Tư vấn IFS Food – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn IFS Food – Đào tạo IFS Food – Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế – Cam kết đạt hiệu quả chứng chỉ Quốc tế – Chi phí hỗ trợ đến 20% – Miễn phí dịch vụ khác.

IFS LÀ GÌ?

IFS viết tắt từ “International Food Standard” là tên của Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế được Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu GFSI (Global Food Safety Initiative công nhận. Tiêu chuẩn IFS được công bố lần đầu vào năm 2003.

tư vấn IFS

IFS FOOD LÀ GÌ?

IFS Food là 1 trong 8 tiêu chuẩn con của hệ thống tiêu chuẩn IFS giúp người sử dụng thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và / hoặc sản phẩm, đồng thời cung cấp các hướng dẫn thống nhất về thực phẩm Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống an toàn thực phẩm của một tổ chức.

CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN IFS FOOD

Tới nay, Tiêu chuẩn về An toàn Thực phẩm IFS Food có tất cả 7 phiên bản. Tiêu chuẩn IFS Food phiên bản 7 được xuất bản ngày 6/10/2020 và được áp dụng từ ngày 1/3/2021 được xem là phiên bản mới nhất hiện nay.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM IFS FOOD

Tất cả các doanh nghiệp, công ty, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm với mọi quy mô sản xuất đều có thể áp dụng tiêu chuẩn IFS Food nếu muốn sở hữu một Hệ thống an toàn thực phẩm đạt chuẩn quốc tế.

NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN IFS FOOD PDF

Phần 1. Quy trình chứng nhận thực phẩm IFS

 1. Mục đích và nội dung
 2. Quá trình chứng nhận IFS Food
 3. Trước đánh giá IFS Food
 4. Thực hiện đánh giá IFS Food
 5. Hành động sau đánh giá IFS Food
 6. Chương trình chính trực IFS
 7. Logo IFS

Phần 2. Danh sách các yêu cầu Đánh giá IFS Food

 1. Quản trị và cam kết
 2. Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
 3. Quản lý nguồn lực
 4. Quá trình điều hành
 5. Đo lường, phân tích, cải tiến
 6. Kế hoạch phòng vệ thực phẩm

Phần 3. Yêu cầu đối với tổ chức công nhận, tổ chức chứng nhận và đánh giá viên – Quy trình công nhận và chứng nhận IFS

Phần 4. Phần mềm báo cáo, AuditXpressX TM và Cơ sở dữ liệu IFS

Phụ lục

 1. Phạm vi áp dụng các Tiêu chuẩn IFS và Chương trình IFS khác
 2. Quá trình chứng nhận
 3. Phạm vi sản phẩm và công nghệ
 4. Cây loại trừ

LỢI ÍCH KHI TƯ VẤN IFS FOOD – TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

 • Cam kết xây dựng quy trình phù hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm
 • Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm của pháp luật
 • Được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)
 • Được khách hàng và người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn
 • Giảm bớt các cuộc kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giảm thiểu số lượng sản phẩm bị hủy bỏ, bị thu hồi do không đảm bảo chất lượng
 • Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp
 • Cải thiện quan hệ với khách hàng và chính quyền, cải thiện cơ hội kinh doanh
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu thực phẩm, sản phẩm

CÁC BƯỚC TƯ VẤN IFS FOOD VỀ THỰC PHẨM

Nội dung Trách nhiệm tư vấn IFS FOOD Trách nhiệm tổ chức tư vấn IFS FOOD
  1. Chuẩn bị:

 • Họp khởi động dự án
 • Thành lập ban IFS
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng IFS Food trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong việc áp dụng IFS Food
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo IFS
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan

 

  2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với IFS Food
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
  3. Đào tạo nhận thức IFS Food
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
  4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu IFS Food
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
  5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu IFS Food vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
  6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số Phòng ban để tiến hành đánh giá như 1 bài tập mẫu
  7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
  8. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chứng nhận
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG IFS FOOD

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng tiêu chuẩn IFS Food xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách an toàn thực phẩm và tuân thủ áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong công ty giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng IFS Food. Bởi vậy, công ty cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về IFS Food cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống an toàn thực phẩm. Mặc dù IFS Food có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm bất kể loại hình kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng IFS Food càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng IFS Food càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn IFS Food tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống an toàn thực phẩm phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.

DANH SÁCH QUY TRÌNH IFS FOOD CẦN CÓ

 • Quy trình đánh giá rủi ro và cơ hội
 • Quy trình kiểm soát tài liệu
 • Quy trình kiểm soát hồ sơ
 • Quy trình quản lý sự thay đổi của hệ thống chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Quy trình kiểm soát các sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình được cung cấp từ bên ngoài.
 • Quy trình đào tạo
 • Quy trình xem xét từ phía lãnh đạo
 • Quy trình đánh giá nhà cung cấp
 • Quy trình xem xét hợp đồng
 • Quy trình mua hàng
 • Quy trình nhận biết nguồn gốc sản phẩm
 • Quy trình thu hồi sản phẩm
 • Quy trình đánh giá nội bộ
 • Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa

HỒ SƠ BIỂU MẪU IFS FOOD CẦN CÓ KHI TƯ VẤN IFS FOOD

 • Chính sách an toàn thực phẩm
 • Sổ tay chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Kế hoạch an toàn thực phẩm HACCP
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật nguyên liệu
 • Hồ sơ đào tạo nhân lực
 • Kế hoạch thẩm tra / thẩm định
 • Thông tin liên quan về an toàn của sản phẩm
 • Sơ đồ quy trình công nghệ cho mỗi sản phẩm
 • Hồ sơ Vệ sinh cá nhân
 • Hồ sơ Vệ sinh nhà xưởng
 • Hồ sơ Vệ sinh nguồn nước
 • Hồ sơ Vệ sinh bề mặt tiếp xúc
 • Hồ sơ Ngăn ngừa nhiễm chéo
 • Quy định Bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm bẩn
 • Hồ sơ Sử dụng bảo quản hoá chất phụ gia
 • Hồ sơ Phương tiện vệ sinh
 • Hồ sơ Kiểm soát động vật gây hại
 • Hồ sơ Kiểm soát chất thải
 • Hồ sơ An toàn nước đá
 • Hồ sơ Vệ sinh vật liệu bao gói

DỊCH VỤ TƯ VẤN IFS FOOD CỦA CHÚNG TỐI

Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị tư vấn IFS Food về an toàn thực phẩm bởi những lý do sau:

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Chúng Tôi có 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấnhàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận hợp lệ được thừa nhận & công nhận quốc tế.
Bài viết khác

Tiêu chuẩn thực phẩm Do Thái Kosher Food

Kosher là một từ tiếng Do Thái có nghĩa là phù hợp, phù hợp hoặc chính xác.. . .

Chi phí cấp chứng chỉ ISO 50001 cụ thể

Biết rõ Chi phí cấp chứng chỉ ISO 50001 một cách chi tiết, rõ ràng sẽ giúp. . .

Ví dụ về quản lý chất lượng toàn diện TQM tại Toyota

Nếu bạn đang cần một ví dụ về quản lý chất lượng toàn diện TQM thì chủ. . .

International Food Standards PDF – Tiêu chuẩn IFS PDF

International Food Standards PDF là tài liệu hữu ích dành cho những đơn vị, doanh. . .

Mục đích của ISO 50001 trong quản lý năng lượng

Tiêu chuẩn ISO 50001 quy định các yêu cầu đối với một tổ chức để thiết. . .

8 Trụ cột của Bảo trì năng suất toàn diện TPM là gì?

Tám trụ cột của Bảo trì năng suất toàn diện TPM tập trung vào những kỹ. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ