Giới thiệu Tiêu chuẩn MSC Fisheries về Nghề cá

Trên toàn thế giới, ngành thủy sản đang sử dụng các thực hành quản lý tốt để bảo vệ công ăn việc làm, đảm bảo nguồn cá cho tương lai và giúp bảo vệ môi trường biển. Một trong những đóng góp vào sự nỗ lực đó là sự ra đời của tiêu chuẩn MSC Fisheries về Nghề cá.

Tiêu chuẩn MSC Fisheries

TIÊU CHUẨN MSC FISHERIES LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn Nghề cá MSC là một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu được sử dụng để đánh giá xem nghề cá có được quản lý tốt hay không và phản ánh sự hiểu biết cập nhật nhất về khoa học và quản lý nghề cá được quốc tế chấp nhận.

Xem thêm Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình Thủy sản MSC CoC

TIÊU CHUẨN MSC FISHERIES VỀ NGHỀ CÁ DO TỔ CHỨC NÀO BAN HÀNH?

Tiêu chuẩn Nghề cá MSC Fisheries được phát triển với sự tham vấn của nhiều người và tổ chức trên khắp thế giới, bao gồm các học giả chính phủ, các nhà nghiên cứu, ngành đánh bắt cá và các tổ chức phi chính phủ. Tiêu chuẩn Nghề cá MSC dựa trên quy tắc ứng xử của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) đối với nghề cá có trách nhiệm.

Tiêu chuẩn MSC CoC do Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) ban hành. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu hoạt động để chấm dứt tình trạng đánh bắt thủy sản quá mức trên khắp thế giới.

CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN MSC FISHERIES

 1. Bản thảo Tham vấn của Tiêu chuẩn Nghề cá MSC Fisheries

Lần xuất bản đầu tiên về các yêu cầu của chương trình MSC hợp nhất, phát hành để tham khảo ý kiến – Ngày 17/01/2011

Tiêu chuẩn MSC Fisheries 23

 1. Phiên bản 0.0 của Tiêu chuẩn MSC Fisheries về Nghề cá

Bản thảo sửa đổi đầu tiên sau khi tham vấn MSC và CAB (Cơ quan đánh giá sự phù hợp) – Ngày 07/03/2011

 1. Phiên bản 0.8 của Tiêu chuẩn Nghề cá

Bản dự thảo được ban hành cho Ban Cố vấn Kỹ thuật MSC để xem xét lần cuối và ký kết – Ngày 19/05/2011

 1. Phiên bản 1.0 của MSC Fisheries

Phiên bản đầu tiên do CAB phát hành cho ứng dụng – Ngày 15/08/2011

 1. Phiên bản 1.1 của Tiêu chuẩn Nghề cá MSC

Phiên bản được phát hành bao gồm các yêu cầu của Group CoC đã sửa đổi và sửa lỗi chính tả, đánh số trang, tham chiếu sai và thiếu cùng lưu đồ không thể đọc được – Ngày 24/10/2011

 1. Phiên bản 1.2 của Tiêu chuẩn MSC Fisheries

Phiên bản được ban hành kết hợp với các thay đổi đã thống nhất của TAB 20 liên quan đến đánh giá lại, thủ tục phản đối, sửa đổi cây đánh giá mặc định để đánh giá hai mảnh, khung thời gian thực hiện và các yêu cầu của ASC. Các chỉnh sửa nhỏ, tham chiếu sai và thiếu, lỗi chính tả và các số liệu không thể đọc được đã được sửa chữa – Ngày 10/01/2012

 1. Phiên bản 1.3 của MSC Fisheries

Phiên bản được phát hành bao gồm các thay đổi đã được thống nhất của TAB 21 và BoT. Các chỉnh sửa nhỏ và làm rõ cũng được kết hợp (Ngày 14/01/2013)

 1. Phiên bản 2.0 của Tiêu chuẩn Nghề cá

Phiên bản được ban hành kết hợp các thay đổi đối với tiêu chuẩn do việc xem xét Tiêu chuẩn nghề cá và các thay đổi đối với các quy trình của CAB do kết quả của việc xem xét tốc độ và chi phí – Ngày 01/10/2014

 1. Phiên bản 2.01 của Tiêu chuẩn Nghề cá MSC

Phiên bản được phát hành bao gồm các tài liệu tham khảo chéo được cập nhật phù hợp với việc sửa đổi Quy trình Chứng nhận Thủy sản – Ngày 31/08/2018

AI CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGHỀ CÁ MSC FISHERIES?

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng thủy sản, không phân biệt quy mô đều có thể áp dụng tiêu chuẩn MSC CoC và đăng ký chứng nhận cho Chuỗi hành trình thủy sản của mình.

QUY TẮC BẮT BUỘC CỦA TIÊU CHUẨN CHUỖI HÀNH TRÌNH THỦY SẢN MSC COC

Tiêu chuẩn MSC Fisheries về Nghề cá có 3 nguyên tắc cốt lõi mà mọi đơn vị nghề cá phải đáp ứng.

 1. Nguồn cá bền vững

Khai thác có đủ cá còn lại trong đại dương không? Việc đánh bắt phải ở mức đảm bảo có thể tiếp tục vô thời hạn và quần thể cá có khả năng phục hồi

 1. Giảm thiểu tác động đến môi trường

Những tác động là gì? Hoạt động đánh bắt phải được quản lý cẩn thận để các loài và môi trường sống khác trong hệ sinh thái vẫn khỏe mạnh.

 1. Quản lý nghề cá hiệu quả

Các hoạt động có được quản lý tốt không? Nghề cá được chứng nhận MSC phải tuân thủ các luật liên quan và có khả năng thích ứng với các hoàn cảnh môi trường thay đổi.

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN MSC FISHERIES

 1. Chủ thể đăng ký chứng nhận

Một cá nhân, tổ chức hoặc một nhóm tổ chức nộp đơn chính thức để đánh giá nghề cá của họ. Các khách hàng nghề cá trước đây bao gồm các cơ quan chính phủ, hiệp hội ngành đánh cá, hợp tác xã nghề cá, chính quyền quản lý địa phương và sự hợp tác giữa các hiệp hội ngành đánh bắt, các nhóm bảo tồn và cộng đồng.

Chủ thể đăng ký chứng nhận có trách nhiệm:

 • Ký hợp đồng pháp lý với tổ chức chứng nhận được công nhận (điều này có nghĩa là họ phải là cơ quan hợp pháp)
 • Chi trả chi phí chứng nhận
 • Đảm bảo tổ chức chứng nhận biết về các bên liên quan, những người cần được liên hệ để tham gia đánh giá
 • Đảm bảo rằng nhóm đánh giá có quyền truy cập không hạn chế vào dữ liệu và thông tin về nghề cá
 • Thực hiện bất kỳ cải tiến (điều kiện) nào đối với nghề cá nếu / khi chứng chỉ MSC được cấp.
 1. Tổ chức chứng nhận hoặc Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB)

Một cơ quan độc lập được Assurance Services International phê duyệt để tiến hành đánh giá MSC và đưa ra quyết định cuối cùng nếu chủ thể đăng ký chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn Nghề cá MSC.

Tổ chức chứng nhận có trách nhiệm:

 • Thành lập đoàn đánh giá chứng nhận
 • Tiếp nhận thông tin của chủ thể đăng ký chứng nhận
 • Thiết lập và tiến hành uy trình chứng nhận nghề cá MSC
 • Cấp chứng chỉ nghề cá MSC Fisheries
 • Thực hiện kiểm tra giám sát và đánh giá trong suốt thời gian hoạt động của nghề cá
 1. Nhóm đánh giá

Các nhà khoa học thủy sản có kiến ​​thức chuyên môn đã được tổ chức chứng nhận lựa chọn để tiến hành đánh giá chứng nhận MSC Fisheries

Nhóm đánh giá có trách nhiệm:

 • Đánh giá chủ thể đăng ký chứng nhận theo Tiêu chuẩn nghề cá MSC
 • Sử dụng thông tin được cung cấp bởi ngành thủy sản, các cơ quan quản lý và các nhóm bên liên quan để chấm điểm nghề cá so với quy định của Tiêu chuẩn MSC
 • Sử dụng thông tin và báo cáo hiện có để đưa ra quyết định phòng ngừa.

Tiêu chuẩn MSC Fisheries

 1. Người đánh giá tương đương

Các chuyên gia độc lập được lựa chọn để xem xét đồng cấp báo cáo đánh giá và đưa ra ý kiến ​​có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm của họ về:

 • Kết luận đạt được
 • Các điều kiện nâng lên
 • Điểm của từng chỉ số hiệu suất và cơ sở lý luận được cung cấp
 1. Các bên liên quan

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào quan tâm hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động đánh giá nghề cá.

Các bên liên quan có trách nhiệm:

 • Đưa bất kỳ vấn đề và mối quan tâm nào mà họ có liên quan đến việc tiến hành hoặc hoạt động của nghề cá cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp các lập luận đầy đủ và có cơ sở cho các lập trường của họ,bao gồm các bằng chứng có thể hỗ trợ nhóm đánh giá.

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN MSC FISHERIES

 • Nâng cao giá trị của sản phẩm thủy sản
 • Tiết kiệm chi phí hoạt động
 • Giúp tăng trưởng doanh thu, kiếm được nhiều lợi nhuận hơn
 • Đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng/khách hàng
 • Chứng minh doanh nghiệp là một đơn vị uy tín, có trách nhiệm xã hội
 • Củng cố niềm tin cho người tiêu dùng/khách hàng
 • Chiếm lĩnh thị trường
 • Củng cố và phát triển thị phần
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực
 • Khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp
 • Góp phần vào sự phát triển bền vững chung của cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái biển

—————————————————————————————————————————————————

Để tìm hiểu thêm về Tiêu chuẩn MSC Fisheries về Nghề cá, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số Hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com

Bài viết khác

Trách nhiệm xã hội trong ngành may mặc ngày càng được đề cao

Không còn là một phạm trù mới mẻ, trách nhiệm xã hội và các khía cạnh của. . .

WRAP hợp tác với AAFA về Trách nhiệm xã hội

Là một trong những tổ chức đi đầu trong lĩnh vực phát triển Trách nhiệm xã. . .

WRAP Audit Manual – Hướng dẫn kiểm tra WRAP

Dưới đây là Nội dung của WRAP Audit Manual hay còn gọi là Hướng dẫn kiểm tra. . .

Quy định mới về Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc

Từ năm 2022, Tổng cục Hải Quan Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất. . .

Các câu hỏi về Tiêu chuẩn ISCC – Năng lượng sinh học và sinh khối

Đã bao giờ bạn nghe nói tới tiêu chuẩn ISCC về năng lượng sinh học và sinh. . .

Tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm MS

Chứng nhận sản phẩm giúp nâng cao giá trị của hàng hóa và mang lại niềm tin. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

N04B1 – KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ