Chứng nhận BRC Food – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm

Chứng nhận BRC Food là một trong những chứng nhận uy tín về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

BRC LÀ GÌ?

BRC là Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc, viết tắt của cụm từ tiếng Anh “British Retail Consortium”. Tổ chức BRC được thành lập vào năm 1992 gồm các nhà sản xuất, cung cấp thực phẩm, hàng hóa.

Chứng nhận BRC

BRC FOOD LÀ GÌ?

Năm 1998, Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc đã xây dựng và phát triển Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (Global Standard for Food Safety), gọi tắt là “BRC Food”. Đây là tiêu chuẩn quốc tế có tính chất tự nguyện được dùng cho quá trình đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống an toàn thực phẩm của một tổ chức.

TIÊU CHUẨN BRC MỚI NHẤT

Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc BRC lần lượt tung ra 8 phiên bản tương ứng với năm phát hành của BRC Food, cụ thể:

 • Global Standard for Food Safety Issue 1 – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm phiên bản 1 (Năm 1998)
 • Global Standard for Food Safety Issue 2 – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm phiên bản 2
 • Global Standard for Food Safety Issue 3 – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm phiên bản 3
 • Global Standard for Food Safety Issue 4 – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm phiên bản 4 (Năm 2005)
 • Global Standard for Food Safety Issue 5 – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm phiên bản 5 (Năm 2008)
 • Global Standard for Food Safety Issue 6 – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm phiên bản 6 (Năm 2012)
 • Global Standard for Food Safety Issue 7 – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm phiên bản 7 (Năm 2015)
 • Global Standard for Food Safety Issue 8 – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm phiên bản 8 (Năm 2018)
 • Global Standard for Food Safety Issue 9 – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm phiên bản 8 (Năm 2022)

Tính tới nay, BRC version 9 được ban hành vào tháng 8/2022 là phiên bản mới nhất hiện nay, trong đó có một số sửa đổi và bổ sung so với phiên bản cũ.

BRC CERTIFICATION LÀ GÌ?

“BRC Certification” dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Chứng nhận BRC” hay “cấp chứng chỉ BRC”. Đây là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận BRC có thẩm quyền thực hiện. Chứng nhận BRC Food nhằm đánh giá sự phù hợp của Hệ thống an toàn thực phẩm của doanh nghiệp.

GIẤY CHỨNG NHẬN BRC LÀ GÌ?

Giấy chứng nhận BRC hay chứng chỉ BRC (BRC Certificate) là bằng chứng chứng minh tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành đánh giá chứng nhận và khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có). Giấy chứng nhận BRC hợp lệ được cấp bởi tổ chức chứng nhận BRC có thẩm quyền và được công nhận trên toàn thế giới.

ĐỐI TƯỢNG CHỨNG NHẬN BRC FOOD

Tiêu chuẩn BRC Food được thiết kế phù hợp với mọi tổ chức, doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm với mọi quy mô. Tất cả đều có thể đăng ký chứng nhận BRC Food để đánh giá sự phù hợp với Hệ thống an toàn thực phẩm.

Chứng nhận BRC

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN BRC MỚI NHẤT PDF

 
Phần Mục Nội dung
I. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
II. Các yêu cầu 1. Cam kết của lãnh đạo cấp cao Cam kết của lãnh đạo cấp cao và cải tiến liên tục
Cấu trúc tổ chức, các trách nhiệm và quyền hạn quản lý
2. Kế hoạch an toàn thực phẩm – HACCP Đội an toàn thực phẩm – HACCP
Các chương trình tiên quyết
Mô tả sản phẩm
Định hướng sử dụng
Thiết lập sơ đồ quy trình công nghệ
Kiểm tra xác nhận sơ đồ quy trình công nghệ
Lập danh sách các mối nguy liên quan tới từng bước quá trình, thực hiện phân tích mối nguy và xem xét các biện pháp kiểm soát các mối nguy được nhận diện
Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCPs)
Thiết lập các giới hạn tới hạn cho từng CCP
Thiết lập hệ thống giám sát cho từng CCP
Thiết lập kế hoạch hành động khắc phục
Thiết lập các thủ tục thẩm tra
Lưu giữ tài liệu và hồ sơ HACCP
Xem xét kế hoạch HACCP
3. Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm Sổ tay chất lượng và an toàn thực phẩm
Kiểm soát tài liệu
Hoàn tất và duy trì ghồ sơ
Đánh giá nội bộ
Phê duyệt nhà cung cấp và nguyên liệu thô và giám sát kết quả họa động
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Hành động khắc phục và phòng ngừa
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Truy tìm nguồn gốc
Xử lý khiếu nại
Quản lý sự cố, thu hồi và triệu hồi sản phẩm
4. Tiêu chuẩn máy Tiêu chuẩn bên ngoài
An ninh nhà máy và phòng vệ thực phẩm
Bố trí mặt bằng, dòng chảy sản phẩm và sự tách biệt
Cấu trúc tòa nhà, các khu vực xử lý nguyên vật liệu thô, chuẩn bị, chế biến, bao gói và bảo quản
Các tiện ích – Nước, Nước đa, Không khi và Khí gas khác
Thiết bị
Bảo trì
Tiện ích dành cho nhân viên
Kiểm soát nhiễm bẩn vật lý và hóa học vào sản phẩm
Thiết bị phát hiện và loại bỏ ngoại vật
Vệ sinh và khử trùng
5. Kiểm soát sản phẩm Thiết kế và phát triển sản phẩm
Ghi nhãn sản phẩm
Quản lý chất gây dị ứng
Xác thực sản phẩm, công bố và chuỗi cung ứng
Bao gói sản phẩm
Kiểm tra sản phẩm và phòng thử nghiệm
Thông qua sản phẩm
Thực phẩm cho vật nuôi
6. Kiểm soát quá trình Kiểm soát hoạt động
Kiểm soát bao gói và ghi nhãn
Kiểm soát số lượng – trọng lượng. thể tích
Hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường
7. Nhân sự Đào tạo
Vệ sinh cá nhân
Kiểm soát sức khỏe
Bảo hộ lao động
8. Các vùng sản xuất rủi ro cao, quan tâm cao và quan tâm môi trường cao Bố trí mặt bằng, dòng chảy sản phẩm và sự tách biệt
Cấu trúc tòa nhà
Bảo trì
Tiện ích dành cho nhân viên
Vệ sinh và khử trùng
Chất thải, hủy bỏ chất thải
Bảo hộ lao động
9. Các yêu cầu đối với sản phẩm thương mại Phê duyệt và theo dõi kết quả hoạt động của các nhà sản xuất / bao gói
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Kiểm tra sản phẩm và phòng thử nghiệm
Tính hợp pháp của sản phẩm
Truy vết

→ Xem thêm Tiêu chuẩn BRC Food

 

TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM BRC

 1. Về mặt quản lý doanh nghiệp

 • Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt chuẩn quốc tế
 • Ngăn ngừa, giảm thiểu, loại bỏ rủi ro trong chuỗi cung ứng thực phẩm
 • Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 • Tạo ra sản phẩm có chất lượng ổn định hơn
 • Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận
 1. Về mặt thị trường

 • Tuân thủ yêu cầu pháp lý trong ngành công nghiệp thực phẩm
 • Chứng minh sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh
 • Giúp củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác với sản phẩm thực phẩm và với doanh nghiệp
 • Nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm
 • Nâng tầm uy tín của doanh nghiệp
 • Giảm thiểu rào cản thương mại, dễ dàng xuất khẩu thực phẩm sang thị trường nước ngoài
 • Mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và phát triển
Chứng nhận BRC

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN BRC VERSION 8

Bước 1: Đăng ký chứng nhận BRC

Doanh nghiệp tiến hành khai báo các thông tin cần thiết theo yêu cầu và biểu mẫu do Tổ chức chứng nhận cung cấp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận BRC

Bước 2: Ký kết hợp đồng và chuẩn bị đánh giá BRC

Tổ chức chứng nhận gửi hợp đồng đánh giá chứng nhận gồm có kế hoạch và chi phí chứng nhận sau khi tiếp nhận đơn đăng ký chứng nhận BRC của doanh nghiệp. Doanh nghiệp xem xét kỹ hợp đồng, tiến hành ký kêt và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1 (Stage 1 Audit)

Đánh giá viên rà soát sơ bộ hệ thống tài liệu BRC của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về tất cả các khía cạnh quan trọng của Hệ thống an toàn thực phẩm theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận.

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 (Stage 2 Audit)

Chuyên gia của Tổ chức chứng nhận xuống trực tiếp cơ sở để đánh giá sự phù hợp BRC của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất quá trình đánh giá, một báo cáo đánh giá sẽ được gửi tới doanh nghiệp, trong đó trình bày những điểm chưa tuân thủ tiêu chuẩn. Doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành khắc phục những điểm này trong thời gian quy định.

Bước 5: Xét duyệt hồ sơ BRC

Tổ chức chứng nhận tiến hành rà soát, thẩm duyệt kỹ càng hơn các tài liệu, quy trình, văn bản của doanh nghiệp để đảm bảo rằng tiêu chuẩn BRC được áp dụng theo đúng quy định.

Bước 6: Cấp chứng chỉ BRC có hiệu lực trong vòng trong vòng 6 tháng hoặc 12 tháng

Căn cứ vào mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tổ chức chứng nhận BRC sẽ cấp chứng chỉ cho doanh nghiệp. Chứng nhận BRC về an toàn thực phẩm chia thành 5 cấp độ AA (cấp cao nhất), A, B, C, D – Tùy thuộc vào số lượng và mức độ nghiêm trọng của các lỗi không phù hợp được tìm thấy trong quá trình đánh giá. Đối với các cuộc kiểm tra không báo trước, biểu tượng + được thêm vào bên cạnh xếp loại đánh giá. Chứng chỉ AA, A và B có hiệu lực trong vòng 12 tháng, chứng chỉ loại C chỉ có hiệu lực 6 tháng. Nếu đánh giá chứng nhận loại D thì không được cấp chứng nhận.

Bước 7: Tái chứng nhận sau 6 tháng hoặc 12 tháng

Sau 6 tháng hoặc 12 tháng hết hiệu lực nếu doanh nghiệp vẫn muốn duy trì chứng nhận thì phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 6 tháng hoặc 12 tháng tùy vào xếp loại đánh giá.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN BRC

 1. Đảm bảo tiến độ đánh giá chứng nhận theo lịch đã hẹn

Tổ chức chứng nhận BRC sẽ gửi thông báo về lịch đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chuẩn bị về mặt thời gian, sắp xếp công việc cho phù hợp để đảm bảo cuộc đánh giá diễn ra theo đúng tiến độ.

 1. Phổ biến về tiêu chuẩn và cuộc đánh giá cho toàn bộ nhân viên

Cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp sẽ tham gia vào quá trình đánh giá chứng nhận chính thức. Vì vậy, mọi nhân viên cần biết tiêu chuẩn BRC là gì, cuộc đánh giá diễn ra khi nào, phạm vi đánh giá là gì, họ giữ vai trò ra sao trong cuộc đánh giá và cần làm những gì.

 1. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tài liệu, quy trình

Trong quá trình đánh giá chính thức, Tổ chức chứng nhận sẽ rà soát và xét duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng và hoàn thiện những thông tin dạng văn bản này là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp hoàn thành chứng nhận BRC.

→ Xem thêm Tư vấn BRC để tìm hiểu về chi tiết quy trình, hồ sơ BRC cần có

 1. Hoàn thiện cơ sở vật chất

Bên cạnh hệ thống tài liệu BRC thì hiện trạng cơ sở, nhà xưởng cũng là yếu tố quan trọng chứng minh cho sự tuân thủ của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị và kiểm tra lại tất cả trang thiết bị máy móc, các khu vực vận hành sản xuất, khắc phục những điểm thiếu sót để sẵn sàng cho ngày đánh giá chứng nhận.

CHI PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ BRC?

Về cơ bản, chi phí chứng nhận BRC trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm thường bao gồm:

 • Chi phí đánh giá & xem xét tài liệu Giai đoạn 1
 • Chi phí đánh giá chính thức & viết báo cáo Giai đoạn 2
 • Chi phí đăng ký dấu công nhận

Lưu ý: Doanh nghiệp khác nhau sẽ có chi phí chứng nhận BRC khác nhau phụ thuộc tùy từng quy mô, phạm vi, địa điểm, yêu cầu của mỗi doanh nghiệp

 • Quy mô: Số lao động bao gồm nhân sự văn phòng, công nhân nhà máy, nhân sự tại tất cả cá địa điểm khách hàng muốn đánh giá
 • Phạm vi: Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp muốn được đánh giá và ghi vào chứng chỉ
 • Địa điểm: Số địa điểm khách hàng đăng ký đánh giá chứng nhận
 • Yêu cầu riêng đối với mỗi doanh nghiệp

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ ĐI KÈM CỦA CHÚNG TÔI

 • Đào tạo ATLĐ các nhóm
 • 01 khóa học Public về BRC
 • 01 buổi đánh giá thử năm thứ 1 trước khi đánh giá chính thức
 • Chứng chỉ được công nhận toàn cầu, đáp ứng nhu cầu trong nước & xuất khẩu tại thị trường quốc tế
 • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của Chúng Tôi

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI

Công ty Cổ phần Đầu tư HANPAD-Chi nhánh Bắc Ninh
Công ty Cổ phần Đầu tư HANPAD-Chi nhánh Bắc Ninh

 

Công ty Cổ phần In và bao bì GOLDSUN
Công ty Cổ phần In và bao bì GOLDSUN

 

Công ty Cổ phần Sản xuất Túi nhựa Hà Nội
Công ty Cổ phần Sản xuất Túi nhựa Hà Nội

 

Công ty Cổ phần Thủy Sản Năm Sao
Công ty Cổ phần Thủy Sản Năm Sao

 

Công ty Cổ phần VS INDUSTRY Vietnam
Công ty Cổ phần VS INDUSTRY Vietnam

LIST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI

 • Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Mỹ Phi
 • Công ty Cổ phần Thủy Sản Năm Sao
 • Công ty Cổ phần SX TM XNK Sơn Thành
 • Công ty Cổ phần Đầu tư HANPAD-Chi nhánh Bắc Ninh
 • Công ty Cổ phần Sản xuất Túi nhựa Hà Nội
 • Công ty Cổ phần VS INDUSTRY Vietnam
 • Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Đức Thịnh
 • Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại phú sơn
 • Công ty TNHH TS Food
 • Công ty Cổ phần Thực phẩmTASHUN
 • Công ty Cổ phần In và bao bì GOLDSUN
 • Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Nông sản Việt
 • vv….

Để nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận BRC quý khách có thể liên hệ thuvientieuchuan.org theo số Hotline: 0948.690.698  để được tư vấn một cách tốt nhất. 

Bài viết khác

Yêu cầu chung về an toàn cho sản phẩm bàn, ghế ngoài trời theo TCVN 13554-1:2022

Khác với các loại bàn ghế trong nhà thì bàn ghế ngoài trời được đánh giá. . .

Những yếu tố thúc đẩy tăng năng suất doanh nghiệp

Để nâng cao được năng suất doanh nghiệp thì có khá nhiều yếu tố có thể. . .

Tiêu chuẩn ISO hỗ trợ các giải pháp hành động vì khí hậu

Bộ tiêu chuẩn ISO có cam kết tiến hành hỗ trợ các chương trình nghị sự về. . .

Doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng để tăng năng suất

Với việc áp dụng các hệ thống Quản lý Chất lượng có thể giúp tổ chức,. . .

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về tiêu chuẩn hóa cho doanh nghiệp

Bộ tiêu chuẩn hiện nay chính là một trong những đóng góp khá quan trọng và cơ. . .

Áp dụng LEAN – công cụ hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp cải tiến

Có thể thấy được Lean là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp gia tăng. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ