Tư vấn VietGAP- Tư vấn Hiệu quả - Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn VietGAP – Đào tạo VietGAP – Tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam

Cam kết đạt hiệu quả chứng chỉ Quốc tế – Chi phí hỗ trợ đến 20% – Miễn phí dịch vụ khác

VIETGAP LÀ GÌ?

VietGAP viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Vietnamese Good Agricultural Practices” là “Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 28/01/2008. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận quá trình thu hoạch và xử lý sau thu hoạch các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

tư vấn VIETGAP

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP 

Tất cả các đơn vị, cơ sở tham gia vào hoạt động sản xuất, thu hoạch, chế biến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đều có thể áp dụng tiêu chuẩn VietGAP nếu muốn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo đúng yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

PHÂN LOẠI TIÊU CHUẨN VIETGAP

 1. Tiêu chuẩn VietGap trồng trọt

Nội dung tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt được quy định trong Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11892-1:2017. VietGAP trồng trọt dựa trên cơ sở ASEAN GAP, EUREPGAP/GLOBALGAP và FRESHCARE, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm trồng trọt Việt Nam tham gia thị trường khu vực ASEAN và thế giới, hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững. VietGAP trồng trọt chủ yếu tập trung vào việc quản lý đầu vào như: phân bón, đất, thuốc trừ sâu…để sản phẩm trồng trọt đảm bảo an toàn và chất lượng.

 1. Tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi

VietGAP chăn nuôi viết tắt là VietGAHP (Vietnamese Good Animal Husbandry Practices). Nội dung tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi được quy định trong Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 kèm theo 08 quy trình thực hành chăn nuôi tốt là:

 • VietGAHP chăn nuôi gà
 • VietGAHP chăn nuôi vịt, ngan
 • VietGAHP chăn nuôi bò thịt
 • VietGAHP chăn nuôi bò sữa
 • VietGAHP chăn nuôi dê thịt
 • VietGAHP chăn nuôi dê sữa
 • VietGAHP nuôi ong mật

VietGAP chăn nuôi chủ yếu tập trung vào việc quản lý đầu vào như: thức ăn chăn nuôi, nước uống, sử dụng thuốc thú y và vệ sinh thú y …để sản phẩm chăn nuôi an toàn. Đảm bảo sản xuất thịt, trứng, mật, sữa đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm: Không tồn dư chất độc hại và vi sinh vật quá ngưỡng cho phép.

 1. Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản

Nội dung tiêu chuẩn VietGAP thủy sản được quy định trong các tài liệu sau của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 • Quyết định 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014 Ban hành quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt NAm
 • Quyết định số 4835/QĐ-BNN-TCTS về hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei) và tôm sú (P.monodon) ngày 24/11/2015
 • Quyết định số 1233/QĐ-BNN-TCTS về Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi thương phẩm ngày 11/04/2016

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP

 • Đáp ứng các yêu cầu về sản xuất nông nghiệp tốt của pháp luật
 • Sản xuất ra các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản an toàn, chất lượng
 • Xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Đảm bảo thông tin sản phẩm minh bạch, rõ ràng
 • Giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng
 • Được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn
 • Nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường
 • Thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận
 • Mở ra nhiều cơ hội phát triển sản xuất – kinh doanh trong nước và quốc tế
 • Góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình sản xuất tới môi trường và đảm bảo lợi ích xã hội
 • Nâng cao uy tín thương hiệu và trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm
tư vấn VIETGAP

QUY TRÌNH TƯ VẤN TIÊU CHUẨN VIETGAP

 
Nội dung Trách nhiệm tư vấn Trách nhiệm tổ chức
1. Chuẩn bị:

Họp khởi động dự án

Thành lập ban VietGAP

 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng VietGAP trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị trong việc áp dụng VietGAP
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của đơn vị (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo VietGAP
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan

 

2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với VietGAP
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
3. Đào tạo nhận thức VietGAP
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu VietGAP
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu VietGAP vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số phòng ban để tiến hành đánh giá như một bài tập mẫu
7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
8. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chứng nhận
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT VIETGAP

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống theo tiêu chuẩn VietGAP xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách VietGAP và tuân thủ áp dụng Tiêu chuẩn Thực hành Sản xuất Nông nghiệp tốt trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong cơ sở giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng VietGAP. Bởi vậy, cơ sở cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về VietGAP cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Mặc dù VietGAP có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, bất kể loại hình kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng VietGAP càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng VietGAP càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn VietGAP tại các đơn vị, cơ sở. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp các đơn vị, cơ sở áp dụng thành công tiêu chuẩn VietGAP phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

DANH SÁCH QUY TRÌNH VIETGAP CẦN CÓ

 • Quy trình sản xuất
 • Quy trình vệ sinh thiết bị
 • Quy trình đào tạo
 • Quy trình đánh giá nội bộ

HỒ SƠ, BIỂU MẪU, TÀI LIỆU VIETGAP CẦN CÓ

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Danh sách địa điểm sản xuất
 • Sơ đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất
 • Bản thuyết minh về bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản
 • Quy định tại nơi sản xuất
 • Danh sách nhân sự
 • Bảng phân công nhiệm vụ sản xuất, kiểm tra, giám sát
 • Hồ sơ đào tạo
 • Giấy chứng nhận tập huấn kỹ thuật cho người lao động do tổ chức có thẩm quyền cấp
 • Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế sản phẩm
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp (Nếu có)
 • Kết quả phân tích mẫu đất, nước, thành phẩm
 • Bảng theo dõi mua hoặc tự sản xuất vật tư đầu vào
 • Bảng theo dõi quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
 • Biên bản kiểm tra nội bộ
 • Một số hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận

DỊCH VỤ TƯ VẤN VIETGAP CỦA CHÚNG TỐI

Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị tư vấn VietGAP về Thực hành Sản xuất Nông Nghiệp tốt bởi những lý do sau:

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Chúng Tôi có 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấnhàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận đánh giá hợp lệ được thừa nhận và công nhận quốc tế.

Để được Tư vấn VIETGAP toàn quốc tốt nhất xin liên hệ cho thuvientieuchuan.org theo số Hotline: 0948.690.698

Bài viết khác

Quản lý chất thải y tế đảm bảo đúng tiêu chuẩn và khoa học giúp giảm thiểu tác hại

Hiện nay, số lượng chất thải y tế do các cơ sở y tế và bệnh viện sản. . .

Tháo gỡ khó khăn trong đo kiểm, thử nghiệm những sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ TT&TT hiện đang tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi,. . .

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính sản phẩm mật mã dân sự

Bộ Quốc Phòng mới đây đã công bố Thông tư số 96/2023/TT-BQP về “Quy. . .

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về tro bay

Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến cho 2 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về. . .

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư quy định về các Quy chuẩn. . .

Cảnh giác với những loại sữa có đủ tem mác nhưng được sản xuất bởi các “công ty ma”

Mới đây, theo ghi nhận của VTV, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ