Tiêu chuẩn hữu cơ tái sinh trong nông nghiệp - Tiêu chuẩn ROC

Hiện nay có nhiều tiêu chuẩn khác nhau liên quan tới sản xuất hữu cơ. Bài viết này giới thiệu về Tiêu chuẩn ROC – Tiêu chuẩn hữu cơ tái sinh trong nông nghiệp.

(ROC ™ - Regenerative Organic Certification)

WHAT IS ROC STANDARD? (TIÊU CHUẨN ROC LÀ GÌ?)

Tiêu chuẩn Hữu cơ Tái sinh (ROC ™ – Regenerative Organic Certification) là một tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, phúc lợi động vật và thương mại công bằng, và đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất về nông nghiệp hữu cơ trên thế giới. Tiêu chuẩn ROC ™ bao gồm ba trụ cột — Sức khoẻ Đất, Phúc lợi Động vật và Công bằng Xã hội — và bao gồm ba cấp — Đồng, Bạc và Vàng. Tiêu chuẩn này do Liên minh hữu cơ tái sinh (Regenerative Organic Alliance – ROA) xây dựng, ban hành và quản lý.

MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN HỮU CƠ TÁI SINH

 • Thúc đẩy thực hành nông nghiệp toàn diện trong một chứng nhận toàn diện
 • Tăng chất hữu cơ trong đất theo thời gian
 • Lưu giữ cacbon bên dưới và trên mặt đất
 • Là một công cụ để giảm thiểu biến đổi khí hậu
 • Cải thiện phúc lợi động vật
 • Mang lại sự ổn định và công bằng về kinh tế cho nông dân, chủ trang trại và công nhân

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TIÊU CHUẨN HỮU CƠ TÁI SINH TRONG NÔNG NGHIỆP

 1. Chất lượng đất

Sử dụng các biện pháp tái sinh như cây che phủ, luân canh cây trồng và làm đất bảo tồn. Xây dựng chất hữu cơ và thúc đẩy đa dạng sinh học mà không cần đầu vào là sợi tổng hợp. Không bao gồm các hệ thống không thấm.

 1. Phúc lợi đông vật

Bảo vệ “Năm quyền tự do” (Không bị khó chịu, Không bị sợ hãi và đau khổ, Không bị đói, Không bị đau đớn, thương tật hoặc bệnh tật, Tự do thể hiện hành vi bình thường), được nuôi bằng cỏ & chăn nuôi trên đồng cỏ, không có CAFO hoặc vận chuyển hạn chế, nơi trú ẩn thích hợp.

 1. Công bằng xã hội

Đảm bảo các khoản thanh toán công bằng và mức lương đủ sống cho nông dân và công nhân, điều kiện làm việc an toàn, nâng cao năng lực và tự do hiệp hội.

CÁC CẤP ĐỘ CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ROC

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất sợi hoặc thực phẩm trong một hoạt động phải được chứng nhận ở chứng nhận ban đầu Tỷ lệ diện tích đất sản xuất sợi hoặc thực phẩm trong một hoạt động phải được chứng nhận ở chứng nhận vào năm thứ 5 Tỷ lệ phần được chứng nhận so với doanh thu của hoạt động có được từ sản xuất thực phẩm hoặc chất xơ Điều kiện về công bố và ghi nhãn
Cấp độ Đồng Ít nhất 10% Ít nhất 50% Ít nhất 10% Công bố về hữu cơ và hữu cơ tái sinh chỉ có thể được đưa ra đối với các sản phẩm được sản xuất từ ​​đất đã được chứng nhận hữu cơ. Bất kỳ ghi nhãn hữu cơ tái sinh và hữu cơ nào cũng phải tuân theo các quy định về ghi nhãn hữu cơ của USDA.

 

Cấp độ Bạc Ít nhất 50% Ít nhất 75% Ít nhất 50%
Cấp độ Vàng 100%

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CỦA TIÊU CHUẨN HỮU CƠ TÁI SINH

Các mô-đun Quản lý đất & Sức khỏe đất, Phúc lợi động vật, Công bằng cho Người nông dân & Người lao động chứa các tiêu chí cho từng cấp độ chứng nhận, cung cấp hướng dẫn mà các hoạt động phải đáp ứng tùy thuộc vào cấp độ chứng nhận được tìm kiếm. Tiêu chí bao gồm các thực hành sau:

 1. Thực hành bắt buộc (ký hiệu R)

Thực hành mà các đơn vị phải đáp ứng để một hoạt động đủ điều kiện cho ROC ở mức mong muốn. Khi tổ chức chứng nhận đưa ra sự không phù hợp đối với Thực hành bắt buộc, doanh nghiệp có 90 ngày để giải quyết sự không phù hợp.

 1. Thực hành tùy chọn (ký hiệu O)

Thực hành được khuyến khích cho tất cả mọi người, nhưng không bắt buộc, ở một mức độ cụ thể. Thực hành Tùy chọn (O) sẽ chuyển sang Thực hành bắt buộc (R) khi nhà sản xuất nâng cấp từ cấp độ chứng nhận Đồng sang Bạc hoặc sang Vàng.

 1. Lỗi sai nghiêm trọng (ký hiệu CT)

Các thực hành đòi hỏi doanh nghiệp phải hành động và phải được báo cáo ngay lập tức. Lỗi sai nghiêm trọng được yêu cầu phải khắc phục trong vòng 30 ngày. Nếu lỗi sai nghiêm trọng (CT) không được giải quyết trong vòng 30 ngày theo quy định, doanh nghiệp sẽ không được chứng nhận hữu cơ tái sinh.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HỮU CƠ TÁI SINH ROC

Để đạt được chứng nhận hữu cơ tái sinh ROC, doanh nghiệp phải có chứng nhận hữu cơ USDA hoặc chứng chỉ tương đương quốc tế được Chương trình Hữu cơ Quốc gia Hoa Kỳ (NOP) chính thức công nhận. Lý do bởi tiêu chuẩn ROC được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn hữu cơ USDA. Doanh nghiệp sẽ không đủ điều kiện được cấp chứng nhận ROC ở bất kỳ cấp độ nào cho đến khi họ đạt được chứng nhận Hữu cơ USDA. Việc tham gia vào các chương trình chuyển tiếp khác được khuyến khích nhưng không bắt buộc đối với tiêu chuẩn ROC.

Để có chứng nhận ROC, tất cả các yêu cầu trong Tiêu chuẩn hữu cơ tái sinh phải được đáp ứng. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm được bán, dán nhãn hoặc đại diện là hữu cơ tái sinh cũng phải tuân thủ các quy định hữu cơ của USDA tại 7 CFR Phần 205, Chương trình Hữu cơ Quốc gia. Các nhà khai thác quốc tế đăng ký chứng nhận ROC phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế được ủy quyền. Xem “Các tương đương quốc tế của NOP” tại RegenOrganic.org/Resources để biết thêm thông tin.

(ROC ™ - Regenerative Organic Certification)

Các chứng chỉ tiêu chuẩn cao hiện có được Liên minh hữu cơ tái sinh công nhận để tránh các cuộc đánh giá trùng lặp hoặc thủ tục giấy tờ rườm rà. Các nhà sản xuất có thể chứng minh sự tuân thủ các tiêu chí của ROC bằng cách tận dụng những chứng nhận mà họ đã đạt được, chẳng hạn như Phúc lợi Động vật Được phê duyệt (Animal Welfare Approved) hoặc Demeter Biodynamic. Doanh nghiệp có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các tiêu chí ROC đáp ứng bởi các chứng chỉ hiện có trong “Các chứng chỉ cơ bản bắt buộc và Đánh giá tính tương đương” tại RegenOrganic.org/Resources. Doanh nghiệp sẽ cần sự xác minh của bên thứ ba về bất kỳ tiêu chí ROC bắt buộc nào không được chứng nhận hiện có của họ đáp ứng.

MỘT SỐ TÀI LIỆU CẦN CÓ KHI CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ROC

 • Bản sao hoàn chỉnh của Thông tin hoạt động & Hợp đồng chứng nhận (In và ký tên vào tài liệu này trước khi bắt đầu đơn đăng ký của bạn.)
 • Tất cả các chứng chỉ hiện tại và đánh giá cuối cùng hàng năm (bao gồm chứng chỉ hữu cơ, bất kỳ chứng nhận bổ sung nào về chất lượng đất, phúc lợi động vật hoặc công bằng xã hội).
 • Bản sao kế hoạch hệ thống hữu cơ (OSP) hiện tại của doanh nghiệp.
 • Bản sao của tài liệu về hệ thống kiểm soát nội bộ (Đối với các nhóm người trồng do ICS – Ủy ban địa tầng quốc tế – quản lý)
 • Tài liệu quy trình các hoạt động

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ROC

 • Bước 1: Khai báo thông tin đăng ký chứng nhận
 • Bước 2: Nộp phí đăng ký chứng nhận
 • Bước 3: Xác nhận hợp đồng chứng nhận
 • Bước 4: Khai báo Kế hoạch hệ thống hữu cơ tái sinh (RDSP)
 • Bước 5: Thẩm xét tài liệu
 • Bước 6: Đánh giá hiện trường cơ sở
 • Bước 7: Hành động khắc phục (nếu cần)
 • Bước 8: Nhận chứng chỉ tái sinh hữu cơ có hiệu lực 1 năm
 • Bước 9: Tái đánh giá chứng nhận sau 1 năm

—————————————————————————————————-

Để biết thêm thông tin về Tiêu chuẩn ROC – Tiêu chuẩn hữu cơ tái sinh trong nông nghiệp., Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số Hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com

Bài viết khác

Trách nhiệm xã hội trong ngành may mặc ngày càng được đề cao

Không còn là một phạm trù mới mẻ, trách nhiệm xã hội và các khía cạnh của. . .

WRAP hợp tác với AAFA về Trách nhiệm xã hội

Là một trong những tổ chức đi đầu trong lĩnh vực phát triển Trách nhiệm xã. . .

WRAP Audit Manual – Hướng dẫn kiểm tra WRAP

Dưới đây là Nội dung của WRAP Audit Manual hay còn gọi là Hướng dẫn kiểm tra. . .

Quy định mới về Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc

Từ năm 2022, Tổng cục Hải Quan Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất. . .

Các câu hỏi về Tiêu chuẩn ISCC – Năng lượng sinh học và sinh khối

Đã bao giờ bạn nghe nói tới tiêu chuẩn ISCC về năng lượng sinh học và sinh. . .

Tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm MS

Chứng nhận sản phẩm giúp nâng cao giá trị của hàng hóa và mang lại niềm tin. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

N04B1 – KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ