Chứng nhận IFS Food – Uy tín – Chứng chỉ Hiệu lực Toàn cầu

Chứng nhận IFS Food là một trong những chứng nhận uy tín trong ngành công nghiệp thực phẩm.

IFS LÀ VIẾT TẮT CỦA GÌ?

IFS là tên gọi của Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế được viết tắt từ cum từ tiếng Anh “International Food Standard”. Đây là tiêu chuẩn quốc tế có tính chất tự nguyện được ban hành lần đầu vào năm 2003. Cả 8 tiêu chuẩn con trong hệ thống tiêu chuẩn IFS đều được GFSI – Global Food Safety Initiative (Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu) công nhận.

Chứng nhận IFS

TIÊU CHUẨN IFS FOOD

IFS Food là 1 trong 8 tiêu chuẩn thuộc hệ thống Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế IFS. Tiêu chuẩn IFS Food do Liên minh các nhà bán lẻ Đức (HDE) cùng với Liên minh các tổ chức thương mại và phân phối Pháp (FCD) xây dựng lần đầu tiên vào năm 2003. Tiêu chuẩn này hiện do IFS Management GmbH, công ty thuộc sở hữu của HDE và FCD, quản lý và được áp dụng cho tất cả các công đoạn chế biến thực phẩm sau các quá trình tại trang trại. IFS Food được đối sánh với Tài liệu hướng dẫn GFSI và được công nhận bởi GFSI (Tổ chức An toàn Thực phẩm toàn cầu).

Tiêu chuẩn IFS Food cung cấp hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và / hoặc sản phẩm. IFS Food được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống chất lượng và an toàn thực phẩm của các nhà cung cấp theo hướng tiếp cận nhất quán

PHIÊN BẢN MỚI NHẤT TIÊU CHUẨN IFS FOOD 7

Tính tới nay, Tiêu chuẩn IFS Food có tất cả 6 phiên phiên bản, cụ thể:

 • IFS Food version 3 (Năm 2003)
 • IFS Food version 4 (Tháng 1/2004)
 • IFS Food version 5 (Năm 2006)
 • IFS Food version 6 (Tháng 1/2012)
 • IFS Food version 6.1 (Tháng 11/2017)
 • IFS Food version 7 (Tháng 10/2020)

Tính tới nay, Tiêu chuẩn IFS phiên bản 7 được ban hành ngày 6/10/2020 là phiên bản mới nhất hiện nay, thay thế cho phiên bản IFS Food 6.1, trong đó có một số sửa đổi và bổ sung so với phiên bản cũ. Tiêu chuẩn IFS phiên bản 7 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2021

IFS CERTIFICATION LÀ GÌ?

“IFS Certification” dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Chứng nhận IFS” hay “Cấp chứng chỉ IFS”. Đây là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận IFS có thẩm quyền thực hiện. Chứng nhận IFS Food nhằm đánh giá sự phù hợp về hệ thống chất lượng và an toàn thực phẩm của một tổ chức.

CHỨNG CHỈ IFS LÀ GÌ?

Chứng chỉ IFS (IFS Certificate) hay giấy chứng nhận IFS là bằng chứng chứng minh tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành đánh giá chứng nhận và khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có). Giấy chứng nhận IFS Food hợp lệ được cấp bởi tổ chức chứng nhận IFS Food có thẩm quyền và được công nhận trên toàn thế giới.

ĐỐI TƯỢNG CHỨNG NHẬN IFS – INTERNATIONAL FOOD STANDARD

Tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn cho các sản phẩm thực phẩm áp dụng cho tất cả các công đoạn chế biến thực phẩm sau các quá trình tại trang trại nên mọi doanh nghiệp, công ty, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm với mọi quy mô sản xuất đều có thể áp dụng tiêu chuẩn IFS Food nếu muốn sở hữu một Hệ thống chất lượng và an toàn thực phẩm đạt chuẩn quốc tế.

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN IFS FOOD 7 PDF

Phần Tiêu đề Nội dung
1 Quy trình chứng nhận thực phẩm IFS Mục đích và nội dung
Quá trình chứng nhận IFS Food
Trước đánh giá IFS Food
Thực hiện đánh giá IFS Food
Hành động sau đánh giá IFS Food
Chương trình chính trực IFS
Logo IFS
2 Danh sách các yêu cầu Đánh giá IFS Food Quản trị và cam kết
Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
Quản lý nguồn lực
Quá trình điều hành
Đo lường, phân tích, cải tiến
Kế hoạch phòng vệ thực phẩm
3 Yêu cầu đối với tổ chức công nhận, tổ chức chứng nhận và đánh giá viên – Quy trình công nhận và chứng nhận IFS
4 Phần mềm báo cáo, AuditXpressX TM và Cơ sở dữ liệu IFS
Phụ lục Phạm vi áp dụng các Tiêu chuẩn IFS và Chương trình IFS khác
Quá trình chứng nhận
Phạm vi sản phẩm và công nghệ
Cây loại trừ

TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN IFS PHIÊN BẢN 7

 1. Về mặt quản lý doanh nghiệp

 • Xây dựng quy trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm đạt chuẩn
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm
 • Có cơ hội được cấp chứng chỉ IFS
 • Có cơ hội được sử dụng logo IFS sau khi hoàn thành đánh giá chứng nhận
 1. Về mặt kinh tế

 • Giảm thiểu các cuộc kiểm tra trùng lặp về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giảm thiểu số lượng sản phẩm bị hủy bỏ, bị thu hồi do không đảm bảo chất lượng
 • Tiết kiệm thời gian
 • Tiết kiệm công sức
 • Tiết kiệm chi phí
 • Nâng cao doanh thu và lợi nhuận

     3. Về mặt thị trường

 • Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm của pháp luật
 • Được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)
 • Chiếm được lòng tin của khách hàng và người tiêu dùng
 • Chiếm lĩnh thị trường
 • Mở ra nhiều cơ hội phát triển mới
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Thuận lợi trong việc xuất khẩu thực phẩm sang thị trường quốc tế và khu vực

CÁC BƯỚC CHỨNG NHẬN IFS FOOD THEO CHECKLIST ĐÁNH GIÁ IFS

Bước 1: Đăng ký chứng nhận IFS Food

Doanh nghiệp tiến hành khai báo các thông tin cần thiết theo yêu cầu và biểu mẫu do tổ chức chứng nhận cung cấp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận IFS

Bước 2: Ký kết hợp đồng và chuẩn bị đánh giá IFS Food

Tổ chức chứng nhận gửi hợp đồng đánh giá chứng nhận gồm có kế hoạch và chi phí chứng nhận sau khi tiếp nhận đơn đăng ký chứng nhận IFS của doanh nghiệp. Doanh nghiệp xem xét kỹ hợp đồng, tiến hành ký kêt và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1 (Stage 1 Audit)

Đánh giá viên rà soát sơ bộ hệ thống tài liệu IFS Food của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về tất cả các khía cạnh quan trọng trong việc áp dụng tiêu chuẩn IFS Food theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận.

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 (Stage 2 Audit)

Chuyên gia của Tổ chức chứng nhận xuống trực tiếp cơ sở để đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn IFS Food của doanh nghiệp. Đánh giá viên sẽ quan sát chi tiết tất cả các khu vực sản xuất, dây chuyền và quá trình sản xuất tại hiện trường, bao gồm phỏng vấn người lao dộng, ban quản lý và thu thập thông tin về các thông số chính của quá trình, chẳng hạn như giám sát các điểm kiểm soát tới hạn (CCp) và kiểm tra các biện pháp được kiểm tra chéo  với thông tin kế hoạch HACCP.

Hệ thống chấm điểm IFS chia thành 6 khả năng cho điểm

 
Kết quả Giải trình Điểm
A Tuân thủ đầy đủ 20 điểm
B (Điểm chú ý) Điểm chú ý vì nó có thể dẫn đến sự sai lệch trong tương lai 15 điểm
C (Độ lệch) Một phần của yêu cầu không được thực hiện 5 điểm
D (Độ lệch) Yêu cầu không được thực hiện – 20 điểm
Nặng (Không phù hợp) Có sự không đáp ứng đáng kể các yêu cầu của tiêu chuẩn, bao gồm nhưng không giới hạn ở an toàn thực phẩm và / hoặc các yêu cầu pháp lý của nước sản xuất và / hoặc nước đến

Quá trình mất kiểm soát có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm

Sự không phù hợp lớn sẽ trừ đi 15% tổng số điểm có thể có, không được cấp chứng nhận
Yêu cầu KO được chấm điểm D (Không phù hợp) Yêu cầu không được thực hiện KO không phù hợp sẽ trừ 50% tổng số điểm có thể có, không được cấp chứng nhận

Sau khi hoàn tất quá trình đánh giá, một báo cáo đánh giá sẽ được gửi tới doanh nghiệp, trong đó trình bày những điểm chưa tuân thủ tiêu chuẩn. Doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành khắc phục những điểm này trong thời gian quy định.

Bước 5: Xét duyệt hồ sơ IFS Food

Tổ chức chứng nhận tiến hành rà soát, thẩm duyệt kỹ càng hơn các tài liệu, quy trình, văn bản của doanh nghiệp để đảm bảo rằng tiêu chuẩn IFS Food được áp dụng theo đúng quy định.

Chứng nhận IFS Food

Bước 6: Cấp chứng chỉ IFS Food có hiệu lực trong vòng 1 năm

 
Kết quả đánh giá Trạng thái Trách nhiệm của doanh nghiệp Mẫu báo cáo Đầu ra sau đánh giá
Tổng điểm ≥ 95% Đạt cấp độ cao hơn của IFS Food sau khi tổ chức chứng nhận xác minh kế hoạch hành động khắc phục Gửi kế hoạch hành động đã hoàn thành trong vòng 4 tuần kể từ khi nhận được báo cáo tạm thời Báo cáo bao gồm kế hoạch hành động cung cấp trạng thái

 

Được cấp chứng nhận ở trình độ cao hơn, có hiệu lực 12 tháng
Tổng điểm ≥ 75% và < 95% Đạt cấp độ nền tảng của IFS Food sau khi tổ chức chứng nhận xác minh kế hoạch hành động khắc phục Được cấp chứng nhận sơ cấp cơ sở, có hiệu lực 12 tháng
Tổng điểm < 75% Không đạt yêu cầu Không được cấp chứng nhận

Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận IFS có hiệu lực trong vòng 01 năm cho doanh nghiệp sau khi xác minh doanh nghiệp đã hoàn thiện hành động khắc phục (nếu có)

Bước 8: Tái chứng nhận

Sau 1 năm hết hiệu lực nếu doanh nghiệp vẫn muốn duy trì chứng nhận thì phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 1 năm.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN IFS

 1. Đảm bảo tiến độ đánh giá chứng nhận theo lịch đã hẹn

Tổ chức chứng nhận IFS sẽ gửi thông báo về lịch đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chuẩn bị về mặt thời gian, sắp xếp công việc cho phù hợp để đảm bảo cuộc đánh giá diễn ra theo đúng tiến độ.

 1. Phổ biến về tiêu chuẩn và cuộc đánh giá cho toàn bộ nhân viên

Cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp sẽ tham gia vào quá trình đánh giá chứng nhận chính thức. Vì vậy, mọi nhân viên cần biết tiêu chuẩn IFS Food là gì, cuộc đánh giá diễn ra khi nào, phạm vi đánh giá là gì, họ giữ vai trò ra sao trong cuộc đánh giá và cần làm những gì.

 1. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tài liệu, quy trình

Trong quá trình đánh giá chính thức, Tổ chức chứng nhận sẽ rà soát và xét duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn IFS của doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng và hoàn thiện những thông tin dạng văn bản này là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp hoàn thành chứng nhận IFS.

→ Xem thêm Tư vấn IFS để tìm hiểu về chi tiết quy trình, hồ sơ IFS cần có

 1. Hoàn thiện cơ sở vật chất

Bên cạnh hệ thống tài liệu IFS Food thì hiện trạng cơ sở, nhà xưởng cũng là yếu tố quan trọng chứng minh cho sự tuân thủ của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị và kiểm tra lại tất cả trang thiết bị máy móc, các khu vực vận hành sản xuất, khắc phục những điểm thiếu sót để sẵn sàng cho ngày đánh giá chứng nhận.

CHI PHÍ CHỨNG NHẬN IFS

Về cơ bản, chi phí chứng nhận IFS trong vòng 1 năm thường bao gồm:

 • Chi phí đánh giá & xem xét tài liệu Giai đoạn 1
 • Chi phí đánh giá chính thức & viết báo cáo Giai đoạn 2
 • Chi phí đăng ký dấu công nhận

Lưu ý: Doanh nghiệp khác nhau sẽ có chi phí đánh giá chứng nhận IFS khác nhau phụ thuộc tùy từng quy mô, phạm vi, địa điểm, yêu cầu của mỗi doanh nghiệp

 • Quy mô: Số lao động bao gồm nhân sự văn phòng, công nhân nhà máy, nhân sự tại tất cả cá địa điểm khách hàng muốn đánh giá
 • Phạm vi: Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp muốn được đánh giá và ghi vào chứng chỉ
 • Địa điểm: Số địa điểm khách hàng đăng ký đánh giá chứng nhận
 • Yêu cầu riêng đối với mỗi doanh nghiệp

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ ĐI KÈM CỦA CHÚNG TÔI

 • Đào tạo ATLĐ các nhóm
 • 01 khóa học Public về IFS Food
 • 01 buổi đánh giá thử năm thứ 1 trước khi đánh giá chính thức
 • Chứng chỉ được công nhận toàn cầu, đáp ứng nhu cầu trong nước & xuất khẩu tại thị trường quốc tế
 • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của Chúng Tôi

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI 

Công Ty TNHH Công Nghiệp Dừa Liên Vĩnh Xương
Công Ty TNHH Công Nghiệp Dừa Liên Vĩnh Xương

Để được hỗ trợ tư vấn đạt chứng nhận ISO 22000 xin liên hệ thuvientieuchuan.org theo số Hotline: 0948.690.698

Bài viết khác

Yêu cầu chung về an toàn cho sản phẩm bàn, ghế ngoài trời theo TCVN 13554-1:2022

Khác với các loại bàn ghế trong nhà thì bàn ghế ngoài trời được đánh giá. . .

Những yếu tố thúc đẩy tăng năng suất doanh nghiệp

Để nâng cao được năng suất doanh nghiệp thì có khá nhiều yếu tố có thể. . .

Tiêu chuẩn ISO hỗ trợ các giải pháp hành động vì khí hậu

Bộ tiêu chuẩn ISO có cam kết tiến hành hỗ trợ các chương trình nghị sự về. . .

Doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng để tăng năng suất

Với việc áp dụng các hệ thống Quản lý Chất lượng có thể giúp tổ chức,. . .

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về tiêu chuẩn hóa cho doanh nghiệp

Bộ tiêu chuẩn hiện nay chính là một trong những đóng góp khá quan trọng và cơ. . .

Áp dụng LEAN – công cụ hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp cải tiến

Có thể thấy được Lean là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp gia tăng. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ