Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 - Hệ thống Quản lý Ngành OTO

✅ Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 được thiết lập để phát triển với việc công bố tiêu chuẩn công nghiệp toàn cầu mới bởi Lực lượng Đặc nhiệm Ô tô Quốc tế (IATF). 9 thg 8, 2016.

Một trong những Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng được sử dụng rộng rãi nhất của ngành công nghiệp ô tô, ISO/TS 16949, được thiết lập để phát triển với việc công bố tiêu chuẩn công nghiệp toàn cầu mới bởi Lực lượng Đặc nhiệm Ô tô Quốc tế (IATF). 9 thg 8, 2016.

TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016 LÀ GÌ ?

Một trong những Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng được sử dụng rộng rãi nhất của ngành công nghiệp ô tô, ISO/TS 16949, được thiết lập để phát triển với việc công bố tiêu chuẩn công nghiệp toàn cầu mới bởi Lực lượng Đặc nhiệm Ô tô Quốc tế (IATF). 9 thg 8, 2016.

ISO/TS 16949 là tài liệu quốc tế về tiêu chuẩn kỹ thuật quy định các yêu cầu đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2018 trong các cơ sở sản xuất ô tô và cung ứng dịch vụ liên quan.

Tiêu chuẩn này đươc Ban Ký thuật ISO/TC 176- Quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng xây dựng dự thảo với sự hỗ trợ của Nhóm đặc trách ô tô quốc tế- IATF (International Automotive Task Force) và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA)

ISO/TS 16949 dựa trên hai nền tảng cơ bản là 8 nguyên tắc quản lý chất lượng và việc thỏa mãn các yêu cầu cụ thể của khách hàng nhằm phát triển hệ thống quản lý chất lượng để cải tiến liên tục, tập trung vào phòng ngừa khuyết tật, giảm sự biến động và lãng phsi trong chuỗi cung ứng.

ISO/TS 16949 về các yêu cầu cụ thể áp dụng ISO 9001 trong ngành sản xuất ô tô và phụ tùng được ban hành lần đầu vào năm 1999 và sau đó đã được sửa đổi, bổ sung vào năm 2002 và năm 2009 để phù hợp với các phiên bản của ISO 9001.

Quá trình phát triển nên phiên bản mới nhất

Quá trình phát triển của tiêu chuẩn ISO/TS 16949 được mô tả dưới đây:

Phiên bản ISO/TS 16949: 2009 “hệ thống quản lý chất lượng- các yêu cầu cụ thể về áp dụng ISO 9001: 2008 đối với các tổ chức/ doanh nghiệp sản xuất ô tô và phụ tùng liên quan” đã được Việt Nam chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 16949: 2011. Sau này, tiêu chuẩn này đã được đổi tên thành IATF 16949:2016

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung ứng ô to thỏa mãn tiêu chí sau đây đều có thể áp dụng và đăng ký chứng nhận ISO/TS 16949: 2009:

1, Về phạm vi áp dụng

 • Quy định kỹ thuật này (ISO/TS 16949: 2009), cùng với các yêu cầu của ISO 9001, xác định các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với việc thiết kế và phát triển, sản xuất và khi thích hợp, lắp ráp và cung cấp dịch vụ về các sản phẩm liên quan đến ô tô.
 • Quy trình kỹ thuật này có thể áp dụng đối với các cơ sở của tổ chức ở đó việc sản xuất và/ hoặc các bộ phận dịch vụ được quy định bởi khách hàng được sản xuất ra.
 1. Thuật ngữ “ô tô” (Automotive) phải được hiểu bao gồm: ô tô, xe tải (nhẹ, trung, nặng), xe buýt, xe máy.

3, Các địa điểm, cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ (sites) trong chuỗi cung ứng ô tô bao gồm:

 • Các địa điểm diễn ra các quá trình sản xuất gia tăng giá trị.
 • Các cơ sở vệ tinh cung cấp các chi tiết gia tăng giá trị, các thành phần, sản phẩm, lắp ráp bán thành sản phẩm và dịch vụ tham gia vào chuỗi cung ứng cho nhà sản xuất thiết bị gốc.
 • OEM (Original Equipment Manufacture)
 • Các cơ sở vệ tinh trong chuỗi cung cấp ô tô, ở đó sản xuất ra các nguyên vật liệu sản xuất, các chi tiết,các sản phẩm lắp ráp, hoặc cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị để hoàn thiện sản phẩm, ví dụ như xử lý nhiệt, hàn, sơn, mạ điện,.. cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có áp dụng tiêu chuẩn này.
 • Các đơn vị chức năng hỗ trợ, dù đặt tại chỗ hay ở nơi khác (như trung tâm thiết kế, trụ sở chính và trung tâm phân phối), là những đơn vị thuộc diện cần được đánh giá nhưng không được chứng nhận độc lập theo tiêu chuẩn này.

ISO/TS 16949: 2009 không áp dụng đối với các sản phẩm hoặc tổ chức liên quan sau:

 • Chuỗi cung cấp phương tiện cơ giới đối với hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, hoặc không sử dụng trên đường dành cho giao thông (Off- Highway, ví dụ: khai khoáng, lâm nghiệp, xâu dựng,..)
 • Các chi tiết ô tô phục vụ cho dịch vụ sau bán hàng được sản xuất theo yêu cầu của các nhà sản xuất thiết bị gốc có đăng ký với IATF, nhưng không được mua hoặc xuất thông qua các nhà sản xuất này.
 • Các nhà sản xuất công cụ, thiết bị sản xuất, đồ gá, cấu kiện, khuôn đúc,.. được sử dụng trong công nghiệp ô tô.
 • Các chi tiết ô tô được tái sản xuất, làm lại
 • Các trung tâm phân phối, kho hàng, đơn vị bao gói chi tiết, hỗ trợ dịch vụ hậu cần (logistics) và dịch vụ tiếp theo đó.
 • Các chức năng hỗ trợ (chi phí sản xuất, kể cả on-site hoặc off- site) sẽ không được cấp chứng nhận ISO/TS 16949 một cách độc lập mà phải được đánh giá và được bao gồm trong chứng nhận ISO/TS 16949 của cơ sở sản xuất mà các bộ phận chức năng này hỗ trợ.

Ngày càng nhiều thành viên là các hãng xe lớn đã tham gia là thành viên của IATF. Số lượng chứng nhận IATF 16949:2016 tăng lên không ngừng giúp ích cho chuỗi cung ứng oto toàn thế giới.

MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH CỦA TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Giống như nhiều ngành công nghiệp hiện đại, ngành công nghiệp ô tô đã trải qua những thay đổi đáng kể kể từ năm 2009. Những thay đổi này tác động đến nhu cầu của khách hàng và nhà sản xuất, và đã dẫn đến nhiều thay đổi lớn được thấy trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016 mới. Chỉ một vài thay đổi ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng và hệ thống quản lý tổ chức bao gồm:
 • Phát triển rủi ro trong chuỗi cung ứng
 • Thay đổi các yêu cầu cụ thể của khách hàng, yêu cầu và mong đợi của khách hàng
 • Mối quan tâm về an toàn sản phẩm và sản xuất mới
 • Công nghệ tiên tiến trong sản xuất ô tô, chẳng hạn như phần mềm nhúng
 • Các nhu cầu mở rộng để kiểm tra đặc điểm kỹ thuật

IATF 16949 đã thay đổi để đáp ứng các nhu cầu mới này của ngành, được giải thích chi tiết hơn bên dưới. Kết hợp, những thay đổi này đảm bảo tất cả các tổ chức làm việc theo tiêu chuẩn IATF đều hoạt động theo cùng một cấp độ quản lý chất lượng:

1. Giảm thiểu rủi ro:

Giảm thiểu rủi ro là một trong những bổ sung rộng rãi nhất cho cả IATF 16949 và ISO 9001: 2015. Với các nguồn rủi ro ngày càng mở rộng cùng với mức độ công nghệ và tự động hóa trong sản xuất, việc tạo ra những nơi làm việc an toàn và ổn định hơn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức sản xuất ô tô trên toàn thế giới. Để đáp ứng các xu hướng ngành này, IATF 16949 bao gồm một số yêu cầu liên quan đến rủi ro đối với nội dung của nó. Các yêu cầu này cùng hành động để cải thiện việc lập kế hoạch và phát triển chương trình, giảm khả năng thất bại của chương trình và giảm thiểu rủi ro.

2. Yêu cầu cụ thể của khách hàng

Yêu cầu cụ thể của khách hàng là một chủ đề khác được IATF 16949 mới xử lý chi tiết hơn. Bản sửa đổi tích hợp các thông lệ chung của ngành liên quan đến các yêu cầu cụ thể của khách hàng vào các yêu cầu tiêu chuẩn hóa, khuyến khích mức độ nhất quán cao hơn trong ngành.

3. An toàn Sản phẩm

Điều khoản tập trung vào an toàn sản phẩm này thiết lập yêu cầu rằng các sản phẩm phải hoạt động đúng cách mà không gây thương tích hoặc thiệt hại cho người dùng hoặc thiết bị liên quan. Điều này áp dụng cho các sản phẩm và vật liệu trong suốt vòng đời của sản phẩm. Mục tiêu của IATF 16949 khi thiết lập điều khoản này là đảm bảo tất cả các tổ chức đều công nhận điều này và đảm bảo an toàn sản phẩm một cách thích hợp trong suốt vòng đời của sản phẩm.

4. Tính khả thi trong sản xuất

Tính khả thi trong sản xuất là khả năng của tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu về hiệu suất và thời gian theo chỉ định của khách hàng. Đây là lĩnh vực được tập trung mở rộng trong tiêu chuẩn IATF mới. Trong khi các phiên bản trước cũng yêu cầu đánh giá tính khả thi trong sản xuất theo hình thức này hay hình thức khác, các yêu cầu đó gần như không cụ thể. Một số yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949 mới bao gồm:

5. Cân nhắc Phần mềm Nhúng

Phần mềm nhúng ngày càng trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô và IATF 16949 đã thay đổi để giải quyết vấn đề này. Tiêu chuẩn mới yêu cầu các sản phẩm có phần mềm nhúng phải được thừa nhận và tính đến trong các quy trình xác nhận sản phẩm, quản lý bảo hành và khắc phục sự cố, cùng với bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng .

6. Đánh giá viên bên thứ nhất và thứ hai

Với tất cả các yêu cầu mới liên quan đến tiêu chuẩn mới, việc đánh giá và kiểm toán thích hợp sự tuân thủ của tổ chức với các tiêu chuẩn đó là quan trọng hơn bao giờ hết. Đây là lý do tại sao IATF 16949 cũng bao gồm một số yêu cầu đối với đánh giá viên. IATF 16949 nêu cụ thể các yêu cầu của thứ nhất và thứ hai- kiểm toán viên của bên, hoặc kiểm toán viên do tổ chức hoặc khách hàng hoặc nhà cung cấp trực tiếp tuyển dụng.

CÁC BƯỚC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

 1. Giai đoạn chuẩn bị

 • Xác định mục đích, phạm vi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
 • Lập ban chỉ đạo triển khai ISO/TS 16949
 • Bổ nhiệm các vị trí trách nhiệm theo yêu cầu chuẩn, gồm Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR/Quality Management Representative), Đại diện khách hàng (CR/ Customer Representative) và phân công trách nhiệm thư kí thường trực (khi cần thiết).
 • Đào tạo nhận thức chung về ISO/TS 16949
 • Đánh giá thực trạng theo yêu cầu ISO/TS 16949 (Gap analysis)
 • Lập kế hoạch thực hiện (gồm kế hoạch tổng thể triển khai ISO/TS 16949 vè kế hoạch chi tiết xây dựng hệ thống.
 1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

 • Đào tạo về phương pháp xây dựng hệ thống văn bản
 • Xây dựng hệ thống văn bản quản lý chất lượng, bao gồm:

+  Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng

+  Sơ đồ quá trình (Process mapping), kế hoạch kiểm soát (Control Plan)

+  Sổ tay chất lượng

+  Các quy trình (các quy trình bắt buộc thiết lập theo yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy trình khác cần thiết cho tổ chức)

+  Các hướng dẫn công việc

+  Các biểu mẫu

 • Xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên về các kỹ năng cần thiết, lập kế hoạch và thực hiện đào tạo để đáp ứng nhu cầu này, trong đó tối thiểu về:

+  Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949 đã thiết lập

+  Kỹ năng thực hành 05 công cụ thiết yếu khi thực hiện ISO/TS 16949 (5 Core Tools, bao gồm:   Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao- APQP (Advanced Product Quality Planning), quá trình phê chuẩn phụ tùng sản xuất- PPAP (Part Approval Process), phân tích các hệ thống đo lường- MSA (Measurement Systems Analysis) Mô hình sai lỗi và phân tích tác động – FMEA (Failure More and Effect Analysis), Kiểm soát quá trình bằng ký thuật thống kê- SPC (Statistical Process Control)).

+  Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm,..

 1. Triển khai áp dụng

 • Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tài liệu của hệ thống
 • Triển khai, giám sát việc áp dụng tại các đơn vị, bộ phận
 • Xem xét và cải tiến các quy trình, tài liệu nhằm đảm bảo kiểm soát công việc một cách thuận tiện, hiệu quả
 1. Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo

 • Đào tạo Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949:2009
 • Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ
 • Khắc phục, cải tiến hệ thống sau đánh giá
 • Xem xét của lãnh đạo về chất lượng
 1. Đăng ký và đánh giá chứng nhận

 • Lựa chọn và đăng ký tổ chức chứng nhận
 • Đánh giá trước chứng nhận (Pre- audi) (tùy chọn)
 • Đánh giá chứng nhận giai đoạn 1 (Readiness review)
 • Khắc phục, cải tiến
 • Kiểm tra xác nhận lại để khẳng định sự sẵn sàng của hệ thống sau khi đánh giá giai đoạn 1
 • Đánh giá chứng nhận giai đoạn 2
 • Khắc phục, cải tiến
 • Nhận chứng chỉ ISO/TS 16949 (có hiệu lực trong 3 năm)
 • Duy trì, cải tiến liên tục hệ thống và chịu sự giám sát định kỳ của tổ chức chứng nhận

10 TIPS GIÚP HỆ THỐNG IATF 16949 PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

 1. Cam kết của lãnh đạo cao nhất là rất quan trọng để hệ thống được giới thiệu thành công. Đảm bảo rằng các nhà quản lý cấp cao chủ động chịu trách nhiệm, tham gia, phê duyệt các nguồn lực và đồng ý với các quy trình chính.
 2. Đảm bảo toàn bộ doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của bạn cam kết cải thiện hoạt động kinh doanh và thu hút họ bằng một chiến lược truyền thông hợp lý.
 3. Thành lập một nhóm thực hiện có năng lực và hiểu biết để mang lại kết quả tốt nhất, chia sẻ vai trò và trách nhiệm.
 4. Xem xét các hệ thống, chính sách, thủ tục và quy trình bạn đang áp dụng vào lúc này. Sau đó, so sánh chúng với những gì ISO / TS 16949 yêu cầu. Nhận phản hồi của chuỗi cung ứng và các bên liên quan về quy trình chất lượng hiện tại của bạn
 5. Điều chỉnh các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn ISO / TS 16949 cho phù hợp với các mục tiêu và môi trường kinh doanh cụ thể của bạn
 6. Lập kế hoạch hoạt động và thời gian được truyền đạt rõ ràng. Đảm bảo rằng mọi người hiểu chúng và vai trò của họ trong việc đạt được chúng.
 7. Cân nhắc sử dụng Phần mềm BSI’s Entropy ™ để quản lý hệ thống được định cấu hình nhằm giúp bạn đạt được sự tuân thủ bền vững với các yêu cầu chính của ISO / TS 16949.
 8. Đào tạo nhân viên của bạn để thực hiện đánh giá nội bộ, có thể cung cấp phản hồi có giá trị về các cuộc đánh giá tiềm năng và cơ hội cải tiến.
 9. Khuyến khích chuỗi cung ứng của bạn được chứng nhận ISO / TS 16949 để hưởng lợi từ hệ thống đầu cuối mạnh mẽ.
 10. Thường xuyên xem xét hệ thống quản lý ISO / TS 16949 của bạn để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp, hiệu quả và được cải tiến liên tục.

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG THÀNH CÔNG IATF 16949

Việc thực hiện IATF 16949 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức của bạn. Mặc dù những thay đổi trong QMS của bạn sẽ tốn thêm năng lượng ngay từ đầu tuy nhiên về lâu dài kết quả của việc có hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích trong hoạt động, bán hàng và sự hài lòng của khách hàng.

Những lợi ích có thể kể ra như sau:

 • Tập trung vào cải tiến liên tục, trong đó nhấn mạnh vào việc phòng ngừa sai lỗi, giảm sự biến động quá trình cũng như cắt giảm các lãng phí trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.
 • Giảm chi phí và thời gian nhờ giảm thiểu việc đánh giá nhiều lần của các khách hàng khác nhau trong chuỗi cung ứng.
 • Có được lợi thế kinh doanh trong quá trình đàm phán hợp đồng.
 • Việc được chứng nhận phù hợp tiêu chẩn quốc tế ISO/TS16949 giúp tăng sự tin tưởng đối với tổ chức khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp sản phẩm hoặc mở rộng quy mô kinh doanh trong nước.
 • Giúp tạo ra phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng chung toàn chuỗi cung cấp (kể cả nhà cung cấp lần nhà thầu phụ) và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất.

Để được tư vấn IATF 16949:2016 bạn có thể liên hệ với thuvientieuchuan.org theo số Hotline: 0948.690.698

Bài viết khác

Lạng Sơn: Kiểm tra việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại 71 đơn vị

Mới đây UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đưa ra được Quyết định phê duyệt những. . .

Thống nhất tiêu chuẩn đường sắt đô thị – Nâng cao hiệu quả và tối ưu nguồn lực

Một thách thức đặt ra cho ngành đường sắt chính là việc thiếu đi sự đồng. . .

Bắc Giang: Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Việc áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà. . .

Đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo phương thức nào?

Với những doanh nghiệp có mong muốn làm giấy chứng nhận hợp quy và hợp chuẩn. . .

Mứt tết bắt buộc phải công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường

Thông qua Luật về An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số. . .

Giấy chứng nhận phân tích COA là gì trong xuất nhập khẩu?

Có nhiều cách khác nhau để doanh nghiệp có thể chứng minh chất lượng của. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ