Chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng là gì?

“Chứng nhận” là khái niệm công chứng và thừa nhận sản phẩm của bạn phù hợp với tiêu chuẩn. Với thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, việc chứng nhận hợp chuẩn giúp gia tăng độ tin cậy  cho các doanh nghiệp trong mắt khách hàng. Vậy chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng là gì?

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀ GÌ?

Chứng nhận hợp chuẩn là hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn như: tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (ASTM, EN,…) được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp chuẩn.

Khác với chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện, không bắt buộc do chứng nhận hợp chuẩn áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng là hoạt động đánh giá sản phẩm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng tại địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hay không?

TẠI SAO NÊN CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN VẬT LIỆU XÂY DỰNG?

 • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đối tác kinh doanh (nếu có).
 • Là lời khẳng định cho chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp.
 • Chiếm được lòng tin của khách hành và đối tác kinh doanh.
 • Tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm vật liệu xây dựng trên thị trường.
 • Nâng cao uy tín thương hiệu và hình ảnh của doanh nghiệp.
 • Mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng và cung cấp các thông tin liên quan tới sản phẩm vật liệu xây dựng cần chứng nhận.

Bước 2: Đánh giá sơ bộ

Đánh giá sơ bộ điều kiện chứng nhận tại cơ sở khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đồng thời khắc phục những điểm chưa phù hợp (Đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước). Hoặc kiểm tra hồ sơ nhập khẩu (Đối với doanh nghiệp nhập khẩu)

Bước 3: Đánh giá hiện trường và lấy mẫu sản phẩm

Đơn vị chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng tiến hành đánh giá điều kiện sản xuất và lấy mẫu sản phẩm tại cơ sở sản xuất hoặc trên thị trường để kiểm nghiệm (Đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước). Hoặc đánh giá hồ sơ lô hàng và lấy mẫu thực tế từ lô hàng để kiểm nghiệm (Đối với doanh nghiệp nhập khẩu).

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Nếu mẫu vật liệu xây dựng đạt yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn sử dụng để chứng nhận thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp. Giấy chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng này có hiệu lực không quá 3 năm và cứ 12 tháng/lần, doanh nghiệp sẽ phải đánh giá giám sát định kỳ để duy trì hiệu lực của chứng chỉ

QUY TRÌNH CÔNG BỐ HỢP CHUẨN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Căn cứ vào thông tư 05/VBHN-BKHCN ngày 28/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật), công bố hợp chuần vật liệu xây dựng bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đảm bảo sản phẩm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng

2.1. Trường hợp công bố chuẩn vật liệu xây dựng theo kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng bao gồm:
 • Bản công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng theo Mẫu 2.CBHC/HQ tại Phụ lục III – Thông tư 05/VBHN-BKHCN.
 • Bản sao y bản chính Giấy đăng ký doanh nghiệp/ Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy đăng lý hộ kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật
 • Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng.
 • Quy trình sản xuất kèm kế hoạch kiểm soát chất lượng được áp dụng theo mẫu 1.KHKSCL tại Phụ lục III – Thông tư 05/VBHN-BKHCN (Với doanh nghiệp chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 22000, HACCP,…)
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực (Với doanh nghiệp đã được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 22000, HACCP,…)
 • Báo cáo tự đánh giá hợp chuẩn vật liệu xây dựng theo Mẫu 5.BCĐG tại Phụ lục III – Thông tư 05/VBHN-BKHCN kèm bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.
2.2. Trường hợp công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng theo kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng bao gồm:
 • Bản công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng theo Mẫu 2.CBHC/HQ tại Phụ lục III – Thông tư 05/VBHN-BKHCN.
 • Bản sao y bản chính Giấy đăng ký doanh nghiệp/ Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy đăng lý hộ kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật
 • Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng.
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký kèm mẫu dấu hợp chuẩn.

Bước 3: Nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng đã chuẩn bị cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

Bước 4: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành đánh giá hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng

 • Nếu hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng không đầy đủ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục thông báo bằng văn bản đề nghị doanh nghiệp bổ sung giấy tờ. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà doanh nghiệp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng sẽ bị hủy bỏ.
 • Nếu hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng đầy đủ nhưng không hợp lệ thì Chi cục gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về lý do không tiếp nhận hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng đầy đủ theo quy định thì trong vòng 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp theo Mẫu 3.TBTNHS tại Phụ lục III – Thông tư 05/VBHN-BKHCN.

→ Xem thêm các dịch vụ khác của TVTC


Mọi thắc mắc liên quan tới Chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số Hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com

Bài viết khác

Yêu cầu chung về an toàn cho sản phẩm bàn, ghế ngoài trời theo TCVN 13554-1:2022

Khác với các loại bàn ghế trong nhà thì bàn ghế ngoài trời được đánh giá. . .

Những yếu tố thúc đẩy tăng năng suất doanh nghiệp

Để nâng cao được năng suất doanh nghiệp thì có khá nhiều yếu tố có thể. . .

Tiêu chuẩn ISO hỗ trợ các giải pháp hành động vì khí hậu

Bộ tiêu chuẩn ISO có cam kết tiến hành hỗ trợ các chương trình nghị sự về. . .

Doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng để tăng năng suất

Với việc áp dụng các hệ thống Quản lý Chất lượng có thể giúp tổ chức,. . .

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về tiêu chuẩn hóa cho doanh nghiệp

Bộ tiêu chuẩn hiện nay chính là một trong những đóng góp khá quan trọng và cơ. . .

Áp dụng LEAN – công cụ hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp cải tiến

Có thể thấy được Lean là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp gia tăng. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ