Tư vấn WRAP - Tư vấn Hiệu quả - Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn WRAP – Đào tạo WRAP – Tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội ngành may mặc – Cam kết đạt hiệu quả chứng chỉ Quốc tế – Chi phí hỗ trợ đến 20% – Miễn phí dịch vụ khác

WRAP LÀ GÌ?

WRAP viết tắt từ cụm từ “Worldwide Responsible Accredited Production” là tên của Tổ chức công nhận trách nhiệm xã hội trong sản xuất toàn cầu được thành lập chính thức vào năm 2000. Tổ chức WRAP gồm các lực lượng chuyên trách để tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhiều bên liên quan từ các thương hiệu, nhà cung cấp cho tới các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các học viện để giải quyết các vấn đề về trách nhiệm xã hội trong ngành may mặc

TIÊU CHUẨN WRAP LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn WRAP là tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành may mặc do Tổ chức WRAP xây dựng và ban hành. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Trách nhiệm xã hội của một tổ chức trong ngành dệt may.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI WRAP

Tất cả các doanh nghiệp, công ty, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động trong ngành may mặc, dệt may với mọi quy mô sản xuất, tại mọi khu vực đều có thể áp dụng tiêu chuẩn WRAP để thể hiện cam kết của mình trong việc tuân thủ trách nhiệm xã hội.

WRAP CÓ BAO NHIÊU NGUYÊN TẮC?

Tiêu chuẩn WRAP về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành may mặc có tất cả 12 nguyên tắc, bao gồm:

 1. Luật pháp và quy tắc nơi làm việc
 2. Lao động cưỡng bức
 3. Lao động trẻ em
 4. Ngăn cấm quấy rối và ngược đãi
 5. Bồi thường và phúc lợi
 6. Giờ làm việc
 7. Phân biệt đối xử
 8. Sức khoẻ và an toàn môi trường làm việc
 9. Tự do hiệp hội và thoả thuận tập thể
 10. Các điều lệ, quy tắc và tiêu chuẩn về môi trường
 11. Thực hiện đúng thủ tục thuế quan
 12. An ninh

→ Xem thêm Thảo Luận Chi tiết nội dung của tiêu chuẩn WRAP trách nhiệm xã hội ngành may mặc

TƯ VẤN WRAP LÀ GÌ?

Tư vấn WRAP là hoạt động tương tác giữa công ty đào tạo nhận thức WRAP và doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu đạt chứng nhận tiêu chuẩn WRAP nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn WRAP vào hệ thống của mình.

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG WRAP – TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NGÀNH MAY MẶC

 • Đáp ứng pháp luật quốc gia trong việc sử dụng lao động
 • Kiểm soát chuỗi cung ứng hiệu quả và tiết kiệm chi phí
 • Tạo dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh giúp người lao động yên tâm làm việc
 • Thu hút nguồn nhân sự chất lượng và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
 • Tăng năng suất, cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.
 • Giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động và những rủi ro có thể xảy ra
 • Hạn chế thiệt hại về tài chính, con người và danh tiếng doanh nghiệp
 • Giảm bớt những tác động xấu của hoạt động sản xuất, kinh doanh tới môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững
 • Thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm
 • Nâng cao uy tín thương hiệu trong mắt người tiêu dùng, khách hàng, đối tác và các bên quan tâm với tư cách là một doanh nghiệp tiến bộ và công bằng.
 • Loại bỏ rào cản xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực như: Châu Âu, Mỹ, Anh….

QUY TRÌNH TƯ VẤN WRAP THEO CHECKLIST ĐÁNH GIÁ WRAP

Nội dung Trách nhiệm tư vấn Trách nhiệm tổ chức
1. Chuẩn bị:

 • Họp khởi động dự án
 • Thành lập ban WRAP
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng WRAP trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong việc áp dụng WRAP
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo WRAP
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan
2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với WRAP
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
3. Đào tạo nhận thức WRAP
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu WRAP
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu WRAP vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số Phòng ban để tiến hành đánh giá như một bài tập mẫu
7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
8. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chính thức
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN WRAP

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì trách nhiệm xã hội WRAP xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách WRAP và tuân thủ áp dụng trách nhiệm xã hội trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong công ty giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng WRAP. Bởi vậy, công ty cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về WRAP cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công trách nhiệm xã hội. Mặc dù WRAP có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp trong ngành may mặc bất kể loại hình kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng WRAP càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng WRAP càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng và áp dụng trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn WRAP tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.

HỒ SƠ, BIỂU MẪU, QUY TRÌNH WRAP CẦN CÓ

 • Giấy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất/ hợp đồng thuê đất
 • Thẩm định chất lượng công trình/ Kiểm định an toàn chịu lực công trình xây dựng (nếu không có hồ sơ xây dựng)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/thuế
 • Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)
 • Giấy phép xây dựng và hồ sơ hoàn công (biên bản nghiệm thu và bản vẽ hoàn công công trình)
 • Giấy phép sử dụng hóa chất nguy hiểm
 • Nội quy lao động
 • Thang bảng lương
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quyết định chấp nhận ban chấp hành công đoàn
 • Giấy phép thẩm duyệt PCCC và hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC
 • Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC
 • Phương án PCCC và Cứu nạn cứu hộ
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/Đề án bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Giấy phép và hồ sơ hoàn công công trình bảo vệ môi trường
 • Giấy phép xả thải
 • Giấy phép khai thác và sử dụng nước ngầm
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại
 • Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt
 • Báo cáo tai nạn lao động
 • Báo cáo tình hình sử dụng chất thải nguy hại
 • Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Báo cáo y tế lao động
 • Sổ theo dõi huấn luyện đào tạo Sơ cấp cứu
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động
 • Khai báo đối tượng kiểm định an toàn
 • Báo cáo về tình hình bảo hiểm thất nghiệp
 • Báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp
 • Báo cáo giám sát môi trường

THỨ HẠNG CHỨNG NHẬN WRAP

 1. Chứng nhận bạch kim – PLATINUM (Có giá trị trong 2 năm)
 • Chứng nhận bạch kim được trao cho các cơ sở đã thể hiện sự tuân thủ đầy đủ với 12 Nguyên tắc của WRAP cho 3 lần đánh giá chứng nhận liên tiếp.
 • Các cơ sở bạch kim phải vượt qua mọi cuộc đánh giá mà không cần phải có hành động khắc phục (corrective action) hoặc khuyến nghị cải tiến (observation) và duy trì chứng nhận liên tục mà không có khoảng cách giữa các giai đoạn chứng nhận.
 1. Chứng nhận vàng – GOLD (Có giá trị trong 1 năm)
 • Chứng nhận vàng là cấp chứng nhận WRAP tiêu chuẩn (standard WRAP certification level), được trao cho các cơ sở thể hiện sự tuân thủ đầy đủ với 12 Nguyên tắc của WRAP.
 1. Chứng nhận bạc – SILVER (Có giá trị trong 6 tháng)
 • Một cơ sở có thể được cấp chứng chỉ Bạc nếu một cuộc đánh giá cho thấy rằng cơ sở đã tuân thủ đáng kể với 12 Nguyên tắc của WRAP, nhưng có những điều không tuân thủ nhỏ trong chính sách, thủ tục hoặc đào tạo phải được giải quyết.
 • Các cơ sở có thể không có bất kỳ sự không tuân thủ “cờ đỏ” (“red flag”) nào (bao gồm lao động trẻ em, các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe & an toàn hoặc các vấn đề môi trường; lao động tù nhân, cưỡng bức hoặc lao động không tự nguyện; hoặc quấy rối hoặc lạm dụng nhân viên) và phải chứng minh rằng nhân viên được trả ít nhất mức lương tối thiểu hợp pháp và bất kỳ khoản chi trả làm thêm giờ cần thiết nào.
 • Hội đồng Đánh giá WRAP cũng có thể đề nghị chứng nhận Bạc nếu cơ sở gặp khó khăn trong việc đạt được sự tuân thủ đầy đủ hoặc có các yếu tố rủi ro khác có thể ngăn cản họ tuân thủ trong toàn bộ thời gian của chứng nhận Vàng.
 • Tất cả các cơ sở được chứng nhận Bạc đều đủ điều kiện để gia hạn đăng ký WRAP với mức phí giảm còn 895 đô la Mỹ, miễn là họ nộp đơn lại trước khi hết hạn giấy chứng nhận. Một cơ sở có thể được trao không quá 3 chứng nhận Bạc liên tiếp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN WRAP CỦA CHÚNG TỐI

Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị tư vấn WRAP về trách nhiệm xã hội bởi những lý do sau:

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Chúng Tôi có 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấnhàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận đánh giá hợp lệ được thừa nhận & công nhận quốc tế.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI TƯ VẤN WRAP

Tư vấn WRAP
Công ty TNHH Quốc tế Sweneo Việt Nam

 

Tư vấn WRAP
Công ty Cổ phần Longway

 

Tư vấn WRAP
Công ty TNHH Global Takson Việt Nam

 

Tư vấn WRAP
Công ty TNHH HQ Printing

 

Tư vấn WRAP
Công ty TNHH Vạn Lợi

 

Tư vấn WRAP
Công ty Cổ phần May Thêu Việt Phát

 

Tư vấn WRAP
Công ty TNHH Dệt May Trường Sơn Thịnh

 

Tư vấn WRAP
Công ty TNHH May Kim Toan

 

Tư vấn WRAP
Công ty TNHH MTV Song Thiên Long

 

LIST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TƯ VẤN WRAP KÈM THEO

 • Công ty Cổ phần May Tatsu
 • Công Ty TNHH May Xuất Khẩu VINAP
 • Công ty TNHH May Xuất khẩu Thiên Tân
 • Công ty TNHH May Duy Minh
 • Công ty TNHH Dệt Meina Meina
 • Công ty TNHH May Kim Toan
 • Công ty Cổ phần Phú Khang
 • Công ty Đại Tân (TNHH)
 • Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Ninh
 • Công ty Cổ phần May Văn Phú
 • Công ty TNHH Vạn Lợi
 • Công ty TNHH Đông Hải
 • Công ty Cổ phần May Xuất nhập khẩu Thái Dương
 • Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ
 • Công ty TNHH May Xuất khẩu Đông Thọ
 • Công ty Cổ phần May B85
 • Công ty TNHH Dệt May Trường Sơn Thịnh
 • Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội – Xí
 • nghiệp May Xuất khẩu Yên Mỹ
 • Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất May Phú Hưng
 • Công ty CP Đầu tư và Thương mại May Phương Nam
 • Công ty Cổ phần May Thêu Việt Phát
 • Công ty TNHH MTV Anh Toàn
 • Công ty CP May BTM Thanh Hóa
 • Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Yên Phú
 • VV….
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, TVTC cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận chứng chỉ hợp lệ 🔴 thuvientieuchuan.org@gmail.com
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 0948.690.698
Bài viết khác

Quản lý chất thải y tế đảm bảo đúng tiêu chuẩn và khoa học giúp giảm thiểu tác hại

Hiện nay, số lượng chất thải y tế do các cơ sở y tế và bệnh viện sản. . .

Tháo gỡ khó khăn trong đo kiểm, thử nghiệm những sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ TT&TT hiện đang tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi,. . .

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính sản phẩm mật mã dân sự

Bộ Quốc Phòng mới đây đã công bố Thông tư số 96/2023/TT-BQP về “Quy. . .

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về tro bay

Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến cho 2 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về. . .

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư quy định về các Quy chuẩn. . .

Cảnh giác với những loại sữa có đủ tem mác nhưng được sản xuất bởi các “công ty ma”

Mới đây, theo ghi nhận của VTV, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ