Chứng nhận VietGAP – Uy tín – Chứng chỉ Hiệu lực Toàn cầu

Chứng nhận VietGAP về Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam là chứng nhận uy tín trong ngành nông nghiệp.

TIÊU CHUẨN VIETGAP LÀ GÌ?

VietGAP là tên gọi của bộ tiêu chuẩn về Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và phát triển. Đây là tiêu chuẩn có tính chất tự nguyện được công bố lần đầu tiên vào ngày 28/01/2008. Tiêu chuẩn VietGAP được dùng cho quá trình đánh giá chứng nhận quá trình thu hoạch và xử lý sau thu hoạch các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

chứng nhận VIETGAP

CHỨNG NHẬN VIETGAP LÀ GÌ?

Chứng nhận VietGAP hay cấp chứng chỉ VietGAP (VietGAP Certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận VietGAP có thẩm quyền thực hiện. Chứng nhận VietGAP nhằm đánh giá sự phù hợp về Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của một tổ chức.

GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP LÀ GÌ?  

Giấy chứng nhận VietGAP hay chứng chỉ VietGAP (VietGAP Certificate) là bằng chứng chứng minh tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành đánh giá chứng nhận và khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có). Giấy chứng nhận VietGAP hợp lệ được cấp bởi tổ chức chứng nhận VietGAP có thẩm quyền và được công nhận hợp pháp.

ĐỐI TƯỢNG CHỨNG NHẬN VIETGAP – THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT

Tiêu chuẩn VietGAP được thiết kế phù hợp với mọi đơn vị, cơ sở tham gia vào hoạt động sản xuất, thu hoạch, chế biến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản bất kể quy mô, tất cả đều có thể đăng ký chứng nhận VietGAP để đánh giá sự phù hợp về Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIETGAP PDF

STT Tên tiêu chuẩn Văn bản pháp lý Nội dung chính
1 Tiêu chuẩn VietGap trồng trọt Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11892-1:2017 Quản lý đầu vào như: phân bón, đất, thuốc trừ sâu…để sản phẩm trồng trọt đảm bảo an toàn và chất lượng
2 Tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 08 quy trình thực hành chăn nuôi tốt là:

 • VietGAHP chăn nuôi gà
 • VietGAHP chăn nuôi vịt, ngan
 •  VietGAHP chăn nuôi bò thịt
 • VietGAHP chăn nuôi bò sữa
 • VietGAHP chăn nuôi dê thịt
 • VietGAHP chăn nuôi dê sữa
 • VietGAHP nuôi ong mật
3 Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014
Quyết định số 4835/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/11/2015
Quyết định số 1233/QĐ-BNN-TCTS ngày 11/04/2016

→ Xem thêm thông tin về Tiêu chuẩn VietGAP

TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT VIETGAP?

 1. Về mặt quản lý doanh nghiệp

 • Sản xuất ra các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản an toàn, chất lượng
 • Xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Đảm bảo thông tin sản phẩm minh bạch, rõ ràng
 1. Về mặt kinh tế

 • Giảm bớt các cuộc kiểm tra trùng lặp về sản xuất nông nghiệp của cơ quan chức năng
 • Tiết kiệm thời gian
 • Tiết kiệm chi phí
 • Tiết kiệm công sức
 • Thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu
 1. Về mặt thị trường

 • Đáp ứng các yêu cầu về sản xuất nông nghiệp tốt của pháp luật Việt Nam
 • Chứng minh chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp
 • Củng cố niềm tin cho người tiêu dùng/khách hàng
 • Chiếm lĩnh thị trường
 • Củng cố và phát triển thị phần
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Mở ra nhiều cơ hội phát triển sản xuất – kinh doanh
 • Góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình sản xuất tới môi trường và đảm bảo lợi ích xã hội
 • Nâng cao uy tín thương hiệu và trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm
đối tượng chứng nhận VIETGAP

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN VIETGAP

Bước 1: Đăng ký chứng nhận VietGap

Doanh nghiệp tiến hành khai báo các thông tin cần thiết theo yêu cầu và biểu mẫu do tổ chức chứng nhận cung cấp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGap.

Bước 2: Ký kết hợp đồng và chuẩn bị đánh giá VietGap

Tổ chức chứng nhận gửi hợp đồng đánh giá chứng nhận gồm có kế hoạch và chi phí chứng nhận sau khi tiếp nhận đơn đăng ký chứng nhận VietGap của doanh nghiệp. Doanh nghiệp xem xét kỹ hợp đồng, tiến hành ký kêt và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1 (Stage 1 Audit)

Đánh giá viên rà soát sơ bộ hệ thống tài liệu VietGap của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về tất cả các khía cạnh quan trọng của thực hành sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận.

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 (Stage 2 Audit)

Chuyên gia của Tổ chức chứng nhận xuống trực tiếp cơ sở để đánh giá sự phù hợp trong việc áp dụng VietGap của doanh nghiệp. Chuyên gia tiến hành đánh giá quá trình sản xuất theo các tiêu chí đánh giá và hướng dẫn đánh giá của tiêu chuẩn VietGap đối với từng loại sản phẩm. Ngoài ra, mẫu môi trường (đất, nước, không khí), vật tư đầu vào, chất thải hoặc mẫu điển hình của sản phẩm cũng sẽ được kiểm nghiệm và xác định phân tích theo quy định của VietGap.

Bước 5: Xét duyệt hồ sơ VietGap

Tổ chức chứng nhận tiến hành rà soát, thẩm duyệt kỹ càng hơn các tài liệu, quy trình, văn bản của doanh nghiệp để đảm bảo rằng tiêu chuẩn VietGap được áp dụng theo đúng quy định.

Bước 6: Cấp chứng chỉ VietGap có hiệu lực trong vòng 3 năm

Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận VietGap có hiệu lực trong vòng 03 năm cho doanh nghiệp sau khi xác minh doanh nghiệp đã hoàn thiện hành động khắc phục (nếu có)

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ

Theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, “kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa có giá trị hiệu lực tối đa 3 năm với điều kiện sản phẩm hàng hóa được đánh giá giám sát” với các phương thức đánh giá sự phù hợp: 2, 3, 4, 5, 6.

Trong khi đó, việc đánh giá chứng nhận phù hợp TCVN 11892-1:2017 áp dụng phương thức 3 hoặc 6. Do vậy, Giấy chứng nhận có hiệu lực tối đa là 3 năm với điều kiện phải được đánh giá giám sát, hiệu lực Giấy chứng nhận tùy thuộc vào quy định của tổ chức chứng nhận nhưng không quá 3 năm.

Bước 8: Tái chứng nhận

Sau 3 năm hết hiệu lực nếu doanh nghiệp vẫn muốn duy trì chứng nhận thì phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN VIETGAP

 1. Đảm bảo tiến độ đánh giá chứng nhận theo lịch đã hẹn

Tổ chức chứng nhận VietGap sẽ gửi thông báo về lịch đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chuẩn bị về mặt thời gian, sắp xếp công việc cho phù hợp để đảm bảo cuộc đánh giá diễn ra theo đúng tiến độ.

 1. Phổ biến về tiêu chuẩn và cuộc đánh giá cho toàn bộ nhân viên

Cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp sẽ tham gia vào quá trình đánh giá chứng nhận chính thức. Vì vậy, mọi nhân viên cần biết tiêu chuẩn VietGap là gì, cuộc đánh giá diễn ra khi nào, phạm vi đánh giá là gì, họ giữ vai trò ra sao trong cuộc đánh giá và cần làm những gì.

 1. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tài liệu, quy trình

Trong quá trình đánh giá chính thức, Tổ chức chứng nhận sẽ rà soát và xét duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng và hoàn thiện những thông tin dạng văn bản này là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp hoàn thành chứng nhận VietGap.

→ Xem thêm Tư vấn VietGap để tìm hiểu về chi tiết hồ sơ, quy trình VietGap cần có

 1. Hoàn thiện cơ sở vật chất

Bên cạnh hệ thống tài liệu VietGap thì hiện trạng cơ sở, nhà xưởng cũng là yếu tố quan trọng chứng minh cho sự tuân thủ của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị và kiểm tra lại tất cả trang thiết bị máy móc, các khu vực vận hành sản xuất, khắc phục những điểm thiếu sót để sẵn sàng cho ngày đánh giá chứng nhận.

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ VIETGAP

Về cơ bản, chi phí chứng nhận VietGap thường bao gồm:

 • Chi phí đánh giá & xem xét tài liệu Giai đoạn 1
 • Chi phí đánh giá chính thức & viết báo cáo Giai đoạn 2
 • Chi phí đăng ký dấu công nhận
 • Chi phí đánh giá giám sát

Lưu ý: Doanh nghiệp khác nhau sẽ có chi phí chứng nhận VietGap khác nhau phụ thuộc tùy từng quy mô, phạm vi, địa điểm, yêu cầu của mỗi doanh nghiệp

 • Quy mô: Số lao động bao gồm nhân sự văn phòng, công nhân nhà máy, nhân sự tại tất cả cá địa điểm khách hàng muốn đánh giá
 • Phạm vi: Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp muốn được đánh giá và ghi vào chứng chỉ
 • Địa điểm: Số địa điểm khách hàng đăng ký đánh giá chứng nhận
 • Yêu cầu riêng đối với mỗi doanh nghiệp

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ ĐI KÈM CỦA CHÚNG TÔI

 • Đào tạo ATLĐ các nhóm
 • 01 khóa học Public về VietGap
 • 01 buổi đánh giá thử năm thứ 1 trước khi đánh giá chính thức
 • Chứng chỉ được công nhận hợp pháp, đáp ứng nhu cầu trong nước & xuất khẩu tại thị trường quốc tế
 • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của Chúng Tôi

Bài viết khác

Yêu cầu chung về an toàn cho sản phẩm bàn, ghế ngoài trời theo TCVN 13554-1:2022

Khác với các loại bàn ghế trong nhà thì bàn ghế ngoài trời được đánh giá. . .

Những yếu tố thúc đẩy tăng năng suất doanh nghiệp

Để nâng cao được năng suất doanh nghiệp thì có khá nhiều yếu tố có thể. . .

Tiêu chuẩn ISO hỗ trợ các giải pháp hành động vì khí hậu

Bộ tiêu chuẩn ISO có cam kết tiến hành hỗ trợ các chương trình nghị sự về. . .

Doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng để tăng năng suất

Với việc áp dụng các hệ thống Quản lý Chất lượng có thể giúp tổ chức,. . .

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về tiêu chuẩn hóa cho doanh nghiệp

Bộ tiêu chuẩn hiện nay chính là một trong những đóng góp khá quan trọng và cơ. . .

Áp dụng LEAN – công cụ hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp cải tiến

Có thể thấy được Lean là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp gia tăng. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ