Tư vấn ISO 50001:2018 – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn ISO 50001 nhanh chóng giúp doanh nghiệp đạt Chứng nhận năm 2024. Đây là dịch vụ hữu ích giúp các doanh nghiệp áp dụng thành công và đạt chứng chỉ ISO 50001.

ISO 50001:2018 LÀ GÌ?

ISO 50001:2018 (gọi tắt là ISO 50001) là tên của tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng và ban hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2018. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý năng lượng của một tổ chức.

tư vấn ISO 50001:2018

CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 50001

Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 có tất cả 2 phiên bản, cụ thể là:

 • Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 (Tháng 6/2011)
 • Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 (Tháng 8/2018)

→ Xem thêm So sánh cấu trúc tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và ISO 50001:2011

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001

Tất cả các doanh nghiệp, công ty, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động trong mọi lĩnh vực với mọi quy mô sản xuất đều có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 nếu muốn sở hữu một Hệ thống quản lý năng lượng đạt chuẩn quốc tế, một chứng chỉ ISO 50001:2018 được công nhận toàn cầu.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 50001:2018 PDF

 1. Phạm vi áp dụng

 2. Tài liệu viện dẫn

 3. Thuật ngữ và định nghĩa

 4. Bối cảnh của tổ chức

→ Xem thêm ISO 5001:2018 – Điều khoản 4: https://tinyurl.com/n7b985py

 1. Sự lãnh đạo

→ Xem thêm ISO 5001:2018 – Điều khoản 5: https://tinyurl.com/ryethmrn

 1. Hoạch định

→ Xem thêm ISO 5001:2018 – Điều khoản 6: https://tinyurl.com/49tekd29

 1. Hỗ trợ

→ Xem thêm ISO 5001:2018 – Điều khoản 7: https://tinyurl.com/br7erjud

 1. Thực hiện

→ Xem thêm ISO 5001:2018 – Điều khoản 8: https://tinyurl.com/d49t5s22

 1. Đánh giá kết quả thực hiện

→ Xem thêm ISO 5001:2018 – Điều khoản 9: https://tinyurl.com/xndvunpc

 1. Cải tiến

→ Xem thêm ISO 5001:2018 – Điều khoản 10: https://tinyurl.com/yyuuhtwx

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 50001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

 • Đáp ứng yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác liên quan tới năng lượng
 • Tích hợp quản lý năng lượng vào thực tiễn kinh doanh
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng
 • Tạo môi trường trao đổi thông tin thuận tiện và minh bạch trong việc quản lý năng lượng
 • Tăng hiệu quả sử dụng năng lượng
 • Giảm năng lượng tiêu thụ
 • Giảm chi phí sản xuất
 • Thay đổi cách thức quản lý năng lượng của doanh nghiệp theo hướng khoa học và hiệu quả hơn
 • Hạn chế các sai sót, sự cố xảy ra khi sử dụng năng lượng
 • Là cơ sở để thực hiện các hành động cần thiết nhằm cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng
 • Giảm phát thải nhà kính liên quan đến năng lượng
 • Giảm lượng khí thải Carbon
 • Tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu

CÁC BƯỚC TƯ VẤN ISO 50001:2018 NĂM 2024

Nội dung Trách nhiệm tư vấn Trách nhiệm tổ chức
1. Chuẩn bị:

 1. Họp khởi động dự án
 2. Thành lập ban ISO
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng ISO 50001 trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong việc áp dụng ISO 50001
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo ISO
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan
  2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với ISO 50001:2018
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
  3. Đào tạo nhận thức ISO 50001:2018
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 •  Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
  4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu ISO 50001
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
  5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu ISO 50001 vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
  6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số phòng ban để tiến hành đánh giá như một bài tập mẫu
  7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
  8. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chứng nhận
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

→ Xem thêm Triển khai hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2018

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 50001

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách về năng lượng và tuân thủ áp dụng hệ thống quản lý năng lượng trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong công ty giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng ISO 50001. Bởi vậy, công ty cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về ISO 50001 cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống quản lý năng lượng. Mặc dù ISO 50001 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp bất kể loại hình, lĩnh vực kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng ISO 50001 càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng ISO 50001 càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.

DANH SÁCH QUY TRÌNH ISO 50001:2018 CẦN CÓ

 • Quy trình xác định và xem xét bối cảnh của tổ chức, nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm
 • Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Quy trình xem xét /nhận biết tiêu thụ năng lượng
 • Quy trình xem xét thiết kế về năng lượng
 • Quy trình xây dựng đường cơ sở năng lượng
 • Quy trình xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPIs)
 • Quy trình nhận biết và cập nhật các yêu cầu pháp luật về năng lượng
 • Quy trình đánh giá sự tuân thủ
 • Quy trình quản lý năng lực và nhận thức về năng lượng
 • Quy trình trao đổi thông tin
 • Quy trình quản lý thông tin dạng văn bản
 • Quy trình theo dõi và đo lường năng lượng
 • Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp về năng lượng
 • Quy trình đánh giá nhà cung cấp về năng lượng
 • Quy trình mua hàng (Mua năng lượng, thiết bị sử dụng năng lượng)
 • Quy trình kiểm soát và điều hành
 • Quy trình bảo trì trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể
 • Quy trình sửa chữa trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể
 • Quy trình thuê kiểm toán và xem xét kết quả kiểm toán năng lượng
 • Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng
 • Quy trình xem xét của lãnh đạo
 • Quy trình kiểm soát sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Quy trình cải tiến về năng lượng

HỒ SƠ, BIỂU MẪU, TÀI LIỆU ISO 50001:2018 CẦN CÓ

 • Sổ tay hệ thống quản lý năng lượng
 • Chính sách năng lượng
 • Quyết định thành lập đội quản lý năng lượng
 • Quy định phân công trách nhiệm, quyền hạn
 • Mục tiêu năng lượng
 • Kế hoạch để đạt được mục tiêu năng lượng
 • Bảng phân tích bối cảnh và quản lý rủi ro của tổ chức
 • Hồ sơ theo dõi và xem xét nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan
 • Bảng xác định phạm vi hệ thống quản lý năng lượng của tổ chức
 • Hoạch định năng lượng
 • Hướng dẫn vận hành trang thiết bị có sử dụng năng lượng đánh kể
 • Hồ sơ đào tạo
 • Báo cáo đánh giá nhà cung cấp năng lượng
 • Hồ sơ mua hàng
 • Hồ sơ sử dụng thiết bị năng lượng
 • Báo cáo đánh giá nội bộ
 • Thủ tục và hồ sơ hành động khắc phục
 • Thủ tục và hồ sơ về hành động phòng ngừa

Xem thêm Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 50001:2018 tại doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO 50001 CỦA CHÚNG TÔI TRONG NĂM 2024

Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị tư vấn ISO 50001 về hệ thống quản lý năng lượng bởi những lý do sau:

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấn hàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện năng lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận hợp lệ được thừa nhận & công nhận quốc tế.
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, TVTC cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận chứng chỉ nhanh 🔴 thuvientieuchuan.org@gmail.com
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 0948.690.698
Bài viết khác

Tư vấn EcoVadis – Hướng dẫn đạt Huy chương Kinh doanh Bền vững

Thư Viện Tiêu Chuẩn cung cấp Dịch vụ Tư vấn EcoVadis, hỗ trợ doanh nghiệp tìm. . .

Tư vấn GOTS – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn GOTS – Đào tạo GOTS – Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu – Cam kết. . .

Tư vấn GlobalG.A.P – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn GlobalG.A.P – Đào tạo GlobalG.A.P – Tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông. . .

Tư vấn IFS Food – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế năm 2024

Tư vấn IFS Food – Đào tạo IFS Food – Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế. . .

Tư vấn RDS – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn RDS – Đào tạo RDS – Tiêu chuẩn Lông vũ có Trách nhiệm –. . .

Tư vấn SCAN – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn SCAN – Tư vấn Tận tình, Hiệu quả – Đạt chứng chỉ Quốc tế. . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

 • Dịch vụ Đào Tạo – Tư Vấn – Chứng Nhận
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả – Chi Phí Hợp Lý
 • Chứng Chỉ Công Nhận Quốc Tế

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0948.690.698

thuvientieuchuan.org@gmail.com

thuvientieuchuan.org

error: Alert: Content is protected !!
0948.690.698
0948.690.698
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Liên hệ
Liên hệ