Tư vấn ISO 14001:2015 - Tư vấn Hiệu quả - Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường và các yêu cầu. Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 cụ thể hơn là phiên bản ISO 14001:2015 là bộ tiêu chuẩn quốc tế được ban hành cho riêng hệ thống quản lý môi trường.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường (EMS) do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế) xây dựng và ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực để giúp xác định, kiểm soát và theo dõi những ảnh hưởng của tổ chức, doanh nghiệp đến môi trường. Từ đó, giảm thiểu tối đa các tác động gây tổn hại đến môi trường cũng như đưa ra các phương pháp quản lý và cải tiến hệ thống quản lý môi trường cho bất kì tổ chức, doanh nghiệp nào áp dụng nó.

Tư vấn ISO 14001:2015
Tư vấn ISO 14001:2015

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn ISO 14001:2015 uy tín nhất trong năm 2024. Để giúp khách hàng xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 một cách bài bản nhất hiện nay. Những mục tiêu và lợi ích khi sở hữu chứng nhận ISO 14001? Tổ chức nào cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 14001 tốt nhất. Cùng tìm hiểu qua bài viết bên dưới sau.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

Để có thể tư vấn ISO 14001:2015 một cách bài bản thì không chỉ bản thân mỗi doanh nghiệp mà đội ngũ tư vấn chính là người cần am hiểu sâu sắc hệ thống ISO 14001 này.

ISO 14001 là gì ? 

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 cụ thể hơn là phiên bản ISO 14001:2015 là bộ tiêu chuẩn quốc tế được ban hành cho riêng hệ thống quản lý môi trường. Giống như tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001 là trong những bộ tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã và đang được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức và doanh nghiệp. Hiện nay ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Hiện nay ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 14001 là tiêu chuẩn thực tế, cốt lõi nhất trong bộ tiêu chuẩn mà các chuyên gia đang áp dụng, triển khai và chứng nhận cho các tổ chức, doanh nghiệp. ISO 14001 đánh giá sự phù hợp của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) của một tổ chức theo những yêu cầu cụ thể phù hợp cho từng loại hình hoạt động và kinh doanh khác nhau.

Những điều cần biết tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

Chứng nhận ISO 14001 được ISO xây dựng nhằm tạo dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Giúp các doanh nghiệp có thể giảm thiểu tối đa; những tác động tiêu cực của mình đến môi trường sống. Tiêu chuẩn môi trường ISO 14001, cung cấp một khung chuẩn cho những doanh nghiệp với mục đích; chứng minh những cam kết của doanh nghiệp đó về một số vấn đề liên quan đến môi trường.

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVB ISO 1400:2015; về hệ thống quản lý môi trường có thể tóm tắt bằng 2 vấn đề chính dưới đây:

 • Giảm bớt được những ảnh hưởng có hại đến môi trường xung quanh
 • Cung cấp đầy đủ bằng chứng về việc cải tiến quản lý môi trường thường xuyên, liên tục.

Tư vấn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 không phải là tiêu chuẩn iso có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Nó sẽ cung cấp một khung chuẩn chung; để có thể đáp ứng được những mục tiêu trong nội bộ doanh nghiệp. Và trong vấn đề quản lý môi trường bên ngoài.

Khi các công ty áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Doanh nghiệp có thể chứng minh được cam kết của mình. Bằng các tái chế các nguyên vật liệu đã sử dụng khi cần thiết và giảm lượng rác thải. Doanh nghiệp sẽ thấy được những lợi ích to lớn; khi được cấp chứng chỉ này, đặc biệt là vấn đề tiết kiệm chi phí.

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001 này dành cho ai? Nhờ vào tính tổng quát và được Việt Nam & cũng như các quốc gia toàn thế giới chấp nhận. Chứng nhận ISO 14001:2015 là loại chứng nhận có khả năng ảnh hưởng lớn; đến quá trình hoạt động quản lý môi trường của những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên thế giới. Bất cứ doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ và những hoạt động thường ngày; có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; cũng đều cần phải nhận thức được về chứng chỉ ISO 14001

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

Do cách tiếp cận có hệ thống nhằm quản lý môi trường có thể cung cấp cho cấp quản lý cao nhất các thông tin để xây dựng thành công trong thời gian dài và tạo ra các lựa chọn để đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cũng như các chuẩn của hệ thống ISO khác không nhằm mục đích nâng cao hoặc thay đổi các yêu cầu phát lý của tổ chức.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và bản chất, và vận dụng vào các khía cạnh môi trường nảy sinh từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ do một tổ chức xác định mình có thể kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng có cân nhắc đến quan điểm về vòng đời. Tiêu chuẩn này không nêu ra các chuẩn mực cụ thể về kết quả hoạt động môi trường.

Các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn này được thiết lập dành cho

 • Các hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management Systems): ISO 14001, ISO 14004
 • Các đánh giá về môi trường (Emvironmental Auditing): ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012
 • Các đánh giá về hoạt động môi trường (Environmental Performance Evaluation): ISO 14021
 • Nhãn môi trường (Environmental Labeling): ISO 14020, ISO 14021, ISO 14021, ISO 14022, ISO 14023, ISO 14024.
 • Đánh giá vòng đời (Life-cycle Assessment): ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043,
 • Các khía cạnh môi trường trong các tiêu chuẩn về sản phẩm (Environmental Aspects In Product Standards); ISO 14060

CÁC PHIÊN BẢN CỦA ISO 14000

ISO 14001 thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 14000 và dược ban hành lần đầu vào năm 1996, lần thứ 2 vào năm 2004 và lần thứ 3 vào năm 2015.

ISO 14001:2015 có nhiều điểm tương đồng so với phiên bản trước năm 2004 tuy nhiên có một số thay đổi lớn mà phiên bản 2015 mang lại:

 • Sự cam kết mạnh hơn từ lãnh đạo.
 • Phù hợp hơn với định hướng chiến lược của tổ chức hay doanh nghiệp.
 • Tăng cường bảo vệ môi trường: tập trung vào các sáng kiến chủ động và cải tiến hiệu quả môi trường.
 • Trao đổi thông tin hiệu quả hơn thông qua chiến lược truyền thông.
 • Tư duy về vòng đời sản phẩm, xem xét từng giai đoạn của một sản phẩm hoặc dịch vụ, từ giai đoạn phát triển cho đến kết thúc.

CẤU TRÚC ĐIỀU KHOẢN ISO 14001:2015

Gồm có 10 điều khoản

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức
 5. Sự lãnh đạo
 6. Hoạch định
 7. Hỗ trợ
 8. Điều hành
 9. Đánh giá kết quả hoạt động
 10. Cải tiến

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ISO 14001:2015

Bước 1: Xây dựng chính sách môi trường:

Chính sách môi trường là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức. Cần phản ánh sự cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc tuân theo các yêu cầu của luật pháp và các yêu cầu khác được áp dụng, về ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục. Chính sách môi trường phải được xem xét thường xuyên để đảm bảo hệ thống được thực hiện và đầy đủ.

→ Xem thêm Chính sách quản lý môi trường theo ISO 14001

Bước 2: Lập kế hoạch về quản lý môi trường:

Đây là giai đoạn Lập kế hoạch trong chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Đánh giá. Giai đoạn lập kế hoạch được thiết lập một cách hiệu quả là khi tổ chức phải đạt được sự tuân thủ với các yêu cầu về pháp luật và tuân thủ với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 và những mong đợi kết quả môi trường do chính mình lập ra. Giai đoạn này doanh nghiệp có thể nhờ bên tư vấn ISO 14001:2015 chuyên nghiệp để được hướng dẫn lập kế hoạch về hệ thống quản lý môi trường theo EMS.

Bước 3. Thực hiện và điều hành:

Giai đoạn thứ ba của mô hình cung cấp các công cụ, các qui trình và các nguồn lực cần thiết để vận hành hệ thống HTQLMT một cách bền vững. Giai đoạn thực hiện và điều hành đưa hệ thống QLMT vào hoạt động. Giai đoạn này yêu cầu cập nhật liên tục những thay đổi, như phân công lại trách nhiệm cho các nhân viên khi các hoạt động hoặc sản phẩm của tổ chức thay đổi, hay những thay đổi nhu cầu đào tạo theo thời gian, hay chính sách và các thủ tục thông qua sự cải tiến liên tục.

Bước 4: Kiểm tra và hành động khắc phục:

Giai đoạn thứ tư của mô hình thể hiện hoạt động vận hành của hệ thống HTQLMT, đây là giai đoạn để xem xét cải tiến quá trình hoặc quyết định những thay đổi cho các giai đoạn khác. Giai đoạn thể hiện bước Kiểm tra trong chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Đánh giá.

Bước 5: Xem xét của lãnh đạo:

Là giai đoạn thứ năm và là giai đoạn cuối của mô hình liên quan đến hoạt động xem xét của lãnh đạo về hệ thống QLMT. Quá trình xem xét yêu cầu thu thập các thông tin liên quan tới hệ thống QLMT và thông báo các thông tin này tới lãnh đạo cấp cao theo kế hoạch định trước. Mục đích của quá trình xem xét này gồm:

 • Đảm bảo tính phù hợp liên tục của hệ thống HTQLMT;
 • Xác định tính đầy đủ;
 • Thẩm tra tính hiệu quả của hệ thống;
 • Tạo điều kiện cải tiến liên tục hệ thống HTQLMT, các quá trình và thiết bị môi trường…

Từ kết quả xem xét của lãnh đạo về các thiết bị và nhân lực sử dụng trong quá trình áp dụng hệ thống HTQLMT cũng như các kết quả hoạt động về môi trường, tổ chức sẽ quyết định được điều kiện hiện tại có thể chấp nhận được, và cần phải thay đổi những gì. Giai đoạn này là bước Đánh giá trong chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Đánh giá.

→ Xem thêm Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

CÁC BƯỚC TƯ VẤN ISO 14001:2015 NĂM 2024

 
Nội dung Trách nhiệm tư vấn Trách nhiệm tổ chức
1. Chuẩn bị:

 • Họp khởi động dự án
 • Thành lập ban ISO
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng ISO 14001 trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong việc áp dụng ISO 14001
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo ISO
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan
2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với ISO 14001:2015
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
Phân công người chịu trách nhiệm chính
3. Đào tạo nhận thức ISO 14001:2015
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu ISO 14001
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu ISO 14001 vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số Phòng ban để tiến hành đánh giá như một bài tập mẫu
7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
8. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chứng nhận
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

→ Xem thêm Chứng nhận ISO 14001

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ISO 14001

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách môi trường và tuân thủ áp dụng hệ thống quản lý môi trường trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong công ty giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng ISO 14001. Bởi vậy, công ty cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về ISO 14001 cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống quản lý môi trường. Mặc dù ISO 14001 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp bất kể loại hình, lĩnh vực kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng ISO 14001 càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng ISO 14001 càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý môi trường phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.
giấy chứng nhận ISO 14001:2015
giấy chứng nhận ISO 14001:2015

DANH SÁCH QUY TRÌNH ISO 14001 CẦN CÓ KHI TƯ VẤN ISO 14001:2015

 • Quy trình xem xét bối cảnh của tổ chức, nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm
 • Quy định phân công trách nhiệm và quyền hạn
 • Quy trình nhận diện và giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Quy trình xác định và đánh giá khía cạnh môi trường
 • Quy trình xác định các yêu cầu của luật và các yêu cầu khác
 • Quy trình tuyển dụng và đào tạo
 • Quy trình hoạch định và thực hiện mục tiêu môi trường
 • Quy trình trao đổi thông tin
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản
 • Quy trình mua hàng
 • Quy trình quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải
 • Quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải
 • Quy trình thu gom, phân loại và xử lý rác thải
 • Quy trình quản lý chất thải nguy hại
 • Quy trình quản lý hoá chất
 • Quy trình chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Quy trình kiểm soát phương pháp và thiết bị đo lường
 • Quy trình đánh giá nội bộ
 • Quy trình xem xét của lãnh đạo
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Quy trình cải tiến liên tục

HỒ SƠ BIỂU MẪU ISO 14001 CẦN CÓ KHI TƯ VẤN ISO 14001:2015 NĂM 2024

 • Sổ tay môi trường
 • Chính sách, mục tiêu và chỉ tiêu môi trường
 • Quy định phân công trách nhiệm và quyền hạn
 • Sơ đồ tổ chức
 • Biểu đồ hướng dẫn giải quyết sự cố khẩn cấp
 • Bảng phân loại rác thải
 • Bảng liên lạc môi trường
 • Sơ đồ tổ chức đội phản ứng nhanh
 • Các hướng dẫn công nghiệp
 • Hướng dẫn đánh giá khía cạnh vòng đời sản phẩm

→ Xem thêm Danh mục tài liệu, hồ sơ môi trường cần chuẩn bị

LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TƯ VẤN ISO 14001:2015

Là một bộ tiêu chuẩn quốc tế được thực nghiệm thành công qua nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Một khi doanh nghiệp được tư vấn iso 45001:2015 và thành công trong việc đánh gia và cấp chứng nhận. Doanh Nghiệp của bạn sẽ nhận được những lợi ích như sau:

 • Doanh Nghiệp có hệ thống ISO 14001 tốt sẽ giúp kiểm soát và iết kiệm tối đa chi phí về rác thải, tái chế cũng như tiêu thụ.
 • Nhờ ISO 14001:2015 sẽ giúp tạo ưu thế cạnh tranh hơn với những đối thủ khi tham gia đấu thầu những dự ánh kinh doanh mới.
 • Kiểm soát được những mối nguy hại về môi trường.
 • Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về môi trường ở từng nước.
 • Chứng minh được những cam kết cải thiện môi trường trước đó của doanh nghiệp.
 • Chứng minh doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường và tương lai.
 • Giảm bớt chi phí các loại bảo hiểm mà doanh nghiệp phải gánh.
 • Nhân viên trong doanh nghiệp có thể nhận thức rằng mình đang làm việc trong doanh nghiệp thân thiện với môi trường.

TỔ CHỨC TƯ VẤN ISO 14001:2015 UY TÍN NHẤT NĂM 2024

Việc doanh nghiệp tìm kiếm một đơn vị Tư vấn ISO 14001:2015 uy tín là một lợi thế rất lớn giúp Doanh Nghiệp của bạn nhanh chóng đạt được chứng nhận ISO 14001. Hiện nay có nhiều đơn vị tư vấn ISO 14001:2015 được trên thị trường. Nhiều tổ chức có đội ngũ chuyên gia hơn 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống.

DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO 14001 CỦA CHÚNG TỐI

Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị tư vấn ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường bởi những lý do sau:

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Chúng Tôi có 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấnhàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận hợp lệ được thừa nhận & công nhận quốc tế.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO CHUYÊN GIA TƯ VẤN ISO 14001

Tư vấn ISO 14001
Công ty TNHH Nhựa và Cơ khí Đông Dương

 

Tư vấn ISO 14001
Công ty Cổ phần sơn JYMEC Việt Nam

 

Tư vấn ISO 14001:2015
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

 

Tư vấn ISO 14001:2015
Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH

 

Tư vấn ISO 14001:2015
Công ty TNHH Korea Nano System Viba

 

Tư vấn ISO 14001:2015
CÔNG TY TNHH XNK IRI FACTORY VINA

 

Tư vấn ISO 14001:2015
Công ty TNHH SXKD XNK Bánh Kẹo Bảo Hưng

 

Tư vấn ISO 14001:2015
Công ty TNHH Điện tử Việt Tường

 

Tư vấn ISO 14001:2015
Công ty TNHH HH Dream Printing

 

Tư vấn ISO 14001:2015
Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

LIST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI TƯ VẤN ISO 14001

 • Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH
 • Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
 • Chi nhánh Công ty TNHH OJITEX Hải Phòng tại Hà Nam
 • Công ty TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina
 • Công ty Cổ phần Đường Man
 • Công ty TNHH MTV MÍA ĐƯỜNG TTC ATTAPEU (LÀO)
 • Công ty TNHH S-Tec Vina
 • Công ty Cổ phần THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRUNG
 • Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VẠN AN
 • Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
 • Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa
 • Công ty TNHH HH Dream Printing
 • Công ty TNHH Điện tử Việt Tường
 • Công ty TNHH SXKD XNK Bánh Kẹo Bảo Hưng
 • ….vv

Để nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận ISO 14001:2015 quý khách có thể liên hệ thuvientieuchuan.org theo số Hotline: 0948.690.698  để được tư vấn một cách tốt nhất. 

Gửi tặng bạn bộ tài liệu Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:2015 pdf

 
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp khách hàng 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, TVTC cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý
✅⭐ Nhận chứng chỉ nhanh 🔴 thuvientieuchuan.org@gmail.com
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 0948.690.698

 

Bài viết khác

Lạng Sơn: Kiểm tra việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại 71 đơn vị

Mới đây UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đưa ra được Quyết định phê duyệt những. . .

Thống nhất tiêu chuẩn đường sắt đô thị – Nâng cao hiệu quả và tối ưu nguồn lực

Một thách thức đặt ra cho ngành đường sắt chính là việc thiếu đi sự đồng. . .

Bắc Giang: Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Việc áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà. . .

Đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo phương thức nào?

Với những doanh nghiệp có mong muốn làm giấy chứng nhận hợp quy và hợp chuẩn. . .

Mứt tết bắt buộc phải công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường

Thông qua Luật về An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số. . .

Giấy chứng nhận phân tích COA là gì trong xuất nhập khẩu?

Có nhiều cách khác nhau để doanh nghiệp có thể chứng minh chất lượng của. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ