạch kiểm soát
 • Các yếu tố của Kế hoạch kiểm soát

Phụ lục B: Bổ sung

→ Xem thêm Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016 NĂM 2024

 • Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng đối với các sản phẩm liên quan tới ô tô
 • Tăng cường cơ chế kiểm soát, quản lý rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh
 • Nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm, thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng
 • Gia tăng sự hài lòng của khách hàng
 • Dễ dàng xuất khẩu các sản phẩm liên quan tới ô tô ra thị trường nước ngoài
 • Tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm
 • Giúp tiết kiệm chi phí xử lý sự cố và tránh được những thiệt hại đáng tiếc do sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
 • Thể hiện cam kết về an toàn và chất lượng cho các sản phẩm liên quan tới ô tô của nhà cung cấp
 • Chứng minh hệ thống đủ năng lực sản xuất ra các sản phẩm chất lượng đạt chuẩn
 • Được công nhận trên toàn cầu với tư cách là một nhà cung cấp uy tín
 • Mở ra cơ hội hợp tác và phát triển cho doanh nghiệp

CÁC BƯỚC TƯ VẤN IATF 16949:2016 TRONG NĂM 2024

Nội dung Trách nhiệm tư vấn Trách nhiệm tổ chức
  1. Chuẩn bị:

 • Họp khởi động dự án
 • Thành lập ban IATF
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng IATF 16949 trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong việc áp dụng IATF 16949
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo IATF
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan

 

  2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với IATF 16949:2016
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
  3. Đào tạo nhận thức IATF 16949:2016
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
  4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu IATF 16949
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
  5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu IATF 16949 vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
  6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số Phòng ban để tiến hành đánh giá như 1 bài tập mẫu
  7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
  8. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chứng nhận
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN IATF 16949 VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHO NGÀNH Ô TÔ

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong ngành ô tô xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách chất lượng và tuân thủ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong công ty giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng IATF 16949. Bởi vậy, công ty cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về IATF 16949 cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng trong ngành ô tô. Mặc dù IATF 16949 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp trong ngành ô tô bất kể loại hình kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng IATF 16949 càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng IATF 16949 càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho các sản phẩm liên quan tới ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949 tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong ngành ô tô phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.

DANH SÁCH QUY TRÌNH IATF 16949:2016 CẦN CÓ NĂM 2024

 • Quy trình xem xét bối cảnh của tổ chức, nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm
 • Quy trình thiết lập và quản lý mục tiêu chất lượng
 • Quy trình quản lý cơ sở hạ tầng (máy móc thiết bị, nhà xưởng…)
 • Quy trình quản lý thiết bị đo lường, kiểm tra (MSA)
 • Quy trình tuyển dụng và đào tạo
 • Quy trình khen thưởng
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản
 • Quy trình kiểm soát bản vẽ kỹ thuật
 • Quy trình kiểm soát an toàn sản phẩm
 • Các hướng dẫn công việc (cho sản xuất)
 • Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng
 • Quy trình tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng
 • Quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm mới (APQP)
 • Quy trình FMEA
 • Quy trình PPAP
 • Quy trình cải tiến công đoạn
 • Quy trình mua hàng và quản lý nhà cung cấp
 • Quy trình quản lý thuê ngoài
 • Quy trình quản lý sản xuất
 • Quy trình TPM
 • Quy trình xác định và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Quy trình SPC
 • Quy trình quản lý tài sản của khách hàng và NCC bên ngoài
 • Quy trình quản lý kho
 • Quy trình kiểm soát chất lượng (I/P/OQC)
 • Quy trình kiểm soát điểm thay đổi (4M change)
 • Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Quy trình theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Quy trình đánh giá sự hài lòng của khách hàng
 • Quy trình đánh giá nội bộ
 • Quy trình xem xét của lãnh đạo
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Quy trình kiểm soát kế hoạch dự phòng
 • Quy trình cải tiến

HỒ SƠ, BIỂU MẪU, TÀI LIỆU IATF 16949:2016 CẦN CÓ

 • Chính sách chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng
 • Sổ tay chất lượng
 • Sơ đồ tổ chức
 • Phân công trách nhiệm quyền hạn trong Hệ thống quản lý chất lượng
 • Mô tả công việc cho từng chức danh
 • Bảng năng lực cần thiết cho từng công việc
 • Chinh sách chống hối lộ
 • Bộ quy tắc ứng xử của nhân viên
 • Chính sách xử lý vi phạm đạo đức kinh doanh
 • Kế hoạch, thủ tục, hồ sơ thiết kế và phát triển sản phẩm
 • Các tiêu chí và hồ sơ đánh giá nhà cung cấp
 • Thủ tục mua hàng
 • Biên bản kiểm tra các sản phẩm đã mua
 • Thủ tục và hồ sơ xử lý khiếu nại
 • Thủ tục và báo cáo đánh giá nội bộ
 • Thủ tục và hồ sơ kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Biên bản làm lại
 • Thủ tục và hồ sơ phân tích dữ liệu
 • Thủ tục và hồ sơ hành động khắc phục
 • Thủ tục và hồ sơ về hành động phòng ngừa

→ Xem thêm Chứng nhận IATF 16949:2016

DỊCH VỤ TƯ VẤN IATF 16949 CỦA CHÚNG TÔI TRONG NĂM 2024

Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị tư vấn IATF 16949 về hệ thống quản lý chất lượng trong ngành ô tô bởi những lý do sau:

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấn hàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận hợp lệ được thừa nhận & công nhận quốc tế.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KAO MENG (VIỆT NAM)
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KAO MENG (VIỆT NAM)

 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT NHẬT
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT NHẬT

 

CÔNG TY TNHH HARD COAT VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH HARD COAT VIỆT NAM

 

CÔNG TY TNHH INTERCONNECT POWER & SIGNAL

CÔNG TY TNHH INTERCONNECT POWER & SIGNAL

CÔNG TY TNHH NICHIRIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NICHIRIN VIỆT NAM

 

CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

 

CÔNG TY TNHH YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
CÔNG TY TNHH YOUNG POONG ELECTRONICS VINA

 

LIST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI TƯ VẤN 

 • CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT NHẬT
 • CÔNG TY TNHH HARD COAT VIỆT NAM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NAM ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES
 • CÔNG TY TNHH INTERCONNECT POWER & SIGNAL
 • CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
 • CÔNG TY TNHH NICHIRIN VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KAO MENG (VIỆT NAM)
 • CÔNG TY TNHH HOA KHOA VIỆT NAM
 • VV…

————————————————————————————————

Nếu doanh nghiệp của bạn có nhu cầu tư vấn IATF 16949, vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số hotline: 0948.690.698 để được hướng dẫn một cách cụ thể.

Bài viết khác

Yêu cầu chung về an toàn cho sản phẩm bàn, ghế ngoài trời theo TCVN 13554-1:2022

Khác với các loại bàn ghế trong nhà thì bàn ghế ngoài trời được đánh giá. . .

Những yếu tố thúc đẩy tăng năng suất doanh nghiệp

Để nâng cao được năng suất doanh nghiệp thì có khá nhiều yếu tố có thể. . .

Tiêu chuẩn ISO hỗ trợ các giải pháp hành động vì khí hậu

Bộ tiêu chuẩn ISO có cam kết tiến hành hỗ trợ các chương trình nghị sự về. . .

Doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng để tăng năng suất

Với việc áp dụng các hệ thống Quản lý Chất lượng có thể giúp tổ chức,. . .

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về tiêu chuẩn hóa cho doanh nghiệp

Bộ tiêu chuẩn hiện nay chính là một trong những đóng góp khá quan trọng và cơ. . .

Áp dụng LEAN – công cụ hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp cải tiến

Có thể thấy được Lean là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp gia tăng. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ