RecyClass là gì? Xác minh Khả năng-Tỷ lệ-Nguồn gốc của Nhựa tái chế

Để xác minh khả năng tái chế, tỷ lệ tái chế và nguồn gốc của sản phẩm nhựa tái chế, các doanh nghiệp nên tìm hiểu và chứng nhận theo tiêu chuẩn RecyClass.

RECYCLASS LÀ GÌ?

RecyClass là một sáng kiến ​​toàn diện, liên ngành nhằm nâng cao khả năng tái chế bao bì nhựa, đồng thời thúc đẩy khả năng truy xuất nguồn gốc của chất thải nhựa và hàm lượng nhựa tái chế ở Châu Âu. Tiêu chuẩn RecyClass thuộc quyền sở hữu của Plastics Recyclers Europe.

tiêu chauanr recyclass
tiêu chauanr recyclass

Nền tảng RecyClass hiện:

 • Hơn 80 thành viên
 • Các chương trình chứng nhận thiết kế dựa trên thực tế cho hướng dẫn tái chế
 • Phương pháp tái chế tiêu chuẩn
 • Giao thức kiểm tra khả năng tái chế
 • Công cụ tái chế bao bì nhựa miễn phí
 • Chuỗi giá trị kiến thức về tái chế
 • 5 tiểu ban kỹ thuật
 • Tiếp cận thị trường Châu Âu
 • 5 Nhiệm vụ chính: Chứng nhận Thiết kế tái chế, Chứng nhận Tỷ lệ tái chế, Đánh giá khả năng tái chế của bao bì bán thành phẩm, Chứng nhận Quy trình Tái chế, Chứng nhận truy xuất nguồn gốc nhựa tái chế

NHỰA TÁI CHẾ LÀ GÌ?

Nhựa phải đáp ứng bốn điều kiện sau để một sản phẩm có thể được coi là có thể tái chế:

 • Sản phẩm phải được làm bằng nhựa được thu gom để tái chế, có giá trị trên thị trường và/hoặc được hỗ trợ bởi chương trình bắt buộc theo luật định.
 • Sản phẩm phải được phân loại và tổng hợp thành các dòng xác định để phục vụ quá trình tái chế.
 • Sản phẩm có thể được xử lý và thu hồi/tái chế bằng quy trình tái chế thương mại.
 • Nhựa tái chế trở thành nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất sản phẩm mới

HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG RECYCLASS

RecyClass hoạt động dựa trên sự phát triển của khoa học kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm cho các vật liệu tái chế. Kết quả kiểm tra được đưa vào Thiết kế hướng dẫn tái chế và Công cụ trực tuyến RecyClass miễn phí. Song song với đó, RecyClass đã phát triển một hệ thống truy xuất nguồn gốc đáng tin cậy về nguồn gốc của chất thải nhựa cũng như tính toán và xác minh hàm lượng tái chế trong các sản phẩm nhựa.

tiêu chauanr recyclass
tiêu chuan recyclass

QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN RECYCLASS

 1. Tham gia Ban tư vấn tái chế

Tham gia các cuộc họp của Ban cố vấn RecyClass, nơi các thành viên thảo luận về những xu hướng trong tương lai và khả năng phát triển của RecyClass.

Vị trí chủ tịch Ban Cố vấn và 4 đại diện bổ sung tham gia Ban Chỉ đạo RecyClass chỉ dành cho thành viên Bạch kim.

 1. Tham gia Tiểu ban kỹ thuật

Có thể tham gia vào một hoặc nhiều Hội thảo Kỹ thuật RecyClass

Các ủy ban sẽ thảo luận về tất cả các đánh giá kỹ thuật và công nghệ đánh giá được thảo luận. Việc ký thỏa thuận không tiết lộ NDA là bắt buộc giúp đảm bảo tính bảo mật của tất cả thông tin liên quan đến bao bì của bạn. Quyền lợi này chỉ dành cho thành viên Platinum.

 1. Tham gia lực lượng nhiệm vụ

Có thể tham gia vào một hoặc nhiều Lực lượng đặc nhiệm RecyClass làm việc về các chủ đề cụ thể như nhựa tái chế, yêu cầu bồi thường, trang trí hoặc phân loại (theo nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo nhận được).

 1. Được chứng nhận đáng tin cậy và giảm phí quản lý

Doanh nghiệp sẽ được chứng nhận chính thức về khả năng tái chế, quy trình tái chế và/hoặc chứng nhận xuất xứ nhựa tái chế của tổ chức chứng nhận bên thứ ba

Phí quản lý chứng nhận được giới hạn ở mức 1 cho thành viên Đồng, mức 3 cho thành viên Vàng và mức 5 cho thành viên Bạch kim mỗi năm. Áp dụng cho tất cả các Chứng chỉ RecyClass.

 1. Phê duyệt khả năng tái chế được đánh giá bởi ủy ban kỹ thuật tái chế

Kết quả thử nghiệm, dựa trên Giao thức đánh giá khả năng tái chế của tiêu chuẩn RecyClass, được đánh giá bởi Ủy ban kỹ thuật RecyClass. Thành viên bạch kim được hưởng lợi từ 1 khoản phí quản lý Phê duyệt về Khả năng Tái chế được cung cấp mỗi năm.

tiêu chauanr recyclass
tiêu chauanr recyclass
 1. Được sử dụng độc quyền phiên bản cao cấp của Công cụ trực tuyến RecyClass

Doanh nghiệp được phép truy cập công cụ để xác định cả tỷ lệ tái chế và phân loại tái chế. Nó cho phép tự đánh giá Tỷ lệ tái chế cũng như mô phỏng cách tính điểm mà Chứng nhận tỷ lệ tái chế có thể cấp cho bao bì của bạn.

 1. Được tham gia chương trình đào tạo

Khóa đào tạo có thể bao gồm các chủ đề như công nghệ tái chế hiện tại được cài đặt rộng rãi ở Châu Âu, những thách thức công nghệ chính mà các nhà tái chế phải đối mặt, thiết kế ảnh hưởng như thế nào đến việc phân loại và tái chế một bao bì, phân tích và thảo luận về bao bì của công ty do công ty cung cấp cũng như Câu hỏi & Trả lời chung cho tất cả các người tham gia. Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty theo thỏa thuận trước đó.

 1. Hỗ trợ báo cáo chính sách tái chế – phân tích và đánh giá chính sách tái chế của bạn

Các chuyên gia của RecyClass có thể hỗ trợ xây dựng chính sách tái chế hoặc đưa ra các khuyến nghị để điều chỉnh chính sách hiện tại phù hợp với xu hướng tái chế hiện nay. Quyền lợi này chỉ dành cho thành viên Platinum.

 1. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua Email

Hướng dẫn chung về các chủ đề về khả năng tái chế và nhựa tái chế, bao gồm cả thư từ qua email với các thành viên, giải đáp mọi vướng mắc cho các thành viên.

 1. Logo Công ty được hiển thị trên website của RecyClass

Công ty thành viên được hiển thị logo trên website của RecyClass

RECYCLASS XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TÁI CHẾ CỦA NHỰA NHƯ THẾ NÀO?

Tiêu chuẩn RecyClass đã xác định 6 cấp độ để xác minh khả năng tái chế của sản phẩm nhựa tái chế và bao bì nhựa:

 1. Cấp độ A (Class A):

Bao bì không có bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến khả năng tái chế và hàm lượng nhựa tái chế có thể được sử dụng trong một quy trình khép kín để tạo ra các sản phẩm chất lượng mới.

 1. Cấp độ B (Class B):

Bao bì có một số vấn đề nhỏ về khả năng tái chế, ảnh hưởng một chút đến chất lượng của nhựa tái chế được tạo ra. Tuy nhiên, phần lớn nhựa tái chế từ bao bì này vẫn có khả năng cung cấp nguyên liệu cho một vòng tái chế khép kín.

 1. Cấp độ C (Class C):

Bao bì có một số vấn đề về khả năng tái chế ảnh hưởng đến chất lượng của nhựa tái chế hoặc dẫn đến thất thoát vật liệu trong quá trình tái chế. Trong trường hợp đầu tiên, nhựa tái chế có thể được sử dụng theo sơ đồ vòng mở tầng, trong khi ở trường hợp sau, nhựa có thể được sử dụng theo sơ đồ vòng kín.

 1. Cấp độ D (Class D):

Bao bì có các vấn đề quan trọng về thiết kế, ảnh hưởng lớn đến khả năng tái chế hoặc tiềm ẩn tổn thất lớn về vật liệu. Trong cả hai trường hợp, nhựa tái chế chỉ có thể được đưa vào các ứng dụng có giá trị thấp (tức là bao bì sẽ được tái chế).

 1. Cấp độ E (Class E):

Bao bì có các vấn đề lớn về thiết kế gây nguy hiểm cho khả năng tái chế hoặc gây tổn thất nghiêm trọng về vật liệu. Bao bì không được coi là có thể tái chế và chỉ có thể được sử dụng trong quá trình đốt để thu hồi năng lượng.

 1. Cấp độ F (Class F):

Sản phẩm loại này hoàn toàn không thể tái chế được do các vấn đề thiết kế cơ bản hoặc thiếu thông số kỹ thuật. Chỉ có thể được sử dụng trong quá trình đốt để thu hồi năng lượng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN RECYCLASS

 
Loại đánh giá/chứng nhận Nội dung Sản phẩm áp dụng
Chứng nhận Thiết kế tái chế Phân loại chất lượng bao bì nhựa từ A đến F về khả năng tái chế kỹ thuật của bao bì nhựa cuối cùng. Bao bì nhựa tái chế
Chứng nhận Tỷ lệ tái chế Đánh giá khả năng tái chế hiệu quả của bao bì nhựa cuối cùng ở một khu vực địa lý cụ thể.
Thư tương thích Đánh giá chất lượng khả năng tái chế của bao bì bán thành phẩm.

 

Chứng nhận Quy trình Tái chế Quy trình tái chế nhựa trước và sau tiêu dùng. Chương trình chứng nhận cho các công ty xử lý chất thải thành vật liệu tái chế.

 

Sản phẩm nhựa tái chế
Chứng nhận truy xuất nguồn gốc nhựa tái chế Công nhận việc sử dụng nhựa tái chế trong các sản phẩm trong chuỗi giá trị nhựa. Chương trình chứng nhận cho các công ty sử dụng vật liệu tái chế trong các sản phẩm mới

 

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA RECYCLASS

Khả năng tái chế của bao bì đóng gói được xác định bởi tính tương thích của các thành phần khác nhau, cũng như hoạt động của chúng trong các luồng phân loại và tái chế nhất định. Để hỗ trợ các công ty đánh giá tính tuần hoàn này, RecyClass đã phát triển một loạt phương pháp thử nghiệm. Ủy ban kỹ thuật RecyClass và Cơ sở thử nghiệm được công nhận được giao nhiệm vụ thực hiện đánh giá các công nghệ khác nhau.

Giao thức đánh giá khả năng tái chế và phân loại

Giao thức đánh giá khả năng tái chế và Giao thức đánh giá phân loại thiết lập một phương pháp hài hòa để kiểm tra khả năng tái chế và khả năng phân loại của một công nghệ hoặc sản phẩm cụ thể trong luồng tái chế xác định.

Để cải thiện tính minh bạch và mạnh mẽ của các Giao thức này, chúng đã trải qua quá trình đánh giá ngang hàng của Giáo sư Ragaert (Đại học Maastricht) và Giáo sư Gerke (Hochschule Magdeburg – Stendal).

 • Giao thức đánh giá khả năng tái chế cho màng PE
 • Quy trình đánh giá khả năng tái chế cho thùng chứa HDPE
 • Giao thức đánh giá khả năng tái chế cho hộp đựng PP
 • Giao thức đánh giá khả năng tái chế cho màng PP
 • Giao thức đánh giá khả năng tái chế cho thùng chứa PS
 • Quy trình đánh giá phân loại bao bì nhựa

Quy trình kiểm tra nhanh Recyclass

Quy trình Kiểm tra Nhanh cho phép các công ty và Cơ quan Chứng nhận đánh giá nhanh các tính năng đóng gói cụ thể (ví dụ: loại bỏ nhãn và chất kết dính). Các thủ tục tiếp theo đang được Ủy ban Kỹ thuật RecyClass phát triển.

 • Quy trình kiểm tra nhanh giặt nhãn màng áp dụng trên thùng chứa HDPE & PP
 • Quy trình kiểm tra nhanh giặt nhãn giấy áp dụng trên hộp nhựa HDPE & PP
 • Quy trình giặt nhanh kiểm tra mực chảy máu in trên hộp nhựa HDPE & PP
 • Quy trình kiểm tra nhanh tuyển nổi đối với các phụ kiện đính kèm trên thùng chứa HDPE & PP
 • Quy trình kiểm tra nhanh tuyển nổi đối với các phụ kiện đính kèm trên thùng chứa PS
 • Quy trình kiểm tra nhanh giặt đối với nhãn áp dụng trên hộp đựng PS
 • Quy trình giặt kiểm tra nhanh mực chảy máu in trên hộp đựng PS
 • Quy trình kiểm tra nhanh giặt nhãn phim áp dụng trên màng PE & PP
 • Quy trình kiểm tra nhanh giặt nhãn giấy ứng dụng trên màng PE & PP
 • Quy trình kiểm tra nhanh mực chảy máu in trên màng PE & PP

CƠ SỞ THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN RECYCLASS

Các cơ sở được công nhận bao gồm các phòng thí nghiệm được giao nhiệm vụ thực hiện thử nghiệm theo Giao thức đánh giá khả năng tái chế của RecyClass, cũng như các dây chuyền phân loại được trang bị để thực hiện đánh giá theo Giao thức phân loại. Các cơ sở này xử lý các mẫu thử nghiệm và cung cấp báo cáo toàn diện về kết quả cho người nộp đơn và RecyClass.

—————————————————————————————————-

Nếu bạn cần giải đáp các thông tin về tiêu chuẩn và chương trình chứng nhận RecyClass, vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số Hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com để được hỗ trợ.

Bài viết khác

Lạng Sơn: Kiểm tra việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại 71 đơn vị

Mới đây UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đưa ra được Quyết định phê duyệt những. . .

Thống nhất tiêu chuẩn đường sắt đô thị – Nâng cao hiệu quả và tối ưu nguồn lực

Một thách thức đặt ra cho ngành đường sắt chính là việc thiếu đi sự đồng. . .

Bắc Giang: Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Việc áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà. . .

Đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo phương thức nào?

Với những doanh nghiệp có mong muốn làm giấy chứng nhận hợp quy và hợp chuẩn. . .

Mứt tết bắt buộc phải công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường

Thông qua Luật về An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số. . .

Giấy chứng nhận phân tích COA là gì trong xuất nhập khẩu?

Có nhiều cách khác nhau để doanh nghiệp có thể chứng minh chất lượng của. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ