Tiêu chuẩn CCS - Content Claim Standard

Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần (Content Claim Standard – CCS) là một trong những bộ tiêu chuẩn quốc tế mang tính tự nguyên được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất. Vậy Tiêu chuẩn CCS – Content Claim Standard là gì?

TIÊU CHUẨN CCS LÀ GÌ? (WHAT IS CCS?)

Những tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng hàng may mặc đã bao giờ từng nghe nói tới CCS hay chưa? Nếu rồi vậy bạn đã bao giờ tự hỏi “CCS là gì? (What is CCS?). CCS là tên của bộ Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần, được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Content Claim Standard”. Tiêu chuẩn CCS do Textile Exchange ban hành vào tháng 09 năm 2012 và hiện do Tổ chức này quản lý từ đó cho tới nay.

Tiêu chuẩn CCS - Content Claim Standard
Tiêu chuẩn CCS – Content Claim Standard

Tiêu chuẩn Yêu cầu Nội dung (CCS) là một tiêu chuẩn được sử dụng để xác minh tất cả các yêu cầu thành phần sản phẩm cho đến sản phẩm cuối cùng dựa trên nguyên tắc chuỗi hành trình sản phẩm và tạo thành nền tảng của tất cả các tiêu chuẩn khác của Textile Exchange. Quá trình xác minh việc áp dụng tiêu chuẩn CCS bao gồm việc kiểm soát tài liệu, đối chiếu khối lượng và phân tách nguyên liệu từ nguyên liệu thô đầu tiên đến sản phẩm cuối cùng.

MỘT SỐ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHUẨN CCS – CONTENT CLAIM STANDARD

Tất cả các tổ chức khi áp dụng tiêu chuẩn CCS phải tuân theo các tiêu chí của các tài liệu sau:

 • Chính sách tuyên bố tiêu chuẩn TE-301 – Tài liệu này mô tả ngôn ngữ và tiêu chí thiết kế để giao tiếp liên quan đến Tiêu chuẩn.
 • Hướng dẫn sử dụng CCS-201 CCS – Tài liệu này đi kèm với CCS và nên được sử dụng để giải thích và hướng dẫn cho người dùng CCS, bao gồm tất cả các địa điểm phải được chứng nhận.

Các tiêu chí đánh giá và chứng nhận chính cho các tổ chức chứng nhận được quy định trong các tài liệu sau:

 • Quy trình công nhận và chứng nhận cho hàng dệt may – ASR-101
 • Chính sách cho chứng chỉ phạm vi – ASR-103
 • Chính sách cho chứng chỉ giao dịch – ASR-104
 • Phân loại Vật liệu, Quy trình và Sản phẩm – ASR-213
 • CCS-102 Thủ tục chứng nhận CCS – A1.2.5

CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN CCS – CONTENT CLAIM STANDARD

 • Content Claim Standard 1.0 – CCS 1.0 (Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần 1.0): Phát hành tháng 09 năm 2012
 • Content Claim Standard 2.0 – CCS 2.0 (Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần 2.0): Phát hành tháng 01 năm 2016
 • Content Claim Standard 3.0 – CCS 3.0 (Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần 3.0): Phát hành tháng 07 năm 2021
 • Content Claim Standard 3.1 – CCS 3.1 (Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần 3.1): Phát hành tháng 06 năm 2022

PHẠM VI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CCS – CONTENT CLAIM STANDARD

Tất cả các địa điểm trong chuỗi cung ứng sở hữu nguyên liệu đều có thể áp dụng tiêu chuẩn CCS để tuyên bố thành phần, ko phân biệt quy mô, vị trí địa lý.

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN TUYÊN BỐ THÀNH PHẦN CCS 1.0

Bộ tiêu chuẩn CCS 3.1 về Tuyên bố Thành phần được chia thành 4 nội dung chính: Giới thiệu, A (Thông tin chung), B (Nguyên tắc chứng nhận CCS), C (Tiêu chí hệ thống quản lý), D (Tiêu chí xử lý), E (Tiêu chí thương hiệu), F (Tiêu chí cơ sở) kèm theo 1 Phụ lục liên quan. Chi tiết các phần như sau:

Giới thiệu

Giới thiệu về Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần

Giới thiệu về Textile Exchange

Sự nhìn nhận

Cách sử dụng tài liệu này

A. Thông tin chung

A1. Người giới thiệu

A2. Mức độ phù hợp

B. Nguyên tắc của Chứng nhận CCS

B1. Phạm vi

B2. Khiếu nại

B3. Tiêu chí chứng nhận

B4. Đủ điều kiện chứng nhận

C. Tiêu chí hệ thống quản lý

C1. Tiêu chí hệ thống quản lý chung

C2. Đào tạo

C3. Điều chỉnh khối lượng

C4. Lưu trữ hồ sơ

C5. Gia công phần mềm

D. Tiêu chí xử lý

D1. Tiêu chí chứng nhận sản phẩm chung

D2. Quản lý đầu vào

D3. Xử lý và chế biến vật liệu

D4. Pha trộn

D5. Vận tải và Bán hàng

E. Tiêu chí thương hiệu

E1. Nhận sản phẩm cuối cùng

E2. Hệ thống kiểm soát khiếu nại

E3. Quản lý các cơ sở phân phối

E4. Xác định và bán sản phẩm

F. Tiêu chí cơ sở

F1. Đủ điều kiện

F2. Tiêu chí hệ thống kiểm soát nội bộ

F3. Tiêu chí cơ sở

F4. Kiểm tra cơ sở

F5. Thêm và xóa cơ sở

Phụ lục A. Định nghĩa

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CÓ QUYỀN GÌ KHI XÁC MINH CCS?

Khi tiến hành đánh giá CCS, tổ chức chứng nhận sẽ có quyền:

 • Truy cập vào tất cả các phần của cơ sở thực tế
 • Tiếp cận tất cả các tài liệu và hồ sơ liên quan đến sự phù hợp với CCS và tiêu chuẩn mà các yêu cầu được đưa ra, có thể bao gồm hồ sơ tài chính;
 • Quyền tiếp cận của chuyên gia đánh giá để phỏng vấn nhân sự mà không bị hạn chế và không có sự quan sát của đại diện quản lý
 • Quyền truy cập tương đương vào tất cả các địa điểm và nhà thầu phụ liên quan có trong chứng chỉ phạm vi.

MỘT SỐ TÀI LIỆU CẦN CÓ ĐỂ XIN CHỨNG CHỈ GIAO DỊCH

 • Hóa đơn, đơn đặt hàng, hồ sơ tài chính, báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm của bên thứ ba (đầu vào và đầu ra) và chứng từ vận chuyển (ví dụ: chứng từ vận chuyển của chính phủ) cho thấy các sản phẩm gửi đi đã được bán cho người mua sản phẩm được chỉ định;
 • Nhận dạng của vật liệu, chất lượng và số lượng được yêu cầu;
 • Hóa đơn, chứng từ vận chuyển nguyên liệu, hồ sơ tài chính và chứng chỉ giao dịch đến để xác thực việc mua nguyên liệu đầu vào được chứng nhận;
 • Tài liệu về tất cả các nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hoặc thành phần cụ thể do trộn hoặc pha, bao gồm nguyên liệu, thành phần nguyên liệu, trọng lượng của sản phẩm được sử dụng và tỷ lệ phần trăm công bố;
 • Tính toán tỷ lệ phần trăm hàm lượng được yêu cầu và hàm lượng trên nguyên liệu thô vật liệu dựa trên trọng lượng và tỷ lệ phần trăm yêu cầu của từng đầu vào cùng với báo cáo thử nghiệm thành phần vật liệu;
 • Xem xét hệ số hao hụt trên nguyên liệu đầu vào và sản phẩm
 • Hồ sơ điều chỉnh cân bằng khối lượng
 • Danh tính của bất kỳ nhà thầu phụ nào xử lý vật liệu trong khi nó thuộc sở hữu của tổ chức
 • Một số tài liệu khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn

TẠI SAO NÊN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TUYÊN BỐ THÀNH PHẦN?

Áp dụng Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần giúp:

 • Xác minh sự hiện diện và số lượng của một nguyên liệu thô nhất định trong sản phẩm cuối cùng
 • Đưa ra các tuyên bố về sản phẩm một cách chính xác, minh bạch
 • Cung cấp một chuỗi hệ thống giám sát chặt chẽ từ nguồn gốc đến sản phẩm cuối cùng và được chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận
 • Cho phép đánh giá và xác minh độc lập một cách minh bạch, nhất quán và toàn diện đối với các tuyên bố về nội dung quan trọng trên sản phẩm
 • Tiêu chuẩn là một công cụ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để chứng minh các tuyên bố về nội dung của sản phẩm.
 • Dễ dàng xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường tiềm năng
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Được các khách hàng và đối tác kinh doanh chào đón

→ Xem thêm Chứng nhận CCS

——————————————————————————————————————————————————————–

Để được tư vấn CCS, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số Hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com

Bài viết khác

Lạng Sơn: Kiểm tra việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại 71 đơn vị

Mới đây UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đưa ra được Quyết định phê duyệt những. . .

Thống nhất tiêu chuẩn đường sắt đô thị – Nâng cao hiệu quả và tối ưu nguồn lực

Một thách thức đặt ra cho ngành đường sắt chính là việc thiếu đi sự đồng. . .

Bắc Giang: Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Việc áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà. . .

Đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo phương thức nào?

Với những doanh nghiệp có mong muốn làm giấy chứng nhận hợp quy và hợp chuẩn. . .

Mứt tết bắt buộc phải công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường

Thông qua Luật về An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số. . .

Giấy chứng nhận phân tích COA là gì trong xuất nhập khẩu?

Có nhiều cách khác nhau để doanh nghiệp có thể chứng minh chất lượng của. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ