SCS Zero Waste - Tiêu chuẩn Không chất thải là gì?

Một trong những nỗ lực của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường đó là xây dựng các tiêu chuẩn nhằm hạn chế các chất thải công nghiệp. Bài viết dưới đây giới thiệu về Tiêu chuẩn SCS Zero Waste về Không chất thải của tổ chức SCS Global Services.

Zero Waste tiêu chuẩn không chất thải

TIÊU CHUẨN SCS ZERO WASTE LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn Không có Chất thải SCS cung cấp cơ sở để chứng nhận việc phân loại chất thải rắn đô thị tại cơ sở của Người vận hành.  Chứng nhận cung cấp sự đảm bảo của bên thứ ba rằng các phần tử chất thải được chuyển hướng khỏi các bãi chôn lấp bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây: tái sử dụng, cải tạo, bán lại, ngăn ngừa thông qua thiết kế lại, tái chế, làm phân hữu cơ và chuyển chất thải thành năng lượng. Chứng nhận có thể được sử dụng để thông báo về hành trình của Người vận hành hướng tới loại bỏ việc tạo ra chất thải liên quan đến bãi chôn lấp tại các cơ sở của mình. Đánh giá hàng năm nắm bắt lượng chất thải được chuyển từ bãi chôn lấp theo tỷ lệ phần trăm của tổng lượng chất thải được tạo ra.

Tiêu chuẩn này nhằm công nhận những người vận hành cơ sở về các hoạt động phân loại chất thải và các nỗ lực quản lý chất thải thân thiện với môi trường. Nó cũng tìm cách khuyến khích tầm nhìn về dòng chảy hạ lưu của chất thải rời khỏi cơ sở. Các cơ sở có thể xác định vị trí dòng chảy của vật liệu, có thể yêu cầu tỷ lệ chuyển hướng cao hơn.

ƯU ĐIỂM CỦA TIÊU CHUẨN KHÔNG CHẤT THẢI SCS ZERO WASTE

Stanley Mathuram, Phó Chủ tịch Điều hành SCS, cho biết: “Đây là một loại tiêu chuẩn Không Rác thải nhằm mục đích gặp gỡ các công ty nơi họ đang trong hành trình giảm thiểu chất thải tại các cơ sở cá nhân của họ bằng cách ghi nhận sự phân loại chất thải mà họ đã đạt được, cũng như tiếp tục thúc đẩy việc quản lý chất thải hướng tới mục tiêu không còn chất thải”.

Vì chứng nhận SCS Zero Waste diễn ra ở cấp cơ sở, các công ty có thể đưa việc áp dụng cho cơ sở cụ thể vào mục tiêu bền vững tổng thể và báo cáo của họ, ngay cả khi các cơ sở khác chưa đạt được mức phân loại rác thải tương tự. Cách tiếp cận này khuyến khích các công ty đánh giá các phương pháp hay nhất tại một cơ sở và mở rộng các phương pháp đó trên toàn bộ cơ sở công ty của họ.

Inna Kitaychik, Giám đốc Hoạt động của Chương trình SCS Zero Waste cho biết: “SCS luôn xác định những lỗ hổng mà các tiêu chuẩn hiện hành không giải quyết được đầy đủ các nhu cầu kinh doanh trong thực tế cuộc sống. “Chúng tôi thấy rằng các doanh nghiệp cần phải linh hoạt hơn trong việc ghi lại các nỗ lực giảm thiểu và chuyển hướng chất thải để thể hiện cam kết của họ đối với tính bền vững và môi trường. Chúng tôi đã phát triển tiêu chuẩn này để cho phép các công ty minh bạch hơn với tiến trình thực hiện các mục tiêu bền vững của họ và mang lại cho họ sự tự tin khi báo cáo cũng như truyền đạt chính xác dữ liệu phân loại chất thải của họ”

Zero Waste tiêu chuẩn không chất thải

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN SCS ZERO WASTE

 1. Đăng ký chứng nhận

Công ty nộp đơn xin chứng nhận Zero Waste cho SCS. SCS phạm vi công ty để kiểm tra xem các cơ sở có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để tham gia vào tiêu chuẩn hay không. Nếu có, thì một quyết định chứng nhận sẽ được gửi đi. Sau khi ký, các bước tiếp theo sẽ được thảo luận và ngày đánh giá sẽ được chọn.

 1. Đánh giá Tài liệu

Kiểm toán viên xem xét các tài liệu chương trình quản lý, kế hoạch không lãng phí, kế hoạch chuyển hướng chất thải, quy trình đánh giá nội bộ, tài liệu truy xuất nguồn gốc (bằng chứng hỗ trợ như hóa đơn, vận đơn, bản khai) và bằng chứng về đào tạo liên quan tới nhận thức tiêu chuẩn và xử lý chất thải.

 1. Đánh giá xác minh tại chỗ

Đánh giá viên phỏng vấn nhân viên chịu trách nhiệm triển khai áp dụng Tiêu chuẩn Không chất thải và những người vận hành hệ thống xử lý chất thải. Đồng thời kiểm tra cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng quản lý chất thải. Những phát hiện được tiết lộ cho công ty.

 1. Hành động khắc phục

Đánh giá viên nộp báo cáo đánh giá cho SCS để xem xét kỹ thuật. SCS gửi tài liệu báo cáo cuối cùng cho Công ty. Công ty tiến hành các hành động khắc phục theo yêu cầu, đệ trình kế hoạch hành động và bằng chứng để đóng bất kỳ sự không phù hợp nào được ban hành.

 1. Cấp chứng nhận

Sau khi xác nhận và đóng tất cả các điểm không phù hợp cũng như đánh giá kỹ thuật hoàn tất, SCS sẽ cấp giấy chứng nhận Zero Waste cho công ty.

 1. Đánh giá xác minh hàng năm

Một cuộc kiểm toán tái xác nhận sau đó được lên kế hoạch để bao gồm khoảng thời gian 12 tháng tiếp theo.

DOANH NGHIỆP NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHI CHỨNG NHẬN SCS ZERO WASTE THÀNH CÔNG

SCS Zero Waste
SCS Zero Waste

Sau khi hoàn thành đánh giá thành công, SCS sẽ phát hành danh sách kiểm tra, báo cáo và chứng chỉ cho biết:

 • Phần trăm phân loại chất thải mà công ty đã đạt được trong năm đó cho từng cơ sở trong phạm vi. Phần trăm được tính như sau: (chất thải được chuyển hướng – chất thải còn lại + chất thải được ngăn chặn) / (chất thải tổng thể + chất thải được ngăn chặn)
 • Mỗi phương pháp chuyển hướng được sử dụng (ví dụ: tái chế, ủ phân, chất thải thành năng lượng) cũng như tỷ lệ phần trăm được chuyển hướng sử dụng mỗi phương pháp
 • Phần trăm rác thải được đưa đến bãi chôn lấp
 • Những tiến bộ mà công ty đã đạt được trong việc chuyển hướng chất thải (được biểu thị bằng phần trăm thay đổi so với tỷ lệ chuyển hướng của năm ngoái).
 • Tên và địa chỉ của các cơ sở trong phạm vi
 • Khoảng thời gian cho hiệu lực của yêu cầu
 • Danh sách bất kỳ chất thải nào được lưu trữ tại chỗ

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SCS ZERO WASTE

 1. Tiết kiệm chi phí

Kiểm toán tại chỗ được thực hiện trên cơ sở mẫu, giúp giảm chi phí cho các công ty có nhiều địa điểm cơ sở.

 1. Tạo cơ hội tham gia rộng rãi hơn vào nỗ lực giảm chất thải

Các tiêu chuẩn khác không cho phép chứng nhận “tham gia” mà không đạt được tỷ lệ ít nhất 90% chuyển hướng chất thải. Tiêu chuẩn SCS Zero Waste cho phép các cơ sở đã đạt được ít nhất 50% chuyển hướng chất thải để có thể chứng nhận thành tích giảm chất thải của họ. Điều này cho phép nhiều công ty / cơ sở tham gia và truyền đạt cam kết của họ để giảm chất thải.

 1. Củng cố thương hiệu

Chứng nhận SCS Zero Waste cung cấp cơ hội nâng cao danh tiếng cho các công ty bằng cách thể hiện cam kết của họ để giảm, tái sử dụng và tái tạo chất thải.

 1. Truyền đạt thông điệp thương hiệu

Áp dụng Tiêu chuẩn SCS Zero Waste về Không chất thải giúp các công ty truyền đạt mục tiêu giảm chất thải của họ

 1. Đảm bảo tính minh bạch

Chứng chỉ SCS cho thấy tỷ lệ chuyển hướng chất thải đạt được như thế nào. Điều này giúp các công ty xác định và truyền đạt rõ ràng mục tiêu và thành tích của mình một cách đáng tin cậy

Xem thêm Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu GRS

—————————————————————————————————-

Để biết thêm thông tin về Tiêu chuẩn SCS Zero Waste về Không chất thải, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số Hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com

Bài viết khác

Trách nhiệm xã hội trong ngành may mặc ngày càng được đề cao

Không còn là một phạm trù mới mẻ, trách nhiệm xã hội và các khía cạnh của. . .

WRAP hợp tác với AAFA về Trách nhiệm xã hội

Là một trong những tổ chức đi đầu trong lĩnh vực phát triển Trách nhiệm xã. . .

WRAP Audit Manual – Hướng dẫn kiểm tra WRAP

Dưới đây là Nội dung của WRAP Audit Manual hay còn gọi là Hướng dẫn kiểm tra. . .

Quy định mới về Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc

Từ năm 2022, Tổng cục Hải Quan Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất. . .

Các câu hỏi về Tiêu chuẩn ISCC – Năng lượng sinh học và sinh khối

Đã bao giờ bạn nghe nói tới tiêu chuẩn ISCC về năng lượng sinh học và sinh. . .

Tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm MS

Chứng nhận sản phẩm giúp nâng cao giá trị của hàng hóa và mang lại niềm tin. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

N04B1 – KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ